Pokec

Azet

RedbulVamDavaKridla

  • Žena, 21 rokov, Čadca
  • Na Pokeci 5 rokov
  • Bola tu 30. 7. 2014, 22.51
Kᴇď ʙᴜᴅᴇ ᴘʀšᴀť,ʜľᴀᴅᴀᴊ ᴅᴜʜᴜ . Kᴇď ʙᴜᴅᴇ ᴛᴍᴀ,ʜľᴀᴅᴀᴊ ʜᴠɪᴇᴢᴅʏ. pred 3 mesiacmi a 1 týždňom

upraviť


Niečo o mne

-------------------------------------------------------------------------------------------
Jᴇᴅɪɴé čᴏ ᴍᴀ ɴɪᴋᴅʏ ɴᴇᴢᴀᴜᴊíᴍᴀʟᴏ, ʙᴏʟ Váš ɴáᴢᴏʀ ɴᴀ ᴍôᴊ žɪᴠᴏᴛ!;)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Zᴏ ᴠšᴇᴛᴋýᴄʜ žɪᴠᴏčíᴄʜᴏᴠ sᴀ ʟᴇɴ čʟᴏᴠᴇᴋ ᴠɪᴇ sᴍɪᴀť, ʜᴏᴄɪ ᴍá ᴋ ᴛᴏᴍᴜ ɴᴀᴊᴍᴇɴᴇᴊ ᴅôᴠᴏᴅᴏᴠ."
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
✔ Jᴇᴅʟᴏ ✔ Pᴏsᴛᴇľ ✔ Hᴜᴅʙᴀ ✔ Fᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ✔ Mᴏʙɪʟ = Pᴇʀғᴇᴋᴛɴý ᴅᴇň.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mɪʟᴜᴊᴇᴍ sᴠᴏᴊɪᴄʜ ʜᴇᴊᴛᴇʀᴏᴠ!:-*Tʀáᴠɪᴀ ᴛᴏľᴋᴏ čᴀsᴜ ᴘʀᴇᴍýšľᴀɴíᴍ ᴏ ᴍɴᴇ. Nᴏ ɴɪᴇ sú ᴢʟᴀᴛí ?!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jᴇᴅɴᴏᴅᴜᴄʜᴏsť ᴊᴇ ɴᴇᴋᴏɴᴇčɴá ᴅᴏᴋᴏɴᴀʟᴏsť. Dᴏᴋᴏɴᴀʟᴏsť ᴊᴇ ɴᴇᴋᴏɴᴇčɴá ᴊᴇᴅɴᴏᴅᴜᴄʜᴏsť.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aᴋý sɪ, ᴛᴀᴋýᴄʜ ľᴜᴅí sᴛʀᴇᴛáᴠᴀš.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Pʀᴀᴠᴅᴜ ᴍᴏžɴᴏ ᴘᴏᴛʟáčᴀť, ᴀʟᴇ ɴɪᴇ ᴢɴɪčɪť.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nᴇɢᴀᴛɪᴠɪᴢᴍᴜs ᴊᴇ ᴛá ľᴀʜšɪᴀ ᴄᴇsᴛᴀ, ᴄᴇsᴛᴀ ʟᴇɴɪᴠýᴄʜ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tᴏ, čᴏ ᴢ ᴅɪᴀľᴋʏ ᴠʏᴢᴇʀá ᴏʙʀᴏᴠsᴋé, ɴᴇʙýᴠᴀ ᴢʙʟíᴢᴋᴀ ᴀž ᴛᴀᴋé ᴠᴇľᴋé.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sᴏᴍ ᴜᴍᴇʟᴄᴏᴍ žɪᴠᴏᴛᴀ — ᴍôᴊ žɪᴠᴏᴛ ᴊᴇ ᴍᴏᴊᴇ ᴜᴍᴇʟᴇᴄᴋé ᴅɪᴇʟᴏ.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pʀɪᴢɴᴀť sɪ ᴏᴍʏʟ ᴊᴇ ᴄᴇɴɴᴇᴊšɪᴇ ᴀᴋᴏ ɴáᴊsť ᴘʀᴀᴠᴅᴜ...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Iᴅᴇáʟɴʏ ᴏᴛᴇᴄ ɴᴇᴘᴏčᴜᴊᴇ, ɴᴇᴠɪᴅí, ɴᴇᴅáᴠᴀ ʀᴀᴅʏ, ᴀʟᴇ ᴅáᴠᴀ ᴘᴇɴɪᴀᴢᴇ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mᴏᴊᴀ ɴᴀᴊᴠäčšɪᴀ ᴏʙᴀᴠᴀ ᴊᴇ ZLYHANIE, ᴀ ᴍôᴊ ɴᴀᴊᴠʏšší ᴄɪᴇľ ᴊᴇ DOKONALOSŤ !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nɪᴋᴅʏ ɴᴇʜᴏᴠᴏʀ, žᴇ ᴊᴇ ᴛᴏ ɴᴇᴍᴏžɴé,
ᴘʀᴇᴛᴏžᴇ ɴɪč ɴɪᴇ ᴊᴇ ɴᴇᴍᴏžɴé, ᴘᴏᴋɪᴀľ ᴛᴏ ɴᴇsᴋúsɪš.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exɪsᴛᴜᴊú ɪʙᴀ ᴊᴇᴅᴇɴ úsᴘᴇᴄʜ – žɪť sᴠᴏᴊ žɪᴠᴏᴛ ᴘᴏᴅľᴀ sᴇʙᴀ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V sᴘáɴᴋᴜ ᴍᴏᴢᴏɢ ᴘʀᴀᴄᴜᴊᴇ ɴᴀ ᴘʀᴏʙʟéᴍᴇ, ɴᴀᴅ ᴋᴛᴏʀýᴍ ɴᴇᴅᴏᴋážᴇ ᴍʏsʟɪᴇť ᴘᴏčᴀs ᴅňᴀ.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sᴛᴀčí, žᴇ sᴀ ᴠáᴍ ᴢᴀčɴᴇ ᴅᴀʀɪť ᴀ ɴɪᴇᴋᴛᴏʀí ᴠás ᴢᴀčɴú ɴᴇɴáᴠɪᴅɪᴇť ᴀ ᴛᴏ ᴘʀᴇᴛᴏ, žᴇ sᴀ ɪᴍ ᴛᴀᴋ ɴᴇᴅᴀʀɪ .
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pʀᴀᴠɪᴅʟᴏ ᴅɴᴇšɴᴇᴊ ᴅᴏʙʏ: "Nᴇsᴘᴏʟɪᴇʜᴀᴊ sᴀ ᴀɴɪ ɴᴀ ᴛýᴄʜ, ᴏ ᴋᴛᴏʀýᴄʜ sɪ ᴍʏsʟíš, žᴇ ɪᴍ ᴍôžᴇš ᴠᴇʀɪť."
----------------------------------------------------------------------------------------------------Charakteristika

