Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK

Pokec

Azet

BengOrO-StyLe
1/4
 

BengOrO-StyLe

Muž / Košický kraj
0

vyplnený profil

0

odpovedá na RP

Life Is So Fake........ :))

Niečo o mne

LOADING █████████ 99%
NiKtO Ma NePoZnááá Na 100%...q=D_$$__$$$$$$$$$____$$___$$=$_$=_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$_____$$______=$=__________$$__________==_==$$
_$__$$$$$____$$____$$$=_$$__=$__$$$__=_$__=____$$____$$$$$=___$$$$$$$__$$$$$$=$$$__$$$____$$$$$$$$$_
$___$$____=___$$$____$$__$$=_$$___$__=$=_____=____$_$$=_=$$$$$$_$____=$$$$__$$$_$_$$$__$$$$____$$$$_
___$_$$$$$$$$$$$$$$___==__$$=_$$__$__$$__$$$$$$__$__$$$$$$$$$$$$=__________$$___$_____$$$$$$$$__$$__
__$_$$$$$$$$$$$$$$$$$______$$_$$=_=__$$_$__$$$$$$$=$$$$__$$$$$$_____=___$$_$_$______$$$$$$$$$$$$$$__
__$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$____$$$$$$$__$_$$=_$$$$$___$$$__$$$$$____=____$$$__=______$$$$$$$$$$$$$$$___
_$$_$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___$$$$$$____$$$=$$$$_=$$__$_$$$$________$$$=_$_$_____$$$$__=$$$$$$$$$$___
=$$_$__$$$$$$$$=_$$$$$=$$$$$=___$$$__$$$$$$_$$__$$$$_$__$$________$$=__$______$$$$$______$$$$$$_$__=
$$$_$$$_$$$$$$$__$$$$$$$$$$=$$$$$$$_=$$$$$$_$$$__$___$$$$______$$$__$______$$$$__$$$$==___=$$$__$___
$$$_$$$$==$$$$$_$=$$$$$$$=$$$___$$__$$$$$$$_$$$$$__=$$$$____=$$$_=______$$$$$$$$___$$$$=________$__$
$$$_$$$$$$$$$$=_$$$$$$$$$=_$$$$$$=_$$$$$$=$__$$__$$$$_$_____$________$$$$$_$$$$$$$___=$$$$$$$___$_$$
=$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$=_=$$__=$$$__$_$$$$$$_$$$$=$___$$$=$$__$_$$$$$$=$$$__$$$$$$$$$___=$$$=____$_$_
_$$_$$$$$$$$$$$$$$$____$$$$$____=$$$=_$$$$$__=$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$__=$__$$$$$$$$$$____$$_____$___
_$$_$$$$$$$$$$$_____$$$_==$$$___$$=$$_=_$$$$___$_=$____$$__$==$$$$$$$__=$__$$$$$$$$$$$$_$$______$___
__$_$$$$$___$_=___________=$$$$_____$$$__$__$_$___$$$$$_$__$$$$$$$$$$$_=$_$$$$$$$$$$$$$$$_____$_$___
__$_$__$$$____$_$$$$$$$$$$$$$$$$$______$$$$__$=$$_$____$$$$$=$$$$$$$$$_=__$$$$$$$$$$$$$$$___$$__$___
_=$_$$_$__$$______$$$$$$$$$$$$$$$$=___$__$$_$_$$__$$_$$____$$$_$$$$$$$==_$$$$=$$$$$$$$$$____$___$_$$
____$$__$=_$=$$$___$$$$$$$______=$$$$____$$__$_$$_$$____$$_$$$_$$$$$$$$=$$$=$$$$_$$$$$$___$_____$$$$
___$$$$_____$=___=____$$$$_$$$$$__=$$$$$=$$$__$_$$_$_$_$___$$=_$$$$$$$$$$$$=$$___$=__$_______$$$_$$$
$___$$$$__$___$_________$$_$$$$$$$$$$$$$$$_____$_$_$__$$=$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$__=$$$$$$____$$$____$$$
_$_$$$$$$_$$$$_$__$_____$$=$$$$$$$$$$$$$$$$__$__$__$_$___$__$$$$_=$$$$$$$$$$__=$_$_____$$$$$$$$$____
$___$$$$$_______$$__=_$___$$$$$=$$$$$$$$$$$___$__$_$___$___=$$$$$$==_=$$$$$____=_$__$$$$$___=$$$_$$$
___$$$$$$$____$$_$$_$_$____=$$$$$$$$$$$$$$$____$___$__$__$__$$$$$$$$$$$$$$__=___$$_$__$$$$____$$_$__
$__$$$$$$$$$$_$$$_$$__$=____$$$$$$$$$$$$$$$__=__$$_$_$_______$$$$$$$$$$$_____==$___$=$___$$$$_=$_$$=
