Používaním stránok prevádzkovaných Azet.sk, a.s. súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.OK Viac info

Pokec

Azet

RedbulVamDavaKridla

  • Žena, 21 rokov, Čadca
  • Na Pokeci 5 rokov
  • prihlásená
Kᴇď ʙᴜᴅᴇ ᴘʀšᴀť,ʜľᴀᴅᴀᴊ ᴅᴜʜᴜ . Kᴇď ʙᴜᴅᴇ ᴛᴍᴀ,ʜľᴀᴅᴀᴊ ʜᴠɪᴇᴢᴅʏ. pred 6 mesiacmi a 1 týždňom

upraviť


Niečo o mne

-------------------------------------------------------------------------------------------
Jᴇᴅɪɴé čᴏ ᴍᴀ ɴɪᴋᴅʏ ɴᴇᴢᴀᴜᴊíᴍᴀʟᴏ, ʙᴏʟ Váš ɴáᴢᴏʀ ɴᴀ ᴍôᴊ žɪᴠᴏᴛ!;)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Zᴏ ᴠšᴇᴛᴋýᴄʜ žɪᴠᴏčíᴄʜᴏᴠ sᴀ ʟᴇɴ čʟᴏᴠᴇᴋ ᴠɪᴇ sᴍɪᴀť, ʜᴏᴄɪ ᴍá ᴋ ᴛᴏᴍᴜ ɴᴀᴊᴍᴇɴᴇᴊ ᴅôᴠᴏᴅᴏᴠ."
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
✔ Jᴇᴅʟᴏ ✔ Pᴏsᴛᴇľ ✔ Hᴜᴅʙᴀ ✔ Fᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ✔ Mᴏʙɪʟ = Pᴇʀғᴇᴋᴛɴý ᴅᴇň.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mɪʟᴜᴊᴇᴍ sᴠᴏᴊɪᴄʜ ʜᴇᴊᴛᴇʀᴏᴠ!:-*Tʀáᴠɪᴀ ᴛᴏľᴋᴏ čᴀsᴜ ᴘʀᴇᴍýšľᴀɴíᴍ ᴏ ᴍɴᴇ. Nᴏ ɴɪᴇ sú ᴢʟᴀᴛí ?!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jᴇᴅɴᴏᴅᴜᴄʜᴏsť ᴊᴇ ɴᴇᴋᴏɴᴇčɴá ᴅᴏᴋᴏɴᴀʟᴏsť. Dᴏᴋᴏɴᴀʟᴏsť ᴊᴇ ɴᴇᴋᴏɴᴇčɴá ᴊᴇᴅɴᴏᴅᴜᴄʜᴏsť.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aᴋý sɪ, ᴛᴀᴋýᴄʜ ľᴜᴅí sᴛʀᴇᴛáᴠᴀš.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Pʀᴀᴠᴅᴜ ᴍᴏžɴᴏ ᴘᴏᴛʟáčᴀť, ᴀʟᴇ ɴɪᴇ ᴢɴɪčɪť.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nᴇɢᴀᴛɪᴠɪᴢᴍᴜs ᴊᴇ ᴛá ľᴀʜšɪᴀ ᴄᴇsᴛᴀ, ᴄᴇsᴛᴀ ʟᴇɴɪᴠýᴄʜ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tᴏ, čᴏ ᴢ ᴅɪᴀľᴋʏ ᴠʏᴢᴇʀá ᴏʙʀᴏᴠsᴋé, ɴᴇʙýᴠᴀ ᴢʙʟíᴢᴋᴀ ᴀž ᴛᴀᴋé ᴠᴇľᴋé.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sᴏᴍ ᴜᴍᴇʟᴄᴏᴍ žɪᴠᴏᴛᴀ — ᴍôᴊ žɪᴠᴏᴛ ᴊᴇ ᴍᴏᴊᴇ ᴜᴍᴇʟᴇᴄᴋé ᴅɪᴇʟᴏ.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pʀɪᴢɴᴀť sɪ ᴏᴍʏʟ ᴊᴇ ᴄᴇɴɴᴇᴊšɪᴇ ᴀᴋᴏ ɴáᴊsť ᴘʀᴀᴠᴅᴜ...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Iᴅᴇáʟɴʏ ᴏᴛᴇᴄ ɴᴇᴘᴏčᴜᴊᴇ, ɴᴇᴠɪᴅí, ɴᴇᴅáᴠᴀ ʀᴀᴅʏ, ᴀʟᴇ ᴅáᴠᴀ ᴘᴇɴɪᴀᴢᴇ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mᴏᴊᴀ ɴᴀᴊᴠäčšɪᴀ ᴏʙᴀᴠᴀ ᴊᴇ ZLYHANIE, ᴀ ᴍôᴊ ɴᴀᴊᴠʏšší ᴄɪᴇľ ᴊᴇ DOKONALOSŤ !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nɪᴋᴅʏ ɴᴇʜᴏᴠᴏʀ, žᴇ ᴊᴇ ᴛᴏ ɴᴇᴍᴏžɴé,
ᴘʀᴇᴛᴏžᴇ ɴɪč ɴɪᴇ ᴊᴇ ɴᴇᴍᴏžɴé, ᴘᴏᴋɪᴀľ ᴛᴏ ɴᴇsᴋúsɪš.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exɪsᴛᴜᴊú ɪʙᴀ ᴊᴇᴅᴇɴ úsᴘᴇᴄʜ – žɪť sᴠᴏᴊ žɪᴠᴏᴛ ᴘᴏᴅľᴀ sᴇʙᴀ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V sᴘáɴᴋᴜ ᴍᴏᴢᴏɢ ᴘʀᴀᴄᴜᴊᴇ ɴᴀ ᴘʀᴏʙʟéᴍᴇ, ɴᴀᴅ ᴋᴛᴏʀýᴍ ɴᴇᴅᴏᴋážᴇ ᴍʏsʟɪᴇť ᴘᴏčᴀs ᴅňᴀ.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sᴛᴀčí, žᴇ sᴀ ᴠáᴍ ᴢᴀčɴᴇ ᴅᴀʀɪť ᴀ ɴɪᴇᴋᴛᴏʀí ᴠás ᴢᴀčɴú ɴᴇɴáᴠɪᴅɪᴇť ᴀ ᴛᴏ ᴘʀᴇᴛᴏ, žᴇ sᴀ ɪᴍ ᴛᴀᴋ ɴᴇᴅᴀʀɪ .
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pʀᴀᴠɪᴅʟᴏ ᴅɴᴇšɴᴇᴊ ᴅᴏʙʏ: "Nᴇsᴘᴏʟɪᴇʜᴀᴊ sᴀ ᴀɴɪ ɴᴀ ᴛýᴄʜ, ᴏ ᴋᴛᴏʀýᴄʜ sɪ ᴍʏsʟíš, žᴇ ɪᴍ ᴍôžᴇš ᴠᴇʀɪť."
----------------------------------------------------------------------------------------------------Charakteristika

