Používaním stránok prevádzkovaných Azet.sk, a.s. súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.OK Viac info

Pokec

Azet

RedbulVamDavaKridla

Fotka: RedbulVamDavaKridla

Fotoalbumy (1)

Ja

62 fotiek, 269 návštev

Silný človek ide hore, slabý človek závidí.pred 3 týždňami a 1 dňom

upraviť


Niečo o mne

-------------------------------------------------------------------------------------------
Jᴇᴅɪɴé čᴏ ᴍᴀ ɴɪᴋᴅʏ ɴᴇᴢᴀᴜᴊíᴍᴀʟᴏ, ʙᴏʟ Váš ɴáᴢᴏʀ ɴᴀ ᴍôᴊ žɪᴠᴏᴛ!;)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Zᴏ ᴠšᴇᴛᴋýᴄʜ žɪᴠᴏčíᴄʜᴏᴠ sᴀ ʟᴇɴ čʟᴏᴠᴇᴋ ᴠɪᴇ sᴍɪᴀť, ʜᴏᴄɪ ᴍá ᴋ ᴛᴏᴍᴜ ɴᴀᴊᴍᴇɴᴇᴊ ᴅôᴠᴏᴅᴏᴠ."
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
✔ Jᴇᴅʟᴏ ✔ Pᴏsᴛᴇľ ✔ Hᴜᴅʙᴀ ✔ Fᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ✔ Mᴏʙɪʟ = Pᴇʀғᴇᴋᴛɴý ᴅᴇň.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mɪʟᴜᴊᴇᴍ sᴠᴏᴊɪᴄʜ ʜᴇᴊᴛᴇʀᴏᴠ!:-*Tʀáᴠɪᴀ ᴛᴏľᴋᴏ čᴀsᴜ ᴘʀᴇᴍýšľᴀɴíᴍ ᴏ ᴍɴᴇ. Nᴏ ɴɪᴇ sú ᴢʟᴀᴛí ?!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jᴇᴅɴᴏᴅᴜᴄʜᴏsť ᴊᴇ ɴᴇᴋᴏɴᴇčɴá ᴅᴏᴋᴏɴᴀʟᴏsť. Dᴏᴋᴏɴᴀʟᴏsť ᴊᴇ ɴᴇᴋᴏɴᴇčɴá ᴊᴇᴅɴᴏᴅᴜᴄʜᴏsť.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aᴋý sɪ, ᴛᴀᴋýᴄʜ ľᴜᴅí sᴛʀᴇᴛáᴠᴀš.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Pʀᴀᴠᴅᴜ ᴍᴏžɴᴏ ᴘᴏᴛʟáčᴀť, ᴀʟᴇ ɴɪᴇ ᴢɴɪčɪť.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nᴇɢᴀᴛɪᴠɪᴢᴍᴜs ᴊᴇ ᴛá ľᴀʜšɪᴀ ᴄᴇsᴛᴀ, ᴄᴇsᴛᴀ ʟᴇɴɪᴠýᴄʜ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tᴏ, čᴏ ᴢ ᴅɪᴀľᴋʏ ᴠʏᴢᴇʀá ᴏʙʀᴏᴠsᴋé, ɴᴇʙýᴠᴀ ᴢʙʟíᴢᴋᴀ ᴀž ᴛᴀᴋé ᴠᴇľᴋé.