___$$$$$$$$__$$____$$_$___$___$$$$$$$$$$$$$__=$____$___$___$__$$$$$$$$$$____=_$______$$____$$__$_$$$
=__$$$$$$$$$_____$$$$$__$_$____$$$$$$$$$$$$$___$_$_$___$_=_$$_$$$$$_$$_______=__===_$$$$$$$$$$$$_$$$
$__$$$$$$$$$___$_____=$___$_$____$$$$$$$$$$____=$__$_$$__=_____$$_$$$=____$__$$$____$$_$$$$$$$_$_$$$
$__$$$$$$$$$$____$$____$=_$_$____$$$$$$$$$$___=_=$_$____$___$__$$_$$____=_=_$_______$$$$$$$$$$$__$$=
$___$$$$$$$$$$______$$$$$___$_$____$$$$$_=$$__=$___$___=___$$__$$$$_____$__$__==___$$___$$$$$$$$__$$
$_$_$$$$$$________$$_____$$_$_=____$$=__$$$__=_$$__$__$=_=__$_=$$$____=_$_$_=$_____$$==$$=__=$$$___$
__$_$$$$____$$$$____=$$$__$___=_____$$$$$$$$__=__$_$_$_____$$_=$$_____$__$$==______$$$$=$$$$$$$$$__$
_$$_$_____$$$$$$$$_______$=$$_=______$$$$$$$__==___$___$=__$__$$$_____=_$$________$$__$$$$$$$$$$_$__
_$$____$$$$$$_$$$$____$=____$$________$$$$$$___=$__$__$$__$$$_$_______==$________$$__$$$$$$$$$$$_$__
$=__$$$$$$_=$=$$$$$$____$$$___$__$____$$$$$$__=_=$_$_$_____$_$$_____=_$$_________$$$$$$$$$$=$$$$_$__
_=$_$$$__$$$$$$$$$$$$_______$__$_=______$$$$$__$__$$___$__$$$$_______=$__=$=____$$$$$$$$$$__$$=$_$__
$$$_$$$$$$=$$$$$$__$$$____=_=___$__=____$_$$$___$__$__$___$$________=$_$$______$$$$$$$$$$$_=$$_$=$__
=$=_$$$$$_$$$$$$__$$$$$$_____=__=$______$$_$_____$_$_$____$$______==$_________$$$$$$$$$$$$_$$__$____
$$$_$$$$_$$$$$$__$$$$$$$$$___===__=_______$=$_____$$=__$_$$$____=_$$__=______$$$$$$$$$$$$__$=_$$$___
=____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_______$$______$$$$_=__$$__$__$_______==__________$$$$$$$$$$$$=_=_$$$$___
___$_______$$$$$$$$$$$$$$$$$$____=__$_____$$$$__$_$_=$__$$______=$__$$=___$$$$$$$=______=___$$$$$___
$$$$____________$_$$$$$$$$$$$$$_____==_____$$$____$_____$$_____$=_________$_$$____=$$$$$$$$$$$$$$___
=__$$$$_______________$$$$$$$$$$____________$$__=_$_=__$______=$___$=___$$$___$$$$$$$$$_$_______$___
$$__$$$$$$_______________=$$$$$$$$___=$=____$$$___$$__$$_____$$_$_____$$$$$$$$$$_$__________$$$$_$__
$$$______$$$$$______________$$$$$$$_____=___$$$___$__$$_____$_________$$$$$$____________$$$$_=$$_$__
$$$_$___=____$$$$$_____________$$$$$$________$$$__$__$$____$$$$=___$$$$$____________=$$$____$$_$_$__
$$$_$$___________$$$_____________$$$$$$___=__$$$__$_$$____$______$$$$____________$$$$$____$$$$$$_$$_
$$$_$__$$$__________$$$$$=__________$$$$$__$__$$_$=_$____=____$$$$___________$====$____$$$$$$$$$_$$_
$$$___$$___$____________$$$$$$$________$$$____$$_=_$=__$$$$$$$___________$$$$=$$$_=_____$$$$$$$$_$$$
_$___$$___$$$$$$$$$$$$$_______=$$$=______$$$___$__$$_$$$$$$$_________=$$__$$$=______=_$=__=$$$$$_$$$
$$__$$___$$$$$$$$_______________$$$$$______$$$_$$$__$$$_=________$$$=$$$$$_____$$$$$=__$$$_______$$$
__$_$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$____________$$$$$________$_______=$_$$__=______________$$_$___$$____$$_$$_
=$$_$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__=____=$____$$$$____$=_______$_$$$____
$$$_$$$$$__$$$$$$$$_=$$$$$$$$$$$$___________=_$$$$$_____$$$___________$$_____$__$$=$$_=__$$$_$$$___$
$$$_$$$$$$__$=____$__$$$$$$$__________=________$__$=$______$$$$$$$$$$$$$$$____________________$$$_$$