Môj zrak
ᴠýʙᴏʀɴý, ᴏʀᴏʟ sᴀ ᴍᴀ ᴘýᴛᴀ, ᴋᴀᴅɪᴀľ ᴠᴇᴅɪᴇ ᴄᴇsᴛᴀ
Typ vlasov
ᴅʟʜé
Pracujem v oblasti
ᴘʀᴀᴄᴜᴊᴇᴍ ᴠ ᴏʙʟᴀsᴛɪ ᴇɴᴇʀɢᴇᴛɪᴋʏ, ᴛᴀᴋ ᴍᴀ ɴᴇᴛᴇɴᴛᴜᴊᴛᴇ, ʟᴇʙᴏ ᴠáᴍ ᴠʏᴘɴᴇᴍ ᴘʀúᴅ
Ovládam jazyk
ᴅᴠᴀ, ᴠ ᴛᴏᴘáɴᴋᴀᴄʜ
Obľúbená farba
ғɪᴀʟᴏᴠá, čɪᴇʀɴᴀ, ʜɴᴇᴅá
Znamenie vo zverokruhu
ᴍá ᴛᴏ ᴋʟᴇᴘᴇᴛá ᴀ ᴄúᴠᴀ ᴛᴏ

Kultúra

Mám rád filmy
ᴀᴋčɴé, ᴅʀáᴍʏ, ʜᴏʀᴏʀʏ, ᴋᴏᴍéᴅɪᴇ, ʀᴏᴍᴀɴᴛɪᴄᴋé, ʀᴏᴅɪɴɴé
Rád si pozriem dobrý film
ďᴀʟᴇᴋᴏʜľᴀᴅᴏᴍ ᴠ ᴄᴜᴅᴢíᴄʜ ᴏᴋɴáᴄʜ
Mám rád knihy
ᴢᴏ ᴢúғᴀʟsᴛᴠᴀ sᴏᴍ číᴛᴀʟᴀ ᴜž ᴀᴊ ᴛᴇʟᴇғóɴɴʏ ᴢᴏᴢɴᴀᴍ
Najradšej hudbu počúvam
ɴᴀ ᴘᴏsᴛᴇʟɪ, ɴᴀ ᴅᴏʙʀú ɴᴏᴄ, ᴘʀɪ ᴄʜôᴅᴢɪ