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sᴏᴍ ᴜᴍᴇʟᴄᴏᴍ žɪᴠᴏᴛᴀ — ᴍôᴊ žɪᴠᴏᴛ ᴊᴇ ᴍᴏᴊᴇ ᴜᴍᴇʟᴇᴄᴋé ᴅɪᴇʟᴏ.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pʀɪᴢɴᴀť sɪ ᴏᴍʏʟ ᴊᴇ ᴄᴇɴɴᴇᴊšɪᴇ ᴀᴋᴏ ɴáᴊsť ᴘʀᴀᴠᴅᴜ...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Iᴅᴇáʟɴʏ ᴏᴛᴇᴄ ɴᴇᴘᴏčᴜᴊᴇ, ɴᴇᴠɪᴅí, ɴᴇᴅáᴠᴀ ʀᴀᴅʏ, ᴀʟᴇ ᴅáᴠᴀ ᴘᴇɴɪᴀᴢᴇ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mᴏᴊᴀ ɴᴀᴊᴠäčšɪᴀ ᴏʙᴀᴠᴀ ᴊᴇ ZLYHANIE, ᴀ ᴍôᴊ ɴᴀᴊᴠʏšší ᴄɪᴇľ ᴊᴇ DOKONALOSŤ !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nɪᴋᴅʏ ɴᴇʜᴏᴠᴏʀ, žᴇ ᴊᴇ ᴛᴏ ɴᴇᴍᴏžɴé,
ᴘʀᴇᴛᴏžᴇ ɴɪč ɴɪᴇ ᴊᴇ ɴᴇᴍᴏžɴé, ᴘᴏᴋɪᴀľ ᴛᴏ ɴᴇsᴋúsɪš.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exɪsᴛᴜᴊú ɪʙᴀ ᴊᴇᴅᴇɴ úsᴘᴇᴄʜ – žɪť sᴠᴏᴊ žɪᴠᴏᴛ ᴘᴏᴅľᴀ sᴇʙᴀ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V sᴘáɴᴋᴜ ᴍᴏᴢᴏɢ ᴘʀᴀᴄᴜᴊᴇ ɴᴀ ᴘʀᴏʙʟéᴍᴇ, ɴᴀᴅ ᴋᴛᴏʀýᴍ ɴᴇᴅᴏᴋážᴇ ᴍʏsʟɪᴇť ᴘᴏčᴀs ᴅňᴀ.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sᴛᴀčí, žᴇ sᴀ ᴠáᴍ ᴢᴀčɴᴇ ᴅᴀʀɪť ᴀ ɴɪᴇᴋᴛᴏʀí ᴠás ᴢᴀčɴú ɴᴇɴáᴠɪᴅɪᴇť ᴀ ᴛᴏ ᴘʀᴇᴛᴏ, žᴇ sᴀ ɪᴍ ᴛᴀᴋ ɴᴇᴅᴀʀɪ .
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pʀᴀᴠɪᴅʟᴏ ᴅɴᴇšɴᴇᴊ ᴅᴏʙʏ: "Nᴇsᴘᴏʟɪᴇʜᴀᴊ sᴀ ᴀɴɪ ɴᴀ ᴛýᴄʜ, ᴏ ᴋᴛᴏʀýᴄʜ sɪ ᴍʏsʟíš, žᴇ ɪᴍ ᴍôžᴇš ᴠᴇʀɪť."
----------------------------------------------------------------------------------------------------Charakteristika