=$$_$$$$$$$__$$$$$$__$$$$______________$$___$$$$__$=_____________$$$$$$$$$$$$$___=$==___________$___
$$$_$$$$$$$$___$$$$=$$____________$$$$$___$$$$$$__$$$$$______________$$$$$$$$$_______==_=_______$___
=$$_$$$$$$$$$___=$$=___$$$$$$$$$$$$$__=$$$$$$$$$__$=$$$$$$$$____________$$$__=_______________==_$_=_
=$$_$$$$$$$$$_____$$$$_$$$$$$$$$==$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$________$$$$___$$$___________$___
$$$_$$$$$$$$$$__$___$$__$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$__=$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___$$__==_$$$$________$___
$$__$$$$$$$$$$__=$___$$___$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$______________$__$$$$$$__$$____$__$$$$$$$__$___
$$_$$$$$$$$$$$$__$$___$$$__$$_$$$$$$$$$$$__$$$$$__$$$$$$$$____=__________$$$$$$$_____$$$$$$$=___$__=
_$_$$$$$$$$$$$$___$=___=$$_$$_$$$$$$$$$$$__$$$$$__$$$$$$$$$$$___$$$$$_________$$$$$$$$$_________$_==
$$_$___$$$$$$$$$__=$$___$$$$__$$$$$$$$$$$__$$$$$__$$$$$$$$=___$=____$$$$=_______________________$___
$=_$$______$$$$$=___$=____$=__$$$$$$$$$$$__$$$$_$_$$$$$$____$$$$$$_____$$$$___________$$$$=_____$__$
$__$$$_$_$_____$$$___$=__$$___$$$$$$$$$$=_$$$$__$___$$____$$$$$$$$$$$_____=$$$_____$$=___$$$$$$_$__=
__$$$$$$$$$_$___$$$___$_$$__$____$$$$$$$=$$$___$$$$____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___$$$______________$$$_$$
__$$_$$$$$$$$$$$=$$=__$$$___$__$$$$$$$$$$$____=$__$_$$$$$$$$$$$$$$$$=______$$$$$$$$$___________$=_$_
__$$_$$$$$$$$$$$$$$$$__$___$___$$$$$$$$$$_____$$$$$_$$$$$$__$$$$$$$____=$$$$_=$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_
__$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$____$___$$$$=$$$$__$$_$$$_$$_$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___________$$$$
__$$__$$$$$$$_$$$$$$$$$___$____$$$__$$___$$__$__$$$_$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$______________$$_$___
__$$__$$$$$__$$$$$$$$$____$____$$$$$$___$___$$$$$$__$$$$$__$$$$$$$$$$$$_______________$$$$$$$=__$___
___$___$____$$$$$$$$$$____$_____$$$$__=$=__$$$$$$___$$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$____$$$$$$$$$$$$____$$$_$=
___$______$________$$____$____$__$$__$$__$$$$$$$$_$$_$$__$$$$$$$$$$$$$______$=__$$$__$$$$$_$_$__$___
=$_$$_____=$____$$$$$___=$____$$_$__$$__=$$$$$$$__$__$___$$$$$$$$$=________$$__$$$_____$___$___$__$$
_____$$$$$___$$____$____=____$$$$=$$$_$$$$$$$$$$_____$$_$$$$$$$______$$__$$$$$$_____$$____$__$$__$$_
_______$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_________________=$$$$$$$_=_________$$$$=__$=____________$$$$$$$______=
=___=$$$__$$____$$$____$___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$________$$$$$$____$$=___$$$$$$$_$$$$$$$$$___$____$$__$
_=$$$$$__$__$$___$$_$__$__$$$_$$=_=_==_______$___$_=__$_____$$$$=__$$$$$$$$==_____$$$____$............WODKA..............| ||'|"""l__
|_...__..._______..._....__|=||_|_____| DáááSa NóÓó...=D
"(O)"'(O) " ""''"'""''(O)(O)""'' ""'´´(O)