Životný štýl

Moje záľuby
ᴄᴇsᴛᴏᴠᴀɴɪᴇ, PC ʜʀʏ, ᴘᴏᴢᴇʀᴀɴɪᴇ ғɪʟᴍᴏᴠ, sᴘᴀɴɪᴇ, ɴᴀᴋᴜᴘᴏᴠᴀɴɪᴇ, ᴘᴏčúᴠᴀɴɪᴇ ʜᴜᴅʙʏ, sᴜʀғᴏᴠᴀɴɪᴇ ᴘᴏ ᴡᴇʙᴇ, ᴘʀáᴄᴀ s PC, ғᴏᴛᴏɢʀᴀғᴏᴠᴀɴɪᴇ
Športy, ktorým sa venujem
ʜáčᴋᴏᴠᴀɴɪᴇ ɴᴀ 100 ᴍ, ᴢᴀᴢᴠᴏɴɪť sᴜsᴇᴅᴏᴍ ᴀ ᴜᴛᴇᴋᴀť
Športy, ktoré sledujem
ʙᴇʜᴀɴɪᴇ ᴍôᴊʜᴏ ᴢᴀᴊᴀᴄᴀ ᴠ ᴀᴋᴠᴀʀᴋᴜ, ʟɪᴇᴛᴀɴɪᴇ ᴋᴏᴍáʀᴏᴠ ᴘᴏ ɪᴢʙᴇ, ʟᴇᴢᴇɴɪᴇ ᴘᴀᴠúᴋᴏᴠ ᴘᴏ sᴛᴇɴᴇ
Špeciality kuchýň
sʟᴏᴠᴇɴsᴋᴇᴊ, ᴍᴏʀsᴋé žɪᴠᴏčíᴄʜʏ
Dobré jedlo si vychutnám
ᴘʀɪ ᴛᴇʟᴋᴇ
Domáce zvieratá
ᴛʀóᴊsᴋᴇ ᴋᴏɴᴇ ᴠ ᴍᴏᴊᴏᴍ sᴛᴀʀᴏᴍ PC