Môj zrak
ᴠýʙᴏʀɴý, ᴏʀᴏʟ sᴀ ᴍᴀ ᴘýᴛᴀ, ᴋᴀᴅɪᴀľ ᴠᴇᴅɪᴇ ᴄᴇsᴛᴀ
Typ vlasov
ᴅʟʜé
Pracujem v oblasti
ᴘʀᴀᴄᴜᴊᴇᴍ ᴠ ᴏʙʟᴀsᴛɪ ᴇɴᴇʀɢᴇᴛɪᴋʏ, ᴛᴀᴋ ᴍᴀ ɴᴇᴛᴇɴᴛᴜᴊᴛᴇ, ʟᴇʙᴏ ᴠáᴍ ᴠʏᴘɴᴇᴍ ᴘʀúᴅ
Ovládam jazyk
ᴅᴠᴀ, ᴠ ᴛᴏᴘáɴᴋᴀᴄʜ
Obľúbená farba
ғɪᴀʟᴏᴠá, čɪᴇʀɴᴀ, ʜɴᴇᴅá
Znamenie vo zverokruhu
ᴍá ᴛᴏ ᴋʟᴇᴘᴇᴛá ᴀ ᴄúᴠᴀ ᴛᴏ

Kultúra

Mám rád filmy
ᴀᴋčɴé, ᴅʀáᴍʏ, ʜᴏʀᴏʀʏ, ᴋᴏᴍéᴅɪᴇ, ʀᴏᴍᴀɴᴛɪᴄᴋé, ʀᴏᴅɪɴɴé
Rád si pozriem dobrý film
ďᴀʟᴇᴋᴏʜľᴀᴅᴏᴍ ᴠ ᴄᴜᴅᴢíᴄʜ ᴏᴋɴáᴄʜ
Mám rád knihy
ᴢᴏ ᴢúғᴀʟsᴛᴠᴀ sᴏᴍ číᴛᴀʟᴀ ᴜž ᴀᴊ ᴛᴇʟᴇғóɴɴʏ ᴢᴏᴢɴᴀᴍ
Najradšej hudbu počúvam
ɴᴀ ᴘᴏsᴛᴇʟɪ, ɴᴀ ᴅᴏʙʀú ɴᴏᴄ, ᴘʀɪ ᴄʜôᴅᴢɪ

Životný štýl

Moje záľuby
ᴄᴇsᴛᴏᴠᴀɴɪᴇ, PC ʜʀʏ, ᴘᴏᴢᴇʀᴀɴɪᴇ ғɪʟᴍᴏᴠ, sᴘᴀɴɪᴇ, ɴᴀᴋᴜᴘᴏᴠᴀɴɪᴇ, ᴘᴏčúᴠᴀɴɪᴇ ʜᴜᴅʙʏ, sᴜʀғᴏᴠᴀɴɪᴇ ᴘᴏ ᴡᴇʙᴇ, ᴘʀáᴄᴀ s PC, ғᴏᴛᴏɢʀᴀғᴏᴠᴀɴɪᴇ
Športy, ktorým sa venujem
ʜáčᴋᴏᴠᴀɴɪᴇ ɴᴀ 100 ᴍ, ᴢᴀᴢᴠᴏɴɪť sᴜsᴇᴅᴏᴍ ᴀ ᴜᴛᴇᴋᴀť
Športy, ktoré sledujem
ʙᴇʜᴀɴɪᴇ ᴍôᴊʜᴏ ᴢᴀᴊᴀᴄᴀ ᴠ ᴀᴋᴠᴀʀᴋᴜ, ʟɪᴇᴛᴀɴɪᴇ ᴋᴏᴍáʀᴏᴠ ᴘᴏ ɪᴢʙᴇ, ʟᴇᴢᴇɴɪᴇ ᴘᴀᴠúᴋᴏᴠ ᴘᴏ sᴛᴇɴᴇ
Špeciality kuchýň
sʟᴏᴠᴇɴsᴋᴇᴊ, ᴍᴏʀsᴋé žɪᴠᴏčíᴄʜʏ
Dobré jedlo si vychutnám
ᴘʀɪ ᴛᴇʟᴋᴇ
Domáce zvieratá
ᴛʀóᴊsᴋᴇ ᴋᴏɴᴇ ᴠ ᴍᴏᴊᴏᴍ sᴛᴀʀᴏᴍ PC

