Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK

Pokec

Azet

8janosik88

  • Muž, 38 rokov, Nitra
  • Na Pokeci 7 rokov
  • Bol tu 25. 5. 2017, 21.45
Pravda sa neobáva skúmania. David Eden Lane pred 6 rokmi a 3 mesiacmi

upraviť


Niečo o mne

My life is here and here I wish to die..This is the place, My fatherland...

Som národný socialista, systémom označovaný za extrémistu...a plameň stále horí v srdci mojom, ako nenávisť proti tomuto systému v mojich očiach..

Ježiš Židom: ,,Vaším otcom je diabol a vy chcete plniť túžby svojho otca. On bol vrah od počiatku a nezotrval v pravde, lebo v ňom pravdy niet. Keď luhá, hovorí zo seba, lebo je luhár a otec lži."

... lebo aj vy ste trpeli od vlastných rodákov, čo tamtí od Židov, ktorí zabili aj Pána Ježiša a prorokov, aj nás prenasledovali. Ani Bohu nie sú milí a všetkým ľuďom sú odporní. (1 list Tesalonickým 2:14-16)

Prečo sú židia prenasledovaní pre svoje náboženstvo?

Talmud – skutočný základ židovskej viery
Rovnako ako väčšina, aj ja som kedysi veril, že základný rozdiel medzi židmi a kresťanmi je v tom, že židia veria v Starý Zákon a kresťania v Nový zákon. Pravda je však to, že „skutočná biblia“ židov je Talmud. Židovská kniha Mitzbeach hlása: „Neexistuje nič vyššieho než Svätý Talmud.“ I napriek tomu, že židia vyhlasujú svoju oddanosť Starému zákonu, skutočný základ židovskej viery nie je Starý Zákon ako taký, ani Pentateuch, ale Talmud. Existuje niekoľko vetiev židovstva – ortodoxní, reformovaní, liberálni, konzervatívni, sefarditskí, aškenázski, sionisti, atď., ale tí všetci používajú Talmud vo svojich synagógach, tak ako všetky odlišné vetvy kresťanov používajú tú istú Bibliu. Talmud sa skladá zo 63 kníh v 524 kapitolách a je často tlačený v 18 veľkých zväzkoch. Bol spísaný rabínmi medzi rokmi 200 n.l. – 500 n.l. Obsahuje hlavne všetky židovské zákony vo vzťahoch medzi sebou a tiež vo vzťahoch židov voči nežidom. Osem katolíckych pápežov odsúdilo Talmud. Martin Luther, zakladateľ protestantského vierovyznania, ho prikazoval spáliť. Pápež Klement VIII. vyhlásil: „Hriešne talmudistické, kabalistické a ostatné čarodejnícke knihy židov sú týmto celkom odsúdené a musia vždy zostať odsúdené a zakázané a tento zákon musí byť stále dodržiavaný.“ Talmud hlása, že len židia sú pravé ľudské bytosti a nežidia sú „gojímovia“ (to znamená dobytok alebo zvieratá). Nasledujú šokujúce, ale presné citáty z rôznych kníh Talmudu.

1. Sanhedrin 59a: „Zavraždiť gojíma je ako zabiť divé zviera.“

2. Abodah Zara 26b: „Najlepší z nežidov musia byť zabití.“

3. Sanhedrin 59a: „Gój, ktorý strká nos do Zákona (Talmud) je vinný smrťou.“

4. Kniha Davidova 37: „Prezradiť gojímovi čokoľvek ohľadne našich náboženských vzťahov sa rovná zabitiu všetkých židov, pretože keby gojím vie, čo o ňom učíme, chcel by nás otvorene zabiť.“

5. Kniha Davidova 37: „Pokiaľ je žid povolaný, aby vysvetlil nejakú časť rabínskych kníh, má dať len falošné vysvetlenie. Ktokoľvek nedodrží tento príkaz, bude zabitý.“