Môj zrak
ᴠýʙᴏʀɴý, ᴏʀᴏʟ sᴀ ᴍᴀ ᴘýᴛᴀ, ᴋᴀᴅɪᴀľ ᴠᴇᴅɪᴇ ᴄᴇsᴛᴀ
Typ vlasov
ᴅʟʜé
Pracujem v oblasti
ᴘʀᴀᴄᴜᴊᴇᴍ ᴠ ᴏʙʟᴀsᴛɪ ᴇɴᴇʀɢᴇᴛɪᴋʏ, ᴛᴀᴋ ᴍᴀ ɴᴇᴛᴇɴᴛᴜᴊᴛᴇ, ʟᴇʙᴏ ᴠáᴍ ᴠʏᴘɴᴇᴍ ᴘʀúᴅ
Ovládam jazyk
ᴅᴠᴀ, ᴠ ᴛᴏᴘáɴᴋᴀᴄʜ
Obľúbená farba
ғɪᴀʟᴏᴠá, čɪᴇʀɴᴀ, ʜɴᴇᴅá
Znamenie vo zverokruhu
ᴍá ᴛᴏ ᴋʟᴇᴘᴇᴛá ᴀ ᴄúᴠᴀ ᴛᴏ

Kultúra

Mám rád filmy
ᴀᴋčɴé, ᴅʀáᴍʏ, ʜᴏʀᴏʀʏ, ᴋᴏᴍéᴅɪᴇ, ʀᴏᴍᴀɴᴛɪᴄᴋé, ʀᴏᴅɪɴɴé
Rád si pozriem dobrý film
ďᴀʟᴇᴋᴏʜľᴀᴅᴏᴍ ᴠ ᴄᴜᴅᴢíᴄʜ ᴏᴋɴáᴄʜ
Mám rád knihy
ᴢᴏ ᴢúғᴀʟsᴛᴠᴀ sᴏᴍ číᴛᴀʟᴀ ᴜž ᴀᴊ ᴛᴇʟᴇғóɴɴʏ ᴢᴏᴢɴᴀᴍ
Najradšej hudbu počúvam
ɴᴀ ᴘᴏsᴛᴇʟɪ, ɴᴀ ᴅᴏʙʀú ɴᴏᴄ, ᴘʀɪ ᴄʜôᴅᴢɪ