Moje Kluby

životný štýl
ČajNadávanie s pôvabom…ale koho to zaujíma?Mia's clubNavždy MladíFaceBookKaždý okamih nech stoji za toNejde oto čo dokažeš v škole,ale oto čo v živote.PREŽIL/A SOM NÁDHERNÉ DETSTVO BEZ MOBILOV A INTERNETUKlub maloletých Alkoholiko­vKto má rád peniaze?Netrpím samomluvou­...ale občas si musím pokecať s niekým inteligent­ným :DRed BullNemám v izbe bordel! Len niektorí nechápu systém ukladania mojich vecí.Milujem, keď dostanem záchvat smiechu na niekom, kto má záchvat smiechu..:­)V mojom živote neprejde ani deň bez smiechu ;DMilujem prázdninyMnohí z tých, čo žijú, by si zaslúžili smrť. A mnohí z tých, čo zomreli, by si zaslúžili žiť.Yees, super, ojj, no :DDI tá najhoršia hodina v tvojom živote má iba 60 minút! Mesto plné závisti,špiny a intríg...K­de ked zveríš tajomstvo ideš do vysokých rizík...Me­sto kde káždý každého ohowára...­.Mesto kde vlastný kamarát pred kamarátom dwere zatvára...jazdím BMX, žijem BMX, som BMX...KLUB REBELDE (JA SOM REBEL /KA)*Život je boj*Každé ráno otvorím plnú skryňu a poviem si: Nemám si čo obliecť xP♥♥Milujem ked sa spolu smejeme..a­š nás brucho bolíí a válame sa po zemi♥*Smiech lieči,ale plač pomáha :)*Kysučania :)RB DOščadničan­ia:D:D:D..­.Neznášam tie namyslene narcistick­é sliepky z 5 albumami foto pred zrkadlom z výstrihom a našpúlenou hubou.Keď nás tu bude 5 416 958 ľudí budeme tu všetci Slováci =)Nikdy sa neprestaň smiať a usmievať už len preto, že smiech lieči =DDDBláZni..xDDulce.Mari­a.85klub Ježiša KristaŽijů si svůj discopříbě­h...jééjéé­jééjéé...:­)CoCa CoLaFanta♥Demon či Aniel je jedno pridaj sa =)...♥Celebritky pokecu :-**SoM AkÁ SoM* ! ! ! *NiesoM DokonalÁ,aLe VýNimočnÁ* ! ! ! *TakÚ Ako SoM Ja už nikde Nenájdeš* ! ! !cMuLaM Si pALčEk XDKlub pozitívneh­o myslenia☮(❤‿❤)☮(❤‿­❤)☮(❤‿❤)☮(­❤‿❤)☮(❤‿❤)­☮(❤‿❤)☮(❤‿­❤)☮(❤‿❤)☮(­❤‿❤)☮(❤‿❤)­☮(❤‿❤)☮Ak nEzAžiJeŠ nEuWeRíŠ, aK zaŽijEš, nEzaBudNeŠ !Na dosiahnuti­e cieľa je potrebné snívať,tak kašli na všetko a choď spať! ;)Neplač nad rozliatym mliekom, vysyp aj cereálie a raňajkuj ďalej =)Chalan, ktorý udrie dievča, je Chudák !!!!!!!!!!Neotáčaj sa! Všetko je pred tebou ! :)Brunetky a hnedovlasí chalani.se­m! :DŠpagety a cestoviny♫ FrU↓t´S ♫CaffèMagické očiNa PoKeCi KaŽdÝ DeŇ !!! ;)Najlepsim priatelom človeka je POSTEL*Prístup povolený iba...Bláá­ááznom ! :Dznamenie rakAnti EmoJa Nie som závislý/á od internetu, ja som závislý/á od mojich RPG friends!!!Sme mladý, krásny a rebelujeme proti všetkému a všetkým a nadovšetko milujeme hudbu :-*život ťa bude stale testovať , občas bude s tebou experiment­ovaťMoj život ParódiaWšetci chalani sem ( musi nas byt wiac ako bab )Retro a farebné šnurky !MilujemˇBa­nány:)Maite_Perr­oni.L neodchádza­j s pokec.sk máme ta velmi radi moja :((:DDmalej parchant:D­Ds.r.o-swiš­tov a swištuliekDruhy FujKaJu Ze HlAlUSky FUjj Ale::mY Slovaci Poweme A nEhanbiMe sa Za ton ze Halušky MiLuJeMeak potvrdiš členstvo si niekto:D STOJIS ZA TO !!! x)Prečo je ten svet taký nesparvodl­ivý,voči dobrým ludom!!roberta.Vs­.MiaAmígO :DKoho už nebavý počúvať urazky od druhych a tym druhym by najradcej rozkopal rit sem!!!Vsetci moji priatelia sem :)))Nechceme ist do skoly chceme spat do 10:00škola? niéé to nieje pre mňa lebo radšej by som spáchala SAmoVRažDu :(mladi rebeliTATONievždy víde to čo chceš,často ku štastiu chýba keš...:DSnehNech Každy Den Stoji Za tOCica_510..­ZwatinQo_1­8..IwusQa_­xDLen pár slovBabská Párty :D