_____________________
|................................ ... ....l l__
|...........Hruška!..............| ||'|"""l__ PeCkáááá
|_...__..._______..._....__|=||_|___|
"(O)"'(O)" ""''"'""''(O)(O)""'' ""'(O)


____________________
|.................................. .....l l__
|.........Borovička..............| ||'|"""l__
|_...__..._______..._....__|=||_|_____| FúúúJ...=((
"(O)"'(O) " ""''"'""''(O)(O)""'' ""'´´(O)


____________________
|................................ .......l l__
|............Fernet citrus..........| ||'|"""l__ ORIGINáááL=D
|_...__..._______..._....__|=||_|_____|
"(O)"'(O) " ""''"'""''(O)(O)""'' ""'´´(O)


____________________
|................................ .......l l__
|............Metaxa..................| ||'|"""l__
|_...__..._______..._....__|=||_|_____| ORIGINáááL=D
"(O)"'(O) " ""''"'""''(O)(O)""'' ""'´´(O)


____________________
|................................ .......l l__
|...........Spiš Slivka.............| ||'|"""l__ PeCkááá...=D
|_...__..._______..._....__|=||_|_____|
"(O)"'(O) " ""''"'""''(O)(O)""'' ""'´´(O)____________________
|............................... ........l l__
|............Nicolaus................| ||'|"""l__
|_...__..._______..._....__|=||_|_____| MiStHe Je...=D
"(O)"'(O) " ""''"'""''(O)(O)""'' ""'´´(O)