Životný štýl

Moje záľuby
ᴄᴇsᴛᴏᴠᴀɴɪᴇ, PC ʜʀʏ, ᴘᴏᴢᴇʀᴀɴɪᴇ ғɪʟᴍᴏᴠ, sᴘᴀɴɪᴇ, ɴᴀᴋᴜᴘᴏᴠᴀɴɪᴇ, ᴘᴏčúᴠᴀɴɪᴇ ʜᴜᴅʙʏ, sᴜʀғᴏᴠᴀɴɪᴇ ᴘᴏ ᴡᴇʙᴇ, ᴘʀáᴄᴀ s PC, ғᴏᴛᴏɢʀᴀғᴏᴠᴀɴɪᴇ
Športy, ktorým sa venujem
ʜáčᴋᴏᴠᴀɴɪᴇ ɴᴀ 100 ᴍ, ᴢᴀᴢᴠᴏɴɪť sᴜsᴇᴅᴏᴍ ᴀ ᴜᴛᴇᴋᴀť
Športy, ktoré sledujem
ʙᴇʜᴀɴɪᴇ ᴍôᴊʜᴏ ᴢᴀᴊᴀᴄᴀ ᴠ ᴀᴋᴠᴀʀᴋᴜ, ʟɪᴇᴛᴀɴɪᴇ ᴋᴏᴍáʀᴏᴠ ᴘᴏ ɪᴢʙᴇ, ʟᴇᴢᴇɴɪᴇ ᴘᴀᴠúᴋᴏᴠ ᴘᴏ sᴛᴇɴᴇ
Špeciality kuchýň
sʟᴏᴠᴇɴsᴋᴇᴊ, ᴍᴏʀsᴋé žɪᴠᴏčíᴄʜʏ
Dobré jedlo si vychutnám
ᴘʀɪ ᴛᴇʟᴋᴇ
Domáce zvieratá
ᴛʀóᴊsᴋᴇ ᴋᴏɴᴇ ᴠ ᴍᴏᴊᴏᴍ sᴛᴀʀᴏᴍ PC