zobraziť ďalšieskryť

umenie/kultúra
hudba
hladáme spolu fake ludírbdNIRVANAMusic is my LIFEAnAhÍ fans 4 ewer!! :D ♥ +☮=ツMusicBoxMilujem Rock and Roll :)RBD-REBELD­EBez hudby ani den !! :*Roberta_00roberta and anahiRebeliaEuropa 2BeefreeWaka, Waka, EeeeMia Coluccirádio eXpres-mus­ic showRebelde RBDJedine RebeliRBD_Para_S­iempre_ Dulce Maríarbd tinedzersREBELDE-RE­BELIDulce Maria Espinosa SavinonRebelde y RBDMiin Klub :)Giovanni a jeho ,,cicušky,, :DNatalia OreiroDulse_Dulc­e_DulI love RBDRbD:)Roberta y Diego.Mia y MiguelFAN CLUB RBDrepeteMaite, Anahí, Dulce María RBDNeznášam Hannu Montanudulce maria espizona savíňonrbd je naj najMagnacumLa­ude,kis GrofoRBD_4ewerdulcíínka našš idoll naššee všetkoo :)☮RBD...Mia.­..Anahi...mia roberta lupitanatalia oreiro..AK SA TI PACIL NIEKTO ZO SUPERSTARI­STOV TAK SA PRIDAJ :)roberta:)iba real dulce maria lebo ja som realpokec klubrbd_rebeld­e11Dulce Maria naj ROBERTARebelde-Re­beli-RBDU PriatelaDisco club KUVAJTyo Mia Colucci y Miguel Arango mi amorDramatikz ♥Mia Miguel Diego Roberta RBDBastilaVikTor-_Mi­A_-MiGeL_R­bDMilujem tú hudbu, keď začína do rytmu byť ! :PRBD_MEXIKOChristian ChavezTiziano FerroShakira-Wa­kaWakaREbelde_du­lce-mariarebelde dulcePočúvam hudbu ktorá sa mi páči: RBD :o)www.kamara­tweb.skRBD nenahradi žiadna debilná skupina ktorá nevie ani spievať R2*D3!!!!.­.tý čo si to myslia pridajte sa do tohto klubu..RBD NAVŽDY!!♪Anahi♥Mia­☮ColucciツMám rad(a) ked mi pesnička pripomína zážitok z minulosti.Celine Dion FanclubRBD 4-ever :-*!50Cent!Dulce María Je Naj Naj Naj SpeváčkaRoberta,diego,Mia,miguel,Joanni,LUpiTaZBOHOM RBD,ALE V NASICH SRDCIACH BUDU STALEI love MUSIC!!!OrbisShakirááá 4EWERMonička Bagárová je SuperStar!­!!

zobraziť ďalšieskryť

filmy
REBELDE II.La família_RB­DTiTaNiC :)Priatelia (Friends)Rebelde Familía xDThe Addams FamilyScary MovieDivoký Anjelskupina RBD A KAMOSINeznášam reklamy počas filmu !NiKdy to NevZdÁvaJ ! ! !Fun RBDLeoni155Sáááááááám Domadiego y robertaTelenovelyREBELDE _RBDFANKLUB REBELDE RBDnatalia oreiro rany z lásky a divoký anjelMaite Anahí Dulce REBELDE náááááš žvoootDulceeeeee jeeee supeeer!!!­!Ahahí je supeerAlfonso Herrera je supeer!!!RBD ...Rebelde­....Rebeli­....4Ewer D.a.R...M.­a.MRBD naj naj naj telenoveleDulce Maria a wsetci REBELINatalia OreiroTitanic (1997) -Leonardo DiCaprio,Kate Winsletmia mia miin klub :DDPravá tvár vášne / El Rostro de AnalíaMedzi láskou a nenávisťou / Entre el amor y el odioDoña BarbaraTitanic 3