Moje Kluby

životný štýl
Original__­_je___len_­__jeden!Mám najlepšiu fotku na pokeci :):-* ČeReLMeČeN :-*život je jak šach preto skladam taktiku, každy zly tah ti ostane na trikuSom tak(y)(a) ako somV DNESNEJ DOBE NETREBA NIKOMU VERITLeto mi bude chýbať :(??? načo sú tie kluby ???Lady GaGa § Rihanna=Kt­o vyhrá?Brunetky a Bruneti Vládnu :DžiVoT Neni FéR...x/Čiernovlás­ky 4 ever! Blondínky na nás nemajú!!!PEACE ☮☮☮Neznasam Neminu...k­ravina jak voda v košiStrateny je den,ked sme sa nezasmiali­....SLOVENSKO-­FUTBALKeď plačem a niekto ma objíme,rozplačem sa ešte viac !!!:´(Kto ide somnou na chatu ??? nechh de do klubuu :)....nie som dieťa prezidenta, či kráľa,...ale dieťaťom Pána a vlastníka tohto sveta:O)Dožijeme sa 150 rokov !!!!!!!!! RBD-Anahi_­Dulce_Mait­e_Christop­her_Christ­ian_Alfons­oSom KtO SoM A NiKto mA NeZmeNi---­---- ZmiEr Sa sTyMKec ses zebi tot Skonal Chto Ci dakedi ublizil U Zivoce Pridaj se tuOd Teraz Sa Chcem Pozerť Na Svet Cez Ružove Okuliare x)*█!!!STOP DROGÁM!!!█....Niesom lenivá/y bordel v izbe prekročíím !!!..:-)strážny anjeliRoberta Pardo Rey....vše­tkých napcháme do tohto klubu !! :DAmerican History XNo School; No Job; No Problem:)Facebook=T­rue :)) :PMILUJEME SLOVENSKE NARODNE KAPELKY!!!Pre Vsetkych Ktory Maju SEN!:DDpenazEE Suu SUppER:))Červenéééé stužky:) pridajte sa do boja proti HIV/AIDSklub pre tych ,ktory maju pravu nohu dlhsiu ako lavuVšetci by sme mali byť šťastný ako SmileyButterfly EffectMaš rad reklamu: Ja som mala vianočka ak hej nevahaj a rychlo sem.ReBeLdE_AM­DNegramotný DEDÉENZET PROJEKTILMaš bordel?? Bud hrdý Je To TVoJ boRdel!!! :DBeautiful Boy and GirlIdem tam gde ma zavedu nohy :D:)Guľovááčká­á xDPrečo nemôže byť všetko tak , ako ja chcem ?december je najkrajsi mesiac v rokuukaz co si zac ak nato masScHooool_r­EBeElDeSom kto som! Nikto ma nezmení! Nikto ma nebude obmedzovať­! Ja som si pánom...ZíííVOoOoO­T Jéé KRááTKýý A PRééToOoOo Síí HoOoOo TRééHáá UZíííVáááTV reálnom živote druhú šancu nedostanešbarbiny su babikyHoroskopPit Bull Germany,Everlast,Thor Steinar,Dobermans Aggressive,Alpha,Benlee & Fred PerryRBD je moja viera RBD nikdy neumiera Biebera už máme Dosť Nemá žiadnú budúcnosť!­! LADY GAGA nech sa pekne schová mi sme mládež Rebeldová ::)) !!!!!!!!!❥☺Smejkovi­a ヅ @ ☃ KomentííQy ☁Milujem ten pocit ked sa rozbaluju darčeky. :)Pri Vianočnom strončekuĽúbiť a byť ľúbený je ako cítiť slnko z oboch strán!* NaYkrajšie sú BRUNETY!!!­!!!!!!!**Neexistuje nijaká prekážka na ceste ku šťastiu.Dulce_Mari­a9, miuska_zmi­juskacoluc­ci123,Diego_RBD myy sme reall iibaa mi posieláájt­ee náám rp a mi vám dáme rbd tričká velku pusu iba my sme realne Cicuskýý posli rp cicuskámsom kto som a nepokusaj sa ma zmenit...anahi_rbdOLSAVA xDNajkrajšia Slovenka na pokeciTrapošinaThe Fhanaticx CrewVážim si svoje pľúcaživot máš pred sebov tak si ho uži!!!:DStop !poHĽad Na sVEt ceZ zELené okULiaREŽijem si to čo chcem a nedovolím aby sa mi ostatní do toho srali !!!super klubík pre dievčataVaša modaSha-árke-é­s !! :) !!!!!!!!!!­!!!!!!!!!!­!!!!!!!!!!­!!!!!!!!!!­!!!!!!!!!!­!!!!!!!!!!­!!!!!!!!!!­!!!!!!!!!!­!!!!!!!!!!­!!!!!!!!!!­!!!!!!!4ever Friends!!!_Spomin­aM LeBo Ja Nezabudam_­!!!Dulce.mari­a.88 ♥ ♥sme nemodnyNežijem VIRTUÁLNE žijem REÁLNE ( kašlem na FACEBOOK )Napchajme tu celé Košice :DRebeli Na Strednej :* :D :O ..Nezdá sa Vám, že je tu už veľa klubov???Maybe ParfemyBARE_LOWE_­SUKAR_CAJENechápem prečo učkám vadí keď dostaneme záchvat smiechu ?!MAFIA UK CAPISS !Diego.Bust­amente.Rea­l lubim ta brasko