Moje Kluby

životný štýl
Ja Nie som závislý/á od internetu, ja som závislý/á od mojich RPG friends!!!Sme mladý, krásny a rebelujeme proti všetkému a všetkým a nadovšetko milujeme hudbu :-*život ťa bude stale testovať , občas bude s tebou experiment­ovaťMoj život ParódiaWšetci chalani sem ( musi nas byt wiac ako bab )Retro a farebné šnurky !MilujemˇBa­nány:)Maite_Perr­oni.L neodchádza­j s pokec.sk máme ta velmi radi moja :((:DDmalej parchant:D­Ds.r.o-swiš­tov a swištuliekDruhy FujKaJu Ze HlAlUSky FUjj Ale::mY Slovaci Poweme A nEhanbiMe sa Za ton ze Halušky MiLuJeMeak potvrdiš členstvo si niekto:D STOJIS ZA TO !!! x)Prečo je ten svet taký nesparvodl­ivý,voči dobrým ludom!!roberta.Vs­.MiaAmígO :DKoho už nebavý počúvať urazky od druhych a tym druhym by najradcej rozkopal rit sem!!!Vsetci moji priatelia sem :)))Nechceme ist do skoly chceme spat do 10:00škola? niéé to nieje pre mňa lebo radšej by som spáchala SAmoVRažDu :(mladi rebeli TATONievždy víde to čo chceš,často ku štastiu chýba keš...:DSnehNech Každy Den Stoji Za tOCica_510..­ZwatinQo_1­8..IwusQa_­xDLen pár slovBabská Párty :DPýta sa chlapec dievčaťa : Prečo sa trasieš? Dievča : Bojím sa Chlapec : A keď ťa chztím za ruku stále sa budeš báť ? Dievča : Teras ešte viac ... že ma pustííš .. ;(sme aky smePoužívám telefon ve tme jako baterku1 Sekunda Zmeni Cely Moj ZivotNerozlučné priatelstv­á ♥Jeseň 2010 Mienim sa mať dobre !!! :)Navždy Kamoši .......poš­li všetkým svojím naj kamošom a kamoškámLubim HavinkovGODBUSTERS - KROTITELIA BOHOVSOM SAM SEBOU...A NIKDO MA NEZMENI...Som proste *O*R*I*G*I­*N*A*LPeace crazyTo, že bývam na dedine neznamená, že každé ráno vstávam o 4:00, aby som podojil/a kravy!!! :DShow dance..kto ho má rád alebo sa mu páčí nech sa pridá ..**..Original__­_je___len_­__jeden!Mám najlepšiu fotku na pokeci :):-* ČeReLMeČeN :-*život je jak šach preto skladam taktiku, každy zly tah ti ostane na trikuSom tak(y)(a) ako somV DNESNEJ DOBE NETREBA NIKOMU VERITLeto mi bude chýbať :(??? načo sú tie kluby ???Lady GaGa § Rihanna=Kt­o vyhrá?Brunetky a Bruneti Vládnu :DžiVoT Neni FéR...x/Čiernovlás­ky 4 ever! Blondínky na nás nemajú!!!PEACE ☮☮☮Neznasam Neminu...k­ravina jak voda v košiStrateny je den,ked sme sa nezasmiali­....SLOVENSKO-­FUTBALKeď plačem a niekto ma objíme,rozplačem sa ešte viac !!!:´(Kto ide somnou na chatu ??? nechh de do klubuu :)....nie som dieťa prezidenta, či kráľa,...ale dieťaťom Pána a vlastníka tohto sveta:O)Dožijeme sa 150 rokov !!!!!!!!!RBD-Anahi_­Dulce_Mait­e_Christop­her_Christ­ian_Alfons­oSom KtO SoM A NiKto mA NeZmeNi---­---- ZmiEr Sa sTyMKec ses zebi tot Skonal Chto Ci dakedi ublizil U Zivoce Pridaj se tuOd Teraz Sa Chcem Pozerť Na Svet Cez Ružove Okuliare x)*█!!!STOP DROGÁM!!!█....Niesom lenivá/y bordel v izbe prekročíím !!!..:-)strážny anjeliRoberta Pardo Rey....vše­tkých napcháme do tohto klubu !! :DAmerican History XNo School; No Job; No Problem:)Facebook=T­rue :)) :PMILUJEME SLOVENSKE NARODNE KAPELKY!!!... Som, kto som ...Pre Vsetkych Ktory Maju SEN!:DDpenazEE Suu SUppER:))Červenéééé stužky:) pridajte sa do boja proti HIV/AIDSklub pre tych ,ktory maju pravu nohu dlhsiu ako lavuVšetci by sme mali byť šťastný ako SmileyButterfly EffectMaš rad reklamu: Ja som mala vianočka ak hej nevahaj a rychlo sem.ReBeLdE_AM­DNegramotný DEDÉENZET PROJEKTILMaš bordel?? Bud hrdý Je To TVoJ boRdel!!! :DBeautiful Boy and GirlIdem tam gde ma zavedu nohy :D:)Guľovááčká­á xDPrečo nemôže byť všetko tak , ako ja chcem ?december je najkrajsi mesiac v rokuukaz co si zac ak nato masScHooool_r­EBeElDeSom kto som! Nikto ma nezmení! Nikto ma nebude obmedzovať­! Ja som si pánom...ZíííVOoOoO­T Jéé KRááTKýý A PRééToOoOo Síí HoOoOo TRééHáá UZíííVáááTV reálnom živote druhú šancu nedostanešbarbiny su babikyHoroskopPit Bull Germany,Everlast,Thor Steinar,Dobermans Aggressive,Alpha,Benlee & Fred Perry

zobraziť ďalšieskryť

umenie/kultúra
hudba
Shakira-Wa­kaWakaREbelde_du­lce-mariarebelde dulcePočúvam hudbu ktorá sa mi páči: RBD :o)www.kamara­tweb.skRBD nenahradi žiadna debilná skupina ktorá nevie ani spievať R2*D3!!!!.­.tý čo si to myslia pridajte sa do tohto klubu..RBD NAVŽDY!!♪Anahi♥Mia­☮ColucciツMám rad(a) ked mi pesnička pripomína zážitok z minulosti.Celine Dion FanclubRBD 4-ever :-*!50Cent!Dulce María Je Naj Naj Naj SpeváčkaRoberta,diego,Mia,miguel,Joanni,LUpiTaZBOHOM RBD,ALE V NASICH SRDCIACH BUDU STALEI love MUSIC!!!OrbisShakirááá 4EWERMonička Bagárová je SuperStar!­!!helium party in the kuwajtJedine Spanielske sladaky S.M. Entertainm­entMia Coluci, Roberta Pardo y Lupita Fernandezo­váSTOP NEW SCHOOL RAP!...Flo-Rida ◕ ‿ ◕♥_Miley Cyrus_♥Expresáci ... forewer :)dulce maria, anahi giovanna, maite perroniSom proti zrušeniu Rádia FMkaty pery- hot n cold_ je najlepsia... RBD IS MY LIVE ...LADY POTKANKto Má rád Hudbu ?? Vsetci Sem !! JAA :PLusa rádioROBERta je NAJJ :))Official Hudba je liek !!! FBChceme pesničky RBD aj v Slovenskýc­h rádiachMiLuJeM HuDbU :) LoVe YoU MuSiC :)Negativ_PD1 APRILLMUSITANY HOPEOdozva* NaJ * HuDBiČKa *RBD - ta naj...naj.­..naj skupina :)Y love NIRVANA !90's Old School Hip HopI LOVE HOUSE MUSICLenka Filipová *f a n s*cista nuda ket nemozes nekoho zbit ne :P aspon tak sa mi zda :D :D*PS*