zobraziť ďalšieskryť

cestovanie
záľuby/záujmy
Upravovani­e foto ! =)Usmievam sa na obrazovku,keď vediem zaujímavú konverzáci­u:))))Máme radi Pokec, facebookNespútaný anjel / Cuidado con el ÁngelMilujem svoj počítač =) "závisláci SEM!!!" :DSme proti zabíjaniu Šmolkov do šmolkovej zmrzliny!I <3 photograph­yCelý POKEC napcháme do tohto klubu!AnahiFanCl­ubTemperamen­t v krvi (Latino) :))Telenovely ♥RBD-hudba a ides!! raz-dva-tr­i!! :DPrázdniny,chceme navždy!DulceMaria :-)Dulce_q Anahi529- RBDžijem život akYYYY chcem .. !RBD_len tý čo majú radi RebelovAnahi , Dulce y Maite_Nikt­o Vas nenahradíí­íDulce & Maite (MaiCandy)٩(̾●̮̮̃̾•̃­̾)۶ gamesites.­cz ٩(̾●̮̮̃̾•̃­̾)۶ Hobbyporta­l.sk*_Náš priateľ_Ne­mecký ovčiak_*...Nokia..­.Ńech žije éééééééééé­éééééééééé­éérrrrrrrr­rrrrrrrrrr­rrrrrbbbbb­bbbbbbbbbé­éééééééééé­éééééééééé­éddddddddd­dddddééééé­éééééééééé­éé (RBD)KAžDý čLOVEK Má SVOJ šTýL A NIKTO NEMá PRáVO MU HO BRAť!Robertíííí­íín klub xDMáme radi kone ale aj iné zvieratá:D

zobraziť ďalšieskryť

veda/technika
autá
počítače/internet
politika
firmy/značky
vzdelanie
Veľká Morava a Samova RíšaMilujem ten pocit, keď možem učke žrať nervy :DJedinú vec čo na Matematike rátam..je čas do zvonenia!=­)SESTRIČKYPrečo prázdniny trvaju len 2 mesiace??!­..nech trvajú 2 roky!!prečo do nás učitelia ziapú však mi ich živíme =DDškola sa hasí benzínom a nie vodou to si zapamätaj.­.. =DNa písomke:"p­st,čo máš napísané"?­..."Meno a triedu,ty?"Prázdniny sa pomaly ale isto končia :(nenavidim schoolKOCKAA..=x­DDDVivianin club_ Bella and Edward :)Milujem skolu nenavidim ucenie !!!šTudenti forewer :DDNA Pisomke po Minute ..To čo JE more:D:D2.9. Najhorši Deň V Živote ŽiakaNaša škola je FISCHERKA a nijaká....­..INAŠkola nieje KRČMA aby si tam chodil každý deňStredoškol­áci 4-ewer :P
zdravie
šport
zábava
RBD - 4 ewerProfesiona­liprestaň sa ovládať , a zachovaj paniku !Anti škola !!!!!!!!!!­!!!!SEMTEXclubRBD_famili­a:)Ked si bol maly rodicia ta naucily chodit a rozpravat a teraz chcu aby si bol doma a drzal hubu♥♥ Tiffany club Žilina ♥♥Talentmani­aR_B_D_----­---REBELDERBD-WorldOggy a šváby ♥ZáÁáBaVáÁá A SmIeCh Je MoJ ŽiVóÓót =PĽudia sú silný !! TOMU VERIM :DPokec sa opiči po FacebookuCelý POKECArdilita-_-Čo sa v mladosti naučíš....­.......cez prázdniny ako by si stratil:D-­_-DOLNE PLACHTINCEDulce & Anahí (Portiñón) Na počiatku boh stvoril nebo a zem. Ostatne je MADE IN CHINA...=D­DC.B.AMaite PerroniKeď budem veľký,tak budem... :)AlkáČi Všetci Sem!!!!!! :)Maďarsko :P - kupkoLudí Ktorých PoznámSprávičičk­a ti prišla prečitaj si ju UP =) SMS-KYMia,Mia,Mia.....Mi­a's clubfernet citrus a vodku nicolaus milujemľuuubime pomaranče nadovšetko­!:DM & M SchovAno, poznas ju aj ty.... Je neodmyslit­elnou sucastou Pokecu.. Jednoducho­..... EVAAk v tomto klube bude vela členov tak sa postavím na hlavu :DNajkrajsia veta aku ty moze rodic povedat:"d­ostanes motorku/au­to".......­. :D♥♥bonGo BaBy♥♥Squatt Halloween Party 31.októberBaZéN u BiGiša .......... for_ewer xDKto Míííluje cokoláádu ma miesto tuuuMIA LUPITA A ROBERTA2010 Leto :-*... DIEVČATA vs. CHLAPCI ... Kto wyhráá? :DPomožtééé mi zničit skupinu R2*D3..Kto­rá chce byt na miesto RBD ale RBD jenenahrad­itelná....­.R2*D3-FAK­ÉÉÉDospelý wravia že cennééé veci do školýý nepatriáá tak načo táám posielajúú náás...???­?♥♥♥LenTiLk­y♥♥♥ 4ever ♥♥♥ Milujem ♥♥♥Načo chodiť do školy, KED DESIATU MOZEM ZJEST AJ DOMANeznášam postavu Sabriny v Rebelov !!!RBD je naj skupinaCIERNE forever :D :D :D :Dsmejoviááá­á :)Na pokeci nie je nikto real z RBD!Kristiáánk­o-Kikuško-­Ftáčik : DVtip roka: Ide medveď po lese a odboči. xDPRIPOJTE SA KU MNE JEDINE MY WšETCIIIMonsterovc­ijaro was pozywa do klubu horwatowyc­h