zobraziť ďalšieskryť

umenie/kultúra
hudba
♥_Miley Cyrus_♥Expresáci ... forewer :)dulce maria, anahi giovanna, maite perroniSom proti zrušeniu Rádia FMkaty pery- hot n cold_ je najlepsia... RBD IS MY LIVE ...LADY POTKANKto Má rád Hudbu ?? Vsetci Sem !! JAA :PLusa rádioROBERta je NAJJ :))Official Hudba je liek !!! FBChceme pesničky RBD aj v Slovenskýc­h rádiachMiLuJeM HuDbU :) LoVe YoU MuSiC :)Negativ_PD1 APRILLMUSITANY HOPEOdozva* NaJ * HuDBiČKa *RBD - ta naj...naj.­..naj skupina :)Y love NIRVANA ! 90's Old School Hip HopI LOVE HOUSE MUSICLenka Filipová *f a n s*cista nuda ket nemozes nekoho zbit ne :P aspon tak sa mi zda :D :D*PS*JA SoM FUnRadIO!!­!!=DFan club AnahiYouTube.co­m -/ music, video, song, funMia KolucciNenávidíím ked sa mojíí ordičia hádaju..:( strach!!Česko Slovenská Superstar 2011michalov klub stastiarytmus-daj mi ešte jednu šancu xixi :-)moja naj kamoska angeliQue_­boyer_xDEl unico orginal Diego-_-RB­Dpriatelia rebelou[ DraMaTiKz.­......LoVe­...♥♥♥....­.$........­☺ ]JeDiNe Dramatikz :PHilary Duff je proste super :*Bez hudby ani den!Selena Gomez a iné speváčky kto má rad nech sa pripojíRoberta_Pa­rdo je Moje manzelka)ONLINE RADIO kto ho má radšej než ja?Boží lekárCagramskreckovia pote tu!!!!!!!!­!!!!mariaRBD ona je uz MRS Uckerova :DKanon Wakeshima, Ayumi HamasakiMuy Hermosa Maite.Perr­oni.xP Beso. Beso♥T♥E♥C♥K♥T­♥O♥N♥I♥K♥♥Avril Lavigne♥♥RBD - Rebelde...­nikdy nezomriestar-Anahi

zobraziť ďalšieskryť

filmy
NeSpUtAnY AnjEl :)Nesputaný angelAVON - the company for women♥ I love Simpsons ♥Nespútaný anjel / Cuidado con el Ángel =DPozerám seriály,filmy,dokumenty,hry,recepty na pozeraj.we­bs.com:-*Rubi,taka pekná ako Vypočítava -jedine thenTo štyl !! ♥ :-*LIVE - Seriál v skutočnom svete!Modre z Neba♥(ofic­iálni Klub)♥kto má rád reklamu ja som malá vianocka rýýýýýýýýý­ýýchlo do klubu!!!!!Nech Žijú REBELI a RBD!! :D XDPiadihajzl­ík v akciiReBeLi ... najlepší SERIáL A RBD NAJ SkUpiNa =)))Wasabi =)"Pre hlupáka každý hlúpy!" ...Forrest GumpDrž hubupridaj sa aj ti do klubu upirske denikiJEDINE MIGEL ARANGOTisíc a jedna noc / Binbir geceRebelové ( 2001) fanatyzmus na filmy horory,trilery,scify,mysteriozn­é,parodie,novinky 2011, a ostatné :)))Roberta_Pa­rdo y Diego.Bust­amente.Rebelde klub for you ☺☻♥fanusikovi­a upirskych dennikovStal sa zázrakMaite.Perr­oni.xP ,Annahi-Col­ucci,dulce.mari­a.83, Dulce.Mari­a.85_Real , rebelka1 Muy RBD-LA FAMILA Ste moje vsetkoCaroline ForbesRebeli na strednej / CamaleonesCamaleones­-Rebeli na strednejahojte pridajte sa k námMaite.Perr­oni.REAL Una Yo a mi HermanaFear Factor len pre silne žaludky :D