6. Yebhamoth 11b: „Pohlavný styk s malým dievčatkom je dovolený, pokiaľ má aspoň 3 roky.“

7. Schabouth Hag. 6d: „Žid môže prisahať falošne, pokiaľ pri tom použije úskočné formulácie.“

8. Hilkkoth Akum X1: „Nezachraňuj gojíma v nebezpečí smrti.“

9. Hilkkoth Akum X1: „S gojímom nemaj zľutovanie.“

10. Choschen Hamm 388,15: „Pokiaľ sa preukáže, že niekto dal peniaze Izraelitov gojímom, musí byť nájdený po rozvážnej úvahe spôsob, ako ho vymazať z tváre Zeme.“

11. Choschen Hamm 266,1: „Žid si môže ponechať akúkoľvek vec, ktorú nájde a ktorá patrí Akumovi (nežidovi). Ten, kto vracia stratený majetok (nežidom), hreší proti Zákonu, pretože tak rastie moc porušovateľov zákona. Je chvályhodné vracať stratený majetok, pokiaľ je to učinené ku cti božieho mena, pretože pri takom jednaní kresťania budú chváliť židov a hľadieť na nich ako na ctihodných ľudí.“

12. Szaaloth-Uthszabot, kniha Jore Dia 17: „Žid má a musí učiniť falošnú prísahu, pokiaľ sa ho gojím opýta, či naše knihy obsahujú niečo proti nemu.“

13. Baba Necia 114,6: „Židia sú ľudské bytosti, ale národy celého sveta nie sú ľudské tvory, ale zvieratá.“

14. Simeon Haddarsen, fol. 56-D: „Keď príde Mesiáš, každý žid bude mať 2800 otrokov.“

15. Nidrasch Talpioth, p. 225-L: „Jehova vytvoril nežidov v ľudskej podobe, pretože židom by nemali slúžiť zvieratá. Nežid je preto zviera v ľudskej podobe a je odsúdený slúžiť židovi neustále.“

16. Aboda Sarah 37a: „Nežidovské dievča, ktoré má 3 roky, môže byť znásilnené.“

17. Gad. Shas. 2:2: „Žid môže nežidovské dievča zneuctiť, ale nesmie si ju vziať.“

18. Tosefta. Aboda Zara B, 5: „Pokiaľ gojím zabije gojíma alebo žida, je za to zodpovedný, ale pokiaľ žid zabije gojíma, tak za to NIEJE zodpovedný.“

19. Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 388: „Je povolené zabiť udavača židov všade. Je povolené ho zabiť ešte predtým, ako niekoho udá.“

20. Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 348: „Všetok majetok ostatných národov patrí židovskému národu, ktorý je preto oprávnený sa ho zmocniť bez akýchkoľvek ohľadov.“

21. Tosefta, Abda Zara VIII, 5: „Ako vysvetliť slovo krádež. Gojímovi je zakázané kradnúť, lúpiť, alebo brať ženy za otrokyne, atď., od gojímov alebo od židov. Ale židovi NIEJE zakázané robiť toto všetko gojímovi.“

22. Seph. Jp., 92, 1: „Boh dal židom moc nad majetkom a krvou všetkých národov.“

23. Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 156: „Keď má žid nežida vo svojich rukách, ďalší žid môže prísť k tomu istému nežidovi, požičať mu peniaze a tak ho podviesť, že nežida to zničí. Majetok nežidov, v súlade s našim zákonom, nepatrí nikomu a prvý žid, ktorý ho zbadá má plné právo sa ho zmocniť.“

24. Schulchan Aruch, Johre Deah, 122: „Židovi je zakázané piť z pohára vína, ktorého se dotkol nežid, pretože tento dotyk učinil víno nečistým.“

25. Nedarim 23b: „Pokiaľ niekto túži po tom, aby každá jeho prísaha, ktorú učiní behom roka, nebola záväzná, nech sa postaví na začiatku roka a prehlási: „Každá prísaha, ktorú by som mohol učiniť v budúcnosti nech je neplatná.“ Tým sú jeho prísahy neplatné.“


Mohli by sme poskytnúť ešte omnoho viacej citátov z tejto urážlivej knihy, ale verím, že záležitosť je jasná. Židia sú zapletení do niečoho, čo môže byť nazývané, a vlastne bolo nazývané, spiknutím proti celému ľudskému rodu a uskutočnia akékoľvek kroky, ktoré budú považovať za nutné pre ich ovládnutie sveta. Možno vďaka tejto viere a ochote židov jednať podľa nej, existuje „antisemitismus“ a možno je to dôvod, prečo židia boli nenávidení a nakoniec vyhnaní z každého národa, v ktorom sa aspoň raz usídlili.