zobraziť ďalšieskryť

vzťahy
MiLuJééééé­éééééééM,keď mi poVie : LúúBiiiiiM Ťa !! :-*Priateľstv­o :)Som do Teba!..Si aj ty do mňa?..Bude­me Frajeri!?.­:-** Slzy Ti nevrátia čo osud vzal, vrátia len bolesť, smútok a žiaľ :´( *Pýta sa láska priateľstv­a: Načo si tu ty, keď som tu ja? A priateľstv­o odpovedá: Aby som vyčaroval úsmev tam, kde ty necháš slzy.Nepiš to čo nikdy nespravišTo čo urobíš je viac ako to čo len povieš...Priatelia nadovšetko ♥Ucker ¡Te quiero! : -*Priateľ vs NepriateľMiin klub :DSi tu pre mňa a ja pre teba♥♥♥Dulce y Ucker♥♥♥Všetci vravia že cenné veci do školy nepatria tak načo tam chodíme my?Dulce & Poncho (TRENDY)DuLCe MaRía OnLy BeSt!! :-*Friends forewer :)Pravda bolí , klamstvo bolí :( Ale LASKA bolí najviac :(KaMaRáToV Tu MáM WžDy Pri SeBe ..... KtOrý Mi PoMáHaJú A Ja SoM RaDa žE SoM iCh NiEkEdy SpoZnALa..­.. DaKuJééM WááM Za WšeTkooo =)) ♥Dôvera je ako sklo...Sta­čí ak padne len RAZ!!! Keby Nebolo Spomienok,Ani By Sme Nevedeli Ze Sme Boli Niekedy šTastnyy :)Klub AninNeznášaaaa­m školuuu!!!­!!!!Keby všetci, čo o mne hovoria škaredo, vedeli, čo si o nich myslím ja, hovorili by ešte viac!!!Najväčším umením človeka je Úsmev vo chvíli, keď mu je do Plaču ;(Diego+Robe­rta_4ewer.­..♥*Dobrý ľudia nadovšetko !!!*♥MaťQooo end SamQooo Lubime Vás!!! :D <3RBD_LaFami­lia - Klaudúš,Janúš,Anetuška,Joži,Braňo,Marek,Lenka,Vladko sú naj :)..Priateľ je človek, ktorému keď povieš: "Niekoho som zabil," odpovie, "Kam ho zakopeme?"­....Dievča+Veľ­a chlapcov = Šlapka...C­halan+Veľa dievčat = Frajer ...Prečo ? :(Najlepšíé chvílé sú tíé ktoré, prežijéš s ľuďmí na ktorých ti záleží :-*Si myslíš, že budem skákať jak ty pískaš?!! ho ho hooo, zabúdaj ;).Cullen Kika a Cullen Miuška:-*j­.loo.221 a Anny_AnahiJanusQa-Ro­bertúška <3 Deniska-Lu­hanová <3KLUB OCHOČENÝCH ŽIEN !!!!Niekedy človek, kvôli ktorému padáš, nie je pripravený ťa chytiť...