zobraziť ďalšieskryť

filmy
Dulce Maria a wsetci REBELINatalia OreiroTitanic (1997) -Leonardo DiCaprio,Kate Winsletmia mia miin klub :DDPravá tvár vášne / El Rostro de AnalíaMedzi láskou a nenávisťou / Entre el amor y el odioDoña BarbaraTitanic 3NAJ HUDBAREBELDE JE FESSTento film by som odporučil/­a...NeSpUtAnY AnjEl :)Nesputaný angelAVON - the company for women♥ I love Simpsons ♥Nespútaný anjel / Cuidado con el Ángel =DPozerám seriály,filmy,dokumenty,hry,recepty na pozeraj.we­bs.com:-*Rubi,taka pekná ako Vypočítava -jedine thenTo štyl !! ♥ :-*LIVE - Seriál v skutočnom svete!Modre z Neba♥(ofic­iálni Klub)♥ kto má rád reklamu ja som malá vianocka rýýýýýýýýý­ýýchlo do klubu!!!!!Nech Žijú REBELI a RBD!! :D XDPiadihajzl­ík v akciiReBeLi ... najlepší SERIáL A RBD NAJ SkUpiNa =)))Wasabi =)

zobraziť ďalšieskryť

cestovanie
záľuby/záujmy
...Nokia..­.Ńech žije éééééééééé­éééééééééé­éérrrrrrrr­rrrrrrrrrr­rrrrrbbbbb­bbbbbbbbbé­éééééééééé­éééééééééé­éddddddddd­dddddééééé­éééééééééé­éé (RBD)KAžDý čLOVEK Má SVOJ šTýL A NIKTO NEMá PRáVO MU HO BRAť!Robertíííí­íín klub xDMáme radi kone ale aj iné zvieratá:DNajlepší priateľ človeka má štyri nohy ale nie je to pes ale postelMilujeme Vianoce ! <3Twilight a RBDMam rada Mariku DjubekovuDiagnoza lietanieMilujem ked sneží a všade je také ticho a pokoj...:)Vianoce 2010 :D<3 Upravovani­e photo:-*..­<3Milujém krásne biele VIANOCEČesko Slovensko má TALENT! :*Plyšové HračkyNaj Dievcata a ChlapciBužíírky <3NESPUTANY ANJELIPsík najlepší priateľ dieťaťa aj dospelích :)
veda/technika
autá
počítače/internet
politika
firmy/značky
vzdelanie
zdravie
šport
zábava
MIA LUPITA A ROBERTA2010 Leto :-*... DIEVČATA vs. CHLAPCI ... Kto wyhráá? :DPomožtééé mi zničit skupinu R2*D3..Kto­rá chce byt na miesto RBD ale RBD jenenahrad­itelná....­.R2*D3-FAK­ÉÉÉDospelý wravia že cennééé veci do školýý nepatriáá tak načo táám posielajúú náás...???­?♥♥♥LenTiLk­y♥♥♥ 4ever ♥♥♥ Milujem ♥♥♥Načo chodiť do školy, KED DESIATU MOZEM ZJEST AJ DOMANeznášam postavu Sabriny v Rebelov !!!RBD je naj skupinaCIERNE forever :D :D :D :Dsmejoviááá­á :)Na pokeci nie je nikto real z RBD!Kristiáánk­o-Kikuško-­Ftáčik : DVtip roka: Ide medveď po lese a odboči. xDPRIPOJTE SA KU MNE JEDINE MY WšETCIIIMonsterovc­ijaro was pozywa do klubu horwatowyc­hMenToS xDAmaterom vstup Zakazany!!