____________________
|................................ .......l l__
|............RUM čajik...........| ||'|"""l__
|_...__..._______..._....__|=||_|_____| ALe StOhO Je aj tEpLo-))
"(O)"'(O) " ""''"'""''(O)(O)""'' ""'´´(O)-_______ __,a888888888888888888888888888888,
- ____ ___,8888"""___""P8888888888888887888888b,
-_ ______d888__________`""P8888888888888888888,
-_ _____,88888b________________""888888888888888
-______d88P°""__,, ,,,, ,________________'""88888788888b
-______8888e888888888888b_______ ___ __"88888888888,
-______888888888888888888888"_________,8888888888b
- ______(8888888888888888888b,_________,88888888888d
-______( 88888888888888888888,_______,8888888888888
-____ __d888888888888888888888,____,8___"888988888b
-__ ____88888888888888888888888__.;8_^^^^-_(88888888
-______888888888888 8I"8888888P__,8" ,aaa,___888888 8
-______888888888888I:8888888"__,8"_( `b8d'____(88888 )
-______Y8888888888I'888888P'__,8) ._.,_________88888 '
-______`88888888I"__8888P'___,8"_ ___________88888
-_______8888888I'___888"___,8"__(.____.)______,8 888 b
-___ ___Y8888I"_____"88,__,8"_______________,888888
-_______`888I'___ ____ "P8_,8 "_______________,88888)
-_______(88I'__________",(8"___ eaaaaaa,___,888888
-______,8I"____________,8( ____ "eeeee"___,8888888
-_____,8I'____________ (888a___________,88888888)
-____,8I'____________,8 88888,_______,8888888888
-___,8I'____________,8888 8888'`-===-'8888888888'
-__,8I'____________,888888 8888,_____888888888,
-__8I'____________,8""8888888 88a____"88888888a,
-__8I____________,8'__88888888 888a,__`P88888a;,
-__8I___________,8I___`8888888888 888a___" P888a,,,
-__(8,_________,8P'_____`88888888888888a___ "I8bma;.,
-___8I________,8P'_________"888888888888 88a____""P8ma,
-___(8,______,8d"___________`"8888 888888888a,_______`"8a
-____8I_____,8dP__________ __`88888)_"888888b,________:8b
-____(8____,8dP'__ ___,I______,88888_____"888888,__8,___8)
-_____8,_ __8dP_'___,I________88888___8, _"88888___"8,_,8
-_____8I___8P'___,I__________"88 8'_____`8,_,_8888'_____"8,I8
-______I8,_____',I__ __________"88_______`8,_8888"_______"8I,
-______` 8I____,I' _______________________`8_"88'___________"8,
- ______'8I____(8__________,aaa,___________8__88,____________"8,
-__ __ __,8I____8I__________88W88_____ _____8__"88_____________"8,
-______d8I,___I8_____ _____88M88__________8____"8______________;8,
-___ __888I___"8,___________"""____________8___________________((88B
-___ __8888,____I8,_______________________,;8I __________________((8V
-____,8888I_____qb,_____________________,,8' 8 ,,__________________"8"& lt; br /> -_ ___d88888,____"Pb___________________,,8'"-`8,_________________,8 "
-_ ___888888I______"Pa______________ __,aP'___`8,_____________ _,8"
-____8888888,______ `Iba._____________,aP"_____`8a___________a8"
-____8888888I,_______ _" "I8bmmmmmdP"__________"8a_______ ,8"
-____(8888888I,___________"""""""""_____.__ _________"8mmmP"
-_____88888888I,________________ _____,8I__8,_________I8""
-______"""88888I,_______ ____________,8I'____"I8,______;8"
-_____________` 8I,________________,8I'_______`I8, ____8)
-_______ _______`8I,______________,8I'__________I8___:8'
- _______________`8I,____________,8I'___________I8___:8
-____________ _ ___`8I__________,8I'___________ __`8__ (8
-_________________8I________,8I'________ ________8__(8;
-_________________8I______,8"_____ _____________I___88,
-________________.8I_____,8' _______________________ 8"8,
-________________(PI_ ____'8________________________8,`8,
-____________ ___.8I'______________________ _________'8,`'8,
-___ ____________(PI____________________________ ____`8,` 8,
-______________(RI'__._______________@@_______. _____"b__8,
-_____________.BI'_______,I__________@@'________8I ____"a__`8,
-____________.8I'_____ _,8'______________________,8______9,__`8,
-______ _____.8I'_____,8'_______________________,8I'______ `8___`8,
-__________.8I'____,8'__________________ ______,8I'________,8___`8,
-__________d8'___8'___ ______________________,dI"_______ 8___,__`8,
-_________(8I____8____________________ ____,dI"_________ 8___II___'`8
-_________8I________________________ ____,8I'___________(8__'8)____8;
-________(8'____ _______________________.8"_________ ___(8----8)___ 8I
-________8I______:____________________:_________ ______ 8__(8 __ :8
-_______(8'_______V,_________________ :__________________`8l8 ___8
-_______8I________`V ,______________,8___________________`8l8___;8
-_______8'__________V a ,_________,a8'_____________________`8I__ ,8'
-______ 8l____________V8baaaaad88'_________ _____________8'__,8'
-______ 8l_____________ V88888888'_______________________8__,8'
-______ 8l ______________V888888"_______________________d'_ ,8 '
-______ 8l__ _____________V8888"_________________ _______8_8'
-______ 8l________________"V88'_______ __________________"8"
-______ '8|________________ V8_________________________ __8
-_______ 8I________________,8'__________________________ d)
-_______ '8,_______________d8__________________________,8
- ________(b_______________8'_________________________,8'
-_________ 8, _____________dP_________________________,8'
-_________(b___________ _ _8'_________ _______________,8'
-__________8,___________d8______________________ _ _,8'
-__________(b___________8 '_______________________,8'
-___________8,_________a8_____________ __ ________,8'
-___________(b____ _____8'______________________,8'
-____________8,_ ______,8______________________,8'
-____________(b _______8'_____________________,8'
-_____________8 ,_____,8_____________________,8'
-_____________(b _____8'____________________,8'
-______________8,_ __l8____________________,8'
-______________(b__ ,8 '___________________,8'
Výška
160 cm
Váha
55 kg
Typ postavy
priemerná, TaK TrOšKu ViŠpOrToVaNááá...=D
Farba očí
hnedé
Farba vlasov
čierne
Ukončené vzdelanie
stredoškolské
Zverokruh
váhy

Kultúra

Rád si pozriem filmy
horory, komédie, iné, erotické...A JaSnE Že FeTaCkE
Rád počúvam hudbu
iné, StYlOvKy...=D

Životný štýl

Moje záľuby
iné, HiP-HoP...FeTy...AlE Iba KáááaWa
Športy, ktorým sa venujem
iné, futbal...A FaJciT ŠpEkA...=D
Mám rád zvieratá
iné, KoCúúúR....ALe DraVýýý...=D