Akýkoľvek pokus o zrušenie môjho nicku spôsobí jeho ďalšiu obnovu, pretože údaje uložené v tomto profile sú zálohované na HD môjho notebooku...

TOMORROW BELONGS TO ME

The sun on the meadow is summery warm
The stag in the forest runs free
But gathered together to greet the storm
Tommorow belongs to me

The branch on the linden is leafy and green
The Rhine gives its gold to the sea
But somerwhere a glory awaits unseen
Tommorow belongs to me

Now Fatherland, Fatherland, show us the sign
Your children have waited to see
The morning will come
When the world is mine
Tommorow belongs to me
Tommorow belongs to me
Tommorow belongs to me
Tommorow belongs to me

The babe in his cradle is closing his eyes
The blossom embraces the bee
But soon says the whisper, arise, arise
Tommorow belongs to me
Tommorow belongs to me

(Skrewdriver)

SNOW FELL

He sat in a room
in a square of the color of blood.
Hed rule the whole world
if there was a way that he could.
Hed sit and hed stare
at the minreds on top of the towers.
For he was the beast
as he hatched his new plans to gain power.

And the snow fell
covering the dreams and ideals.
And the snow fell
freezing the blood and the wheels.
And the snow fell
they had to keep warm for survival.
And the snow fell
defeating the beasts only rival.

They took the old roads
that Napoleon had taken before.
They fought as a force as a light
against the darkness in a holy war.
One day they were looking around
at the sun shining on the cold flowers.
The next day they were freezing to death
in the snow and the ice cold showers.

And the snow fell
covering the dreams and ideals.
And the snow fell
freezing the blood and the wheels.
And the snow fell
they had to keep warm for survival.
And the snow fell
defeating the beasts only rival.

Then came the deadly road
back from the steps of their retreat.
The cold racked their bodies
but worse was the pain of defeat.
Many people who had hailed them once
now turned and looked away.
These people now knew
that the beast was on its way.

And the snow fell
covering the dreams and ideals.
And the snow fell
freezing the blood and the wheels.
And the snow fell
they had to keep warm for survival.
And the snow fell
defeating the beasts only rival.

You finally cameback
to the borders of your fatherland.
Now enemies came
traitors everywhere at hand.
Many people who had fought and died
knowing that they had to win.
Well yet still it sickens my heart
to see the picture of the red flag in Berlin.

And the snow fell
covering the dreams and ideals.
And the snow fell
freezing the blood and the wheels.
And the snow fell
they had to keep warm for survival.
And the snow fell
defeating the beasts only rival.

(Skrewdriver)

ROAD TO VALHALLA

There is a road and it leads to Valhalla
where only the chosen are allowed
There is a boy with a dream of Valhalla
a place in the land of the gods

But in the heart where the fire burns forever
Where life goes on for those who fell in battle
The gods are waiting the moment he falls in a fight
And he will rise when the sun goes down

Raised high his sword
As he cried out Valhalla
His dream had become reality
And tonight he will die
On the road to Valhalla
Chosen to feast with the gods

But in the heart where the fires burn forever
Where life goes on for the mighty and ........
The journey has finally come to an end for the boy
And he has reasons as the greatest of them all

(Ian Stuart)

FAITH, FAMILY AND FOLK

When a young boy defends his rights sometimes he loses and cries
When an adult man fights for his life he can be killed and die
When a child breaks into a cry of pain it can be excused
But when a man betrays his folk and faith his name would be cursed
The words are forgotten and sorrow will carry away by wind and rain
But rivers don't change their flow nor when my broken heart is full of pain