zobraziť ďalšieskryť

cestovanie
záľuby/záujmy

zobraziť ďalšieskryť

veda/technika
autá
počítače/internet
politika
firmy/značky
vzdelanie
zdravie
šport
zábava
VÍTAM VÁS V KLUBE NUDIACICH SAVeď viete aké ťažké je byť mnou... :)kLuB šÁľÉnÝcH xD =) =*)[2012]Kaderníčka­: Zase na Hamšíka? Dedé: Nie, teraz na Vitteka! :DPriatelia Su Moja Droga..Moj Zivot Je Pre Mna Nic!!tatata manija tatalen manija jedine mini tallentsom zvedavi ci bude viac A-alkac B-abstinen­t kto VIHRA !!!Gumkáaači :D:D:D♥ PARODY♥doma ta caka...Anti fans Miley CyrusVšetkýý Trdláá Séém :)smile :DDDDD:D:D­:D:DCéémé sa kupkát v morí a céémé zazít zasé tié vlný alé vo vecsiéj podobééé :DAPSHINTnen­tiBuKeKeLa ViAnOcE¤¤¤ BUKEKELA VIANOCE ¤¤¤ :DZaštekajme si!! xD,,Ekrem Jevric´´ Hviezda Ameriky a Kanady tohto chlapa pozeralo na YOUTUBE vise 6500 000 ludi a pocet stale rastie !!!! RBD to je moja viera!RBD nikdy neumiera! Biebera máme všetci dosť nemá ŽiaDnu Budúcnosť!­Lady GaGa nEch sa Schová!My sme Maládež Rebelová!Vtipy, vtipy a este raz vtipy :DGuaDaLuPe_­LuPiTaASport Club Rožňava(: ¤¤¤ PARTIČKA ¤¤¤ :)¤¤¤ FARMÁR HĽADÁ ŽENU ¤¤¤JaNkA *faNs*¤¤¤ HALLOWEEN 2010 ¤¤¤Milujéém ZáábaVuu =D♥♥♥Bukekel­a ♥♥♥ DeDe Je NajLepSi ♥♥♥Bukekela_W­ianoce :)Áno, nadávam...­..Ži z toho, čo máš a nie z toho, čo Ti chýba:(-"stojíš si na kábli??"-.­...-"nie ja som cez WI-FI"-SLOVACIIII VSETCI SEM!Kolotoč v parku :))!!!dééécká­áá v pubertéééé­!!!!PoKeC iS tHe BeSt !slnce,seno..tril­ogie:facky jahody nakonec i erotikaj.loo.221 a roberta_EW­S sa velmííí ľúúúbiaaaa­!!!!!!!!!!Život je frajer,ale mi sme väčší . =DNezabúdaš na dobré vtipy?Talent Maniaa!!vianoce z dedembukkela slovenskoKto sa tesi na Vianoce a Silvestra sem ! ! !Vianoce s DeDéM.....­.poméé se......xDHVIEZDIČKI KRASKY BABIKY KVETINKY SRDIEČKA ANIELIKY PRINCEZNIČ­KY MESIAČIKYVianoce su tu a stromčeky kupujú ...OKA....Všetci Ňufíkovia Sem!!.. :)Sranda musi byt aj ked chleba neniVianoce šalalalala­lalalalala­laaaaaaHappy Aquarium :DDMam strasne rada sladkosty ...Kto je plePší ? :) : LeTo ? alebo ZiMa ? :D O Pár dní bude byhodnoteN­ie :PSlovensko je najlepšie heja heja heja hejJedine Viky a Klaudia :Nemate nanasklubgta.je­x.czKlub Vtipkárov :DMartinka - alias Kleopatra z Turca xD:)Som aka som ale Nikto ma nezmeni:(Najlepší z Partičky : Juraj Kemka , Petra Polnišová a Lukáš Latinak :D♣♠♦Paróódi­e na horrory♦♣♠Chuck Norris!!!!PARTIČKA ........ :D:D:Drakowic15 a marko530 sialency su spet :D:DMILUJEM...­..múdre reči.....s­prostých ľudí :D :D :Dčo o nás všetci vedia?? "Rebeli" sú proste jednaRozbalovat darčeky :DĽúbim lízanie lízatkaAko keby jeden druhému z oka vipadol =)...Vsetci sme za to ze tokos je idiotMilujem ten pocit, keď v piatok opúštam školu....=­PSamsung Galaxy 3sexi_roper­tickanapište svoje tel.čísla ♥Milujeme citáty :)Najkrajšia 14-18 ročná baba získa "+" zadarmo!Slnko+ Voda+ Kvety+Zába­va+ SEX =JAR a LETO 2011Klub Dievčat..ked nas tu bude 3.00...sme mafia :)Mám vás rada šup sem hehe:DDDDFAKE !!!!!!!!!! barbinka.m­ia.coluccisme to my SLOVÁCI;ĐBravo Grils Setko Alebo Nic>>>Nenavid­ím *škaredé*,*uškriekan­é buzny*,ktoré nevedia spievať ! xP<<<Mii klub,,,?,,?,,?,Animals Planetchrisucker­mann_RBD,demo-xteen,migel_rebe­li,filda27-xt­een,dostik_spa­mersky,kubik.fraj­siQ-xteen,barborka,giovanny_r­ebelde,camplik-xt­een,tomas_rebe­lde IDU NO NEW YORKU !!!!!!!DJ LADAdik time rushDni usmevu a šťastiaSpolocny Priateliagratulujem mojim drahim rodicom ze si urobili takéé Dieta ako som JA:))William.Le­vy. y Maite.Perr­oni.xPRBD ti najliepsi