­!Vlky Su IbA naSe NedAmeSi IcH Znamennie Rak ---Kto je narodený v znameni raka pidawajte sa aby nas bolo čo najviac ..x)Psíkovia a suťaž pes roka 2010Vodka + jablkoNad čím rozmýšľaš? - Ako sa vyškriabať na skriňu bez rúk...Pravá šofokolaTeČe Vááám ??? :D:D:DRoberta a JEJ BATERKY,,S kým bankujete vy ? S maminou peňaženkou­"Vtipy a haluz :DVÍTAM VÁS V KLUBE NUDIACICH SAVeď viete aké ťažké je byť mnou... :)kLuB šÁľÉnÝcH xD =) =*)[2012]Kaderníčka­: Zase na Hamšíka? Dedé: Nie, teraz na Vitteka! :DPriatelia Su Moja Droga..Moj Zivot Je Pre Mna Nic!!tatata manija tatalen manija jedine mini tallentsom zvedavi ci bude viac A-alkac B-abstinen­t kto VIHRA !!!Gumkáaači :D:D:D♥ PARODY♥doma ta caka...Anti fans Miley CyrusVšetkýý Trdláá Séém :)smile :DDDDD:D:D­:D:DCéémé sa kupkát v morí a céémé zazít zasé tié vlný alé vo vecsiéj podobééé :DAPSHINTnen­tiBuKeKeLa ViAnOcE¤¤¤ BUKEKELA VIANOCE ¤¤¤ :DZaštekajme si!! xD,,Ekrem Jevric´´ Hviezda Ameriky a Kanady tohto chlapa pozeralo na YOUTUBE vise 6500 000 ludi a pocet stale rastie !!!!RBD to je moja viera!RBD nikdy neumiera! Biebera máme všetci dosť nemá ŽiaDnu Budúcnosť!­Lady GaGa nEch sa Schová!My sme Maládež Rebelová!Vtipy, vtipy a este raz vtipy :DGuaDaLuPe_­LuPiTaASport Club Rožňava(: ¤¤¤ PARTIČKA ¤¤¤ :)¤¤¤ FARMÁR HĽADÁ ŽENU ¤¤¤JaNkA *faNs*¤¤¤ HALLOWEEN 2010 ¤¤¤Milujéém ZáábaVuu =D♥♥♥Bukekel­a ♥♥♥ DeDe Je NajLepSi ♥♥♥Bukekela_W­ianoce :)Áno, nadávam...­..Ži z toho, čo máš a nie z toho, čo Ti chýba:(-"stojíš si na kábli??"-.­...-"nie ja som cez WI-FI"-SLOVACIIII VSETCI SEM!Kolotoč v parku :))!!!dééécká­áá v pubertéééé­!!!!PoKeC iS tHe BeSt !slnce,seno..tril­ogie:facky jahody nakonec i erotikaj.loo.221 a roberta_EW­S sa velmííí ľúúúbiaaaa­!!!!!!!!!!Život je frajer,ale mi sme väčší . =DNezabúdaš na dobré vtipy?Talent Maniaa!!vianoce z dedembukkela slovenskoKto sa tesi na Vianoce a Silvestra sem ! ! !Vianoce s DeDéM.....­.poméé se......xDHVIEZDIČKI KRASKY BABIKY KVETINKY SRDIEČKA ANIELIKY PRINCEZNIČ­KY MESIAČIKYVianoce su tu a stromčeky kupujú ...OKA....Všetci Ňufíkovia Sem!!.. :)Sranda musi byt aj ked chleba neniVianoce šalalalala­lalalalala­laaaaaaHappy Aquarium :DDMam strasne rada sladkosty ...Kto je plePší ? :) : LeTo ? alebo ZiMa ? :D O Pár dní bude byhodnoteN­ie :PSlovensko je najlepšie heja heja heja hejJedine Viky a Klaudia :Nemate nanasklubgta.je­x.czKlub Vtipkárov :DMartinka - alias Kleopatra z Turca xD:)Som aka som ale Nikto ma nezmeni:(Najlepší z Partičky : Juraj Kemka , Petra Polnišová a Lukáš Latinak :D♣♠♦Paróódi­e na horrory♦♣♠Chuck Norris!!!!PARTIČKA ........ :D:D:Drakowic15 a marko530 sialency su spet :D:D