Chorus:
A tree grows from the soil according to Nature's work
So my heart belongs to my faith, family and folk

When steel was used in the making of the sword warrior fought and died
He defended his country and folk, he knew that "Might is Right"
When a young boy loses his fight he at least tried to stand
But when a folk sells its heritage and land it is the beginning of the end

The words are forgotten and sorrow will carry away by wind and rain
But rivers don't change their flow nor when my broken heart is full of pain

Chorus:
A tree grows from the soil according to Nature's work
So my heart belongs to my faith, family and folk

Faith, family and folk...!!!

(Buldok)

ZLÝ SEN

Videl som budúcnosť,
bol to zlý sen.
Nevládne telá,
otrokov doby,
ženy a starci na konci času.

Národy, na konci svojej púte,
zdrané cholerou, stíhané morom,
ženú sa k miestu vlastnej smrti.

R:
V tom sne ktosi tajomný
rozdával karty.
Jediným pohladom budil zlo,
akoby chcel povedať: Príde koniec,
zaniknú národy a všetko zlato stratí váhu,
čo ostane živé príroda zatratí,
posledný krát vdýchneš za hrsť prachu.

Pamätám si len,
na obete tej hrôzy.
Ten obraz, neopíšem slovom.
Život brata, za smrť v tvare hviezdy.

R:
V tom si ktosi tajomný
rozdával karty.
Jediným pohladom budil zlo,
chcel som len povedať: Príde koniec,
zaniknú národy a všetko zlato stratí váhu,
čo ostane živé príroda zatratí,
posledný krát vdýchneš za hrsť prachu.

Príde koniec,
zaniknú národy a všetko zlato stratí váhu,
čo ostane živé príroda zatratí,
posledný krát vdýchneš za hrsť prachu!

(Biely Odpor)

Charakteristika

Postava
187 cm, 110 kg
Typ postavy
vyšportovaná, veľká a pekná :)
Môj zrak
výborný
Farba očí
zelené
Farba vlasov
hnedé
Typ vlasov
krátke
Ukončené vzdelanie
vysokoškolské
Pracujem v oblasti
chémie a potravinárstva
Profesia
vedúci
Ovládam jazyk
anglický, nemecký, ruský
Obľúbená farba
zelená, biela
Vzťah k fajčeniu
už nefajčím
Vzťah k alkoholu
už nepijem
Znamenie vo zverokruhu
blíženci

Láska, sex a rodina

Rodinný stav
mám vážny vzťah
Deti
mám, 1 dieťa
Vzťah k deťom
v budúcnosti chcem mať deti
Na pokeci hľadám
len udržujem vzťahy s priateľmi, kedže som ako meteor.., Zem s ktorou sa zrazím :))
Láska pre mňa znamená
romantická láska nie je pre mňa, dávam prednosť realite
Príležitostný sex
sex môžem mať iba s niekým, koho dobre poznám
Môj partner by mal byť
absolútne zodpovedný a spoľahlivý

Kultúra

Mám rád filmy
vojnové, akčné, záhadné, mysteriózne, erotické, drámy, horory, historické
Rád si pozriem dobrý film
doma z gauča
Mám rád knihy
literatúru faktu, technickú literatúru
Mám rád hudbu
Skrewdriver, Buldok, Ultima Thule, Thodthverdthur, Wolfheart
Chodím na koncerty
zriedkavo
Najradšej hudbu počúvam
kedykoľvek a kdekoľvek

životný štýl

Moje záľuby
pozeranie filmov, kúpalisko, spanie, počúvanie hudby, sex
Športy, ktorým sa venujem
plávanie
Športy, ktoré sledujem
futbal, hokej
Špeciality kuchýň
slovenskej
Dobré jedlo si vychutnám
v kuchyni pri stole, pri telke, v dobrej reštaurácii
Domáce zvieratá
chovám baktérie Bacillus anthracis, Thermodesulfobacterie, Fusobacterie, Chlamidiae a Deferribacteres..sú to moje zlatíčka