zobraziť ďalšieskryť

vzťahy
♥_♥Lubim_ť­a_tak_Lub_­ma_aj_ty♥_­♥Podme vsetci na koFolu (pivo) do trojky :x :))))Viete o tom že kajuska96 a craZZy_gir­l007 sú najsamlepš­ie sestri na SVETE?NieKtoRýý LuDia Si NeVeDiA uveDoMiť Ako Strašne Ich miLujemem, A oni Nás Len PoNiŽujú :(Pozvi tu tých na ktorých ti záleží :-*I´m sorry ... I miss you ... I like you :) ... Forewer in my heart :-*krpeeec ... :P¤¤¤ NIKDY NEOPUSŤ NIEKOHO KOHO MÁŠ RÁD,PRE NIEKOHO KTO SA TI PÁČI,LEBO TEN ČO SA TI PÁČI ŤA OPUSTÍ PRE NIEKOHO,KOHO MÁ RÁD ¤¤¤Za človeka hovoria skutky, nie slová!!!!! :(ďakujem že si .... ♥♥♥♥Úlety Do Neba ;*) !! :PVoda uschne,mramor sa poláme,ale naše priateľstv­o na veky ostane.život sa neráta počtom nádychov a výdychov,ale chvíľami ktoré nám vzali dych!♥Milujem tvoj úsmev :-)))♥Nefajčím a nepijem, k životu to nepotrebuj­em! :)Meliško FunClubAni po dôkladnom preskúmaní ľudských očí nemôžeš vedieť, s kým máš česť.Nenarodené detičky :(žijem len pre moje detičky oni su moj vzduch ktorí dychamKME - Nevrati sa spat.. Snoopy-Gir­l3 ??Lezba??NIEKOMU VIKOPNUT MOZOK Z HLAVINačo si ma pridávaš medzi priateľou, keď ma na ulici nevieš ani pozdraviť ?!Posielaj tu tých ľúdí, čo neľutuješ, že si ich spoznal - Ktorým posielaš veľké Kiss :**Keď máš priateľov hoc i len priateľa život je ľahší!!!!!­!!!!!Je mi lúto že to medzi nami neni také, ake bývalo.. :-(Harry Potter :D*Srdce ma ťahá za tebou, no nepriznám si to pred sebou...*:( Niektory ľudia vás ignorujú..­.zatiaľ čo vám puká srdce :(Záleží na mne niekomu?kl­adieme si zložité otázkyAK ;NAOZAJ VERIS PANA BOHA A NASHO SPASITELA JEZISA KRISTA AMEN ;-))LA TAK SA PRIDAJ DO TOHTO KLUBU . JEZIS TA MA NAOZAJ RAD A SPRAVIL BY PRE TEBA VSETKO .Ak ti na mne nezáleží potom som bola celý ten čas pre teba čo?Keby nebolo spomienok, ani by sme nevedeli, že sme boli niekedy šťastní.REBELI :)len pre moju rodinku...­......ktor­ou su ludia ktorych milujem a mam rada cmuk:((Najhorš­ie je to že ti vaviš pravdu ale ten druhý ti neverý:(((Miluem ♥ Zlaých psíkov ! ♥♥Chalani : občas nám lezú na nervy ale svet bez nich by bol nudnýZabúdame s úsmevom :)Načo sa pozastavov­at nad maličkosta­mi!!!Ved mam cely život pred sebow :) :*♥ Si môj anjelik ♥neries to co si kto misli bud taky aky si a maj ich v piciii bud sam sebov a ostatnich neries. ;-oSi kto si a nikto ťa nezmení!I na těch pitomých cigaretách je napsaný,že způsobujou závislost.­..A o tobě mi to nikdo předem neřekl =(Život je krátky, život je len jeden, preto ho chcem snívať a žiť len stebou.Nikdy neber prítomnosť milovanej osoby ako samozrejmo­sť, ale ako dar ♥ja (diego_RBD­) a moja sestrička (j.loo.221­) sme najlepši a najkrajší súrodenci na svete :-*STOP všetkým kopírkam !!Radoslavus­z 007 a ludia okolo mna :)2011. RBD Elite Way School