zobraziť ďalšieskryť

ostatné
Nemám rád slona v chladničke, nie je potom kam dať chladiť FernetMilujem captchuPES NAJLEPSI PRIATEL CLOVEKA :)Blondínky § Brunetky..­.Či?SlovenskoŠpanielsko - EspanaNik ma nezmení! Som sám sebou!Mía..Mía..­Mía..Míin Club :DJedine RebeldeSKALITɆ neuTekaj zOmrieš unavenÝ †TE QUIERO RBD Y REBELDEKyčerka the bEsTRakováTeploš Justin Bieber "oou baby baby baby oou "čadcaČádcá.....­....xDČadca..moj­e mesto.moja vlasť .. ona je BEST !Len DuLcE:P =D..SIHELN­É....♥Milujeméé­é (: PIATKY :)♥PriateľkyNatalia OrejroGraTuLuJem SvoJim RoDiCoM ze Maju Take SiKovne DieTa Ako Som Ja :D:DSí náj človiečik na tomto sveté a preTo ta pozýývam do tééhle skupiny =D =*REBELDE SUPERMilujem keď sa možem v kľude vysrať!!!rebeli...t­o sme iba my!!!Vsetci z Pokecu séém..uvid­íme kolko nás tu jeSom Zákonom Chránený/á :*-Mía Colucciováiba ja annymilujem spaaanokDiego Bustamante­-Christoph­er Alexander Luis Casillas von Uckermann i love youMama je len jedna a preto si ju treba važit ♥♥♥Dulce,Pebbles,ArdilitaNajkrajšie bábäka rumunska :))Škoda klub :-)zmrzlina a nanuk▬▬►...OriG­iNaL...◄▬▬Klub-Mláde­že:DANAHI je super spevacka ale aj herecka som jej velky fanusik a kto ju ma rad tak nech sa prida do toho clubuALMA REY,,život je ako cesta po schodoch" <---- povedal mi raz ktosi ,,Raz si hore a raz dolu."PannaNaJ nAj NaJ - Filmy a SeriályPokecky dievčatRBD_rodink­a_VS_rodin­ka_užastný­chNatalia Oreiro =))Stredné Slovensko - pošlite pozvánky ľudom zo stredu SlovenskaAk sA sEm prIdÁ vÁc jAk 1000 lUdÍ, dOkÁžEmE šE lUdIA čO nA fb OhOwÁrAjÚ pOkEc sÚ ÚbOhÍ!=PPo mne netreba húkat ...mne staci povedat 20 krat :))Škola ,,volá´´....­.tak to som nedostupný­/á !!!!som hrda že ste moji kamarati preto vas pozývam do tohto klubu :D:DLa_Famíl­ia_RBD_J.l­oo.221_Ann­y_Anahi_Vi­vina_xD_Ti­fanny225_C­hristopher­_1_Dullce_­Maria_Chri­stian.Chav­ez_Jason84­_ATD :DRBD NAM NIC NENAHRADI ANI TY IDIOTI R2*D3sme rebeli a nigdo nas nezmenirbd 4 ewer *******Petícia_pr­oti_školée­e!!sme rebeli a nigdo nas nezmeni na normalnich ludidara rolins,natalia oreiro,shakira,allison lozz,altair jarabo,thalia sodi..su najlepsiŽilinsky kraj..viviana_xD neodchadza­j z pokec.sk mame ta radi mojaDOMAUsmev ako darŽILINSKÝ KRAJ semŠkola je ako WC. Chodíš, lebo musíš. ☻☻Vsetci tu do tohto klubukdo nenavidy skolu semVšetci seeeeeem!! Ten ktorý majú radi zvieratká, music, friend´s, fb, ktorý niesu namyslený,Thak sem!!NEZNÁŠAME ŠKOLU !!!!!!! :DI ♥ Bella_cool­en ... She is the Best ! :)Klub nevyspatýý­ch študentow =))

zobraziť ďalšieskryť