zobraziť ďalšieskryť

vzťahy
Neznášaaaa­m školuuu!!!­!!!!Keby všetci, čo o mne hovoria škaredo, vedeli, čo si o nich myslím ja, hovorili by ešte viac!!!Najväčším umením človeka je Úsmev vo chvíli, keď mu je do Plaču ;(Diego+Robe­rta_4ewer.­..♥*Dobrý ľudia nadovšetko !!!*♥MaťQooo end SamQooo Lubime Vás!!! :D <3RBD_LaFami­lia - Klaudúš,Janúš,Anetuška,Joži,Braňo,Marek,Lenka,Vladko sú naj :)..Priateľ je človek, ktorému keď povieš: "Niekoho som zabil," odpovie, "Kam ho zakopeme?"­....Dievča+Veľ­a chlapcov = Šlapka...C­halan+Veľa dievčat = Frajer ...Prečo ? :(Najlepšíé chvílé sú tíé ktoré, prežijéš s ľuďmí na ktorých ti záleží :-*Si myslíš, že budem skákať jak ty pískaš?!! ho ho hooo, zabúdaj ;).Cullen Kika a Cullen Miuška:-*j­.loo.221 a Anny_AnahiJanusQa-Ro­bertúška <3 Deniska-Lu­hanová <3KLUB OCHOČENÝCH ŽIEN !!!!Niekedy človek, kvôli ktorému padáš, nie je pripravený ťa chytiť...♣Napíš možno pokecáme♣Veľká Vďaka Mojim Priateľom Ktorý Ma Ešte Nikdy Nezradili :-* :)Chcem zit ja napriek sklamaniu a dokazat tym co sklamali,ze svet patri sklamanym a nie tym co sklamali..­.♫♥♪ So BoLo VčErA nEbÝvA dNeS x** ♫♥♪Skutočny Priatelia Povedz prepac kazdemu komu si dakedy zlomil srdce alebo podobneArdillita-­Dulce a Leoni155 Su naj kamošky a SegryyDiego+Robe­rta♥_♥Lubim_ť­a_tak_Lub_­ma_aj_ty♥_­♥Podme vsetci na koFolu (pivo) do trojky :x :))))Viete o tom že kajuska96 a craZZy_gir­l007 sú najsamlepš­ie sestri na SVETE?NieKtoRýý LuDia Si NeVeDiA uveDoMiť Ako Strašne Ich miLujemem, A oni Nás Len PoNiŽujú :(Pozvi tu tých na ktorých ti záleží :-*I´m sorry ... I miss you ... I like you :) ... Forewer in my heart :-*krpeeec ... :P¤¤¤ NIKDY NEOPUSŤ NIEKOHO KOHO MÁŠ RÁD,PRE NIEKOHO KTO SA TI PÁČI,LEBO TEN ČO SA TI PÁČI ŤA OPUSTÍ PRE NIEKOHO,KOHO MÁ RÁD ¤¤¤Za človeka hovoria skutky, nie slová!!!!! :(ďakujem že si .... ♥♥♥♥Úlety Do Neba ;*) !! :PVoda uschne,mramor sa poláme,ale naše priateľstv­o na veky ostane.život sa neráta počtom nádychov a výdychov,ale chvíľami ktoré nám vzali dych!♥Milujem tvoj úsmev :-)))♥Nefajčím a nepijem, k životu to nepotrebuj­em! :)Meliško FunClubAni po dôkladnom preskúmaní ľudských očí nemôžeš vedieť, s kým máš česť.Nenarodené detičky :(žijem len pre moje detičky oni su moj vzduch ktorí dychamKME - Nevrati sa spat..Snoopy-Gir­l3 ??Lezba??NIEKOMU VIKOPNUT MOZOK Z HLAVINačo si ma pridávaš medzi priateľou, keď ma na ulici nevieš ani pozdraviť ?!Posielaj tu tých ľúdí, čo neľutuješ, že si ich spoznal - Ktorým posielaš veľké Kiss :**Keď máš priateľov hoc i len priateľa život je ľahší!!!!!­!!!!!Je mi lúto že to medzi nami neni také, ake bývalo.. :-(Harry Potter :D*Srdce ma ťahá za tebou, no nepriznám si to pred sebou...*:( Niektory ľudia vás ignorujú..­.zatiaľ čo vám puká srdce :(Záleží na mne niekomu?kl­adieme si zložité otázkyAK ;NAOZAJ VERIS PANA BOHA A NASHO SPASITELA JEZISA KRISTA AMEN ;-))LA TAK SA PRIDAJ DO TOHTO KLUBU . JEZIS TA MA NAOZAJ RAD A SPRAVIL BY PRE TEBA VSETKO .Ak ti na mne nezáleží potom som bola celý ten čas pre teba čo?Keby nebolo spomienok, ani by sme nevedeli, že sme boli niekedy šťastní.REBELI :)len pre moju rodinku...­......ktor­ou su ludia ktorych milujem a mam rada cmuk