zobraziť ďalšieskryť

ostatné
Mam rohy ale som aniel.....Veni,Vidi,Vici 8-)Čím viac lásky rozdáš,Tým viac ti zostane :DDDulce Maria a jasnivaj a užívaj si svoje snyNemám Rada učiteľou =D heheŠňúpeme_Gr­anko_xDNaJlEpSi KaMaRat či kAmArAtKa Si Ty :DD :))Sialene napady :)keď sme boli malí chodili sme za trest do kúta :DDD=D BuKeKeLa ViaNoCe =Dbanda hrdlorezovZasúnieš á ídeš..DeDe jé Nájlepšííí­í....Bukek­ela vánoceOriginal odd dedka..... xDkto ma rad srandu ....... pote seem :P :DSUPERSTAR 2011SlOvéénské­é máámičkýý peknýých synOv mááte..... !!!!I <3 Park " Iba v Tme "Budme wšetci w priatelsko­m kruhuMiSS 2010 KtO vyhráá : Jáá sOm mááláá vianOčkáá aléébO Dedééé????Dede je už trapny :PMcDonald's - Prievidza :*Tesiiiime sa na Vianoce...­.......:-D­DVianoce 2010 !!!!Mia Anahi Colucinačo nám treba chodiť do školy veď aj tak z nej nič nemáme :-Pja a moje 3 cicuski a ma ich veli radaDiego GonzálezSsLlOoVvEe­NnSsKkOo .....:::))Otázka prečo trápi všetkých ľudí :):):)HĽADÁME 10 NAJLEPŠÍCH A NAJHORŠÍCH PROFILOV, KLUBOV A FOTOALBUMO­V NA POKECICitlivky :)Nikto nieje dokonalí, ale my predsa niesme NIKTO! =)BuSsInEsSHáj :-*Feliz Navidad ...Veselé Vianoce..M­ery ChristmasKto miluje VIANOCE semVianoce forever :DAk dakto na teba kričí usmej sa a maj ho v pipppppČlovek oBčas robí Veci ktorým v Tej chvíli nerozumie _ aLe poTom si uvedomí že to Bola chybaPrečo niekedy tak ubližujeme ľuďom ktorých milujeme a dokazujeme im že nás nezaujímaj­ú.Zahrávať sa s citmi je ako zahrávať sa s ohňom a všetci zúčastnení sa môžu popáliť....(x.pOšL­i pOzváNku SvOjiM Naj KamOšoM AlebO KamOškáM.x­)...ZRPŠ- Zajitra Ráno Podpalime Školu... *-*♥spomienky na leto 2010 ♥ 4-ewer ;)pôvodné sklo...ale­bo nové???AntiFacebo­ok CompanyDulce (senorita_­52) a Anny(anahi­.barbi_5) ideme do CanadyNa Vianocee so dostal/a ....Najkrajší pes na SlovenskuKoniec sveta 2012 -21.12. *11:11*Som kto Som ! :)Kričím za tých, ktorých hlas nikto nepočúva! STOP TÝRANIU ZVIERAT!Podstata podstaty je v podstate nepodstatn­á .. !!Modlidba za Alicku ♥ a Simonku ♥Rebeli na strednej/C­amaleonesNeznášame Hannah Montanu!Ras_To_Tu_­Kupim_A_Vs­etko_To_Tu­_Dam_Potpa­lit..!!Valentín sviatok zaľubenýchkto nenavidi J.Biebera nech ide semMiguel_Ara­ngo.Neotáčaj Sa Do Zadu, Život Máš Pred Sebou!! (:Najkrajší chalani a baby od 13 do 19 rokov :Dfriendovia su thy ktory si neklamu a vravia vsecicko -:-) a ak sa daju semka tak fakt ma potesia ze su kamosiJa Thalia.Ro.­real som jediná reáll Thalía na azete.sk!!Európa Shoping CenterHannah Montana>To­xXicky odpad Justin Beiber>Che­mikaliaČaky & Džamáálko (Ardillita­.Dulce Čaky) (craZZy_gi­rl007 Džamalko) :PLubim ta bracek moj:) Christoper­-Uckerman. lubim ta braskoCHRISTOPHE­R UCKERMANNÚtulok Revúcadulce maria_I LOVE YOURBD -LA FAMILIA. Forever. Maite.Perr­oni.xP, mariaRBD, Anahi-Mia-­Dulce-Robe­rta .Ste moje vsetkoMIRINDA MŇÁÁÁMEl.Chico malo Diego.Bust­amente.Rea­l.

zobraziť ďalšieskryť