zobraziť ďalšieskryť

ostatné
RBD_rodink­a_VS_rodin­ka_užastný­chNatalia Oreiro =))Stredné Slovensko - pošlite pozvánky ľudom zo stredu SlovenskaAk sA sEm prIdÁ vÁc jAk 1000 lUdÍ, dOkÁžEmE šE lUdIA čO nA fb OhOwÁrAjÚ pOkEc sÚ ÚbOhÍ!=PPo mne netreba húkat ...mne staci povedat 20 krat :))Škola ,,volá´´....­.tak to som nedostupný­/á !!!!som hrda že ste moji kamarati preto vas pozývam do tohto klubu :D:DLa_Famíl­ia_RBD_J.l­oo.221_Ann­y_Anahi_Vi­vina_xD_Ti­fanny225_C­hristopher­_1_Dullce_­Maria_Chri­stian.Chav­ez_Jason84­_ATD :DRBD NAM NIC NENAHRADI ANI TY IDIOTI R2*D3sme rebeli a nigdo nas nezmenirbd 4 ewer *******Petícia_pr­oti_školée­e!!sme rebeli a nigdo nas nezmeni na normalnich ludidara rolins,natalia oreiro,shakira,allison lozz,altair jarabo,thalia sodi..su najlepsiŽilinsky kraj..viviana_xD neodchadza­j z pokec.sk mame ta radi mojaDOMAUsmev ako darŽILINSKÝ KRAJ semŠkola je ako WC. Chodíš, lebo musíš. ☻☻ Vsetci tu do tohto klubukdo nenavidy skolu semVšetci seeeeeem!! Ten ktorý majú radi zvieratká, music, friend´s, fb, ktorý niesu namyslený,Thak sem!!NEZNÁŠAME ŠKOLU !!!!!!! :DI ♥ Bella_cool­en ... She is the Best ! :)Klub nevyspatýý­ch študentow =))Sme aky sme a kazdemu to je jedno a nech sa druhy nestaraju do nas!!!!!!!Me Natália OreiroChladená DvanástkaKaždý kto má Orange sem !!!To že j.loo.221 a christophe­r_1 sa nekamarati­a a nezvašajú je loš mi sa radi máme!:D:-* Štvorlísto­ok prinááša štastie :-*Rebeli od DOMA♥Cuidado con el ángel♥a taqto skončí kurča..... že??Strach je to najhoršje, čo može byť :) Taže nikdy nemaj strach... ale vždy choď do toho :))Chráňme ľadové medvedeMam rohy ale som aniel.....Veni,Vidi,Vici 8-)Čím viac lásky rozdáš,Tým viac ti zostane :DDDulce Maria a jasnivaj a užívaj si svoje snyNemám Rada učiteľou =D heheŠňúpeme_Gr­anko_xDNaJlEpSi KaMaRat či kAmArAtKa Si Ty :DD :))Sialene napady :)keď sme boli malí chodili sme za trest do kúta :DDD=D BuKeKeLa ViaNoCe =Dbanda hrdlorezovZasúnieš á ídeš..DeDe jé Nájlepšííí­í....Bukek­ela vánoceOriginal odd dedka..... xDkto ma rad srandu ....... pote seem :P :DSUPERSTAR 2011SlOvéénské­é máámičkýý peknýých synOv mááte..... !!!!I <3 Park " Iba v Tme "Budme wšetci w priatelsko­m kruhuMiSS 2010KtO vyhráá : Jáá sOm mááláá vianOčkáá aléébO Dedééé????Dede je už trapny :PMcDonald's - Prievidza :*Tesiiiime sa na Vianoce...­.......:-D­DVianoce 2010 !!!!Mia Anahi Colucinačo nám treba chodiť do školy veď aj tak z nej nič nemáme :-Pja a moje 3 cicuski a ma ich veli radaDiego GonzálezSsLlOoVvEe­NnSsKkOo .....:::))Otázka prečo trápi všetkých ľudí :):):)HĽADÁME 10 NAJLEPŠÍCH A NAJHORŠÍCH PROFILOV, KLUBOV A FOTOALBUMO­V NA POKECICitlivky :)Nikto nieje dokonalí, ale my predsa niesme NIKTO! =)BuSsInEsSHáj :-*

zobraziť ďalšieskryť