Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK

Pokec

Azet

frigo3331

  • Muž, Púchov
  • Na Pokeci 8 rokov
  • Bol tu 17. 8. 2017, 1.19

Niečo o mne

§§§§§________
________________________§§§§§§§§§§______
________ _____ ___________§§§§§§§§§§______
________________________§§§§§§§§§§__ ____
__________________________§§§§§§________
_________________ _________ ______________
________________________§§§§§§§§§§§§____
_______ _____ __________§§§§§§§§§§§§§§§§__
____________________§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§ §
__________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
________________§§§§ §§§§§ §§§§§§§§§__§§§§
________§§§§§§§§§§§§§§__§§§§§§§§§§__§§§§
______ __§§§ §§§§§§§§§____§§§§§§§§§§__§§§§
________________________§§§§§§§§§§ __§§ §§
____HIP-HOP_____________§§§§§§§§§§__§§§§
___________________ _____ §§§§§§§§§§__§§§§
________________________§§§§§§§§§§__§§§§
§§§§§ §§§§§ §§§§§§§§______§§§§§§§§§§______
§§__§§__§§__§§__§§______§§§§__§§§ §___ ___
§§§§__§§__§§__§§§§______§§§§__§§§§______
§§__§§__§§__§§__§§ _____ _§§§§__§§§§______
§§§§§§§§§§§§§§§§§§______§§§§__§§§§______
__§§ R§§§§ Rnb§§§________§§§§__§§§§______
__§§§A§§§§§§§§§§________§§§§__§§§ §______
____§§P§§§§§§§__________§§§§__§§§§______
______§§§§§§__ _____ _____§§§§__§§§§______
_______________________________ ____ ___________________
§§______§§__§§§§§§§§__§§§§§§§§§§______§§§§__ __§§ ______
§§§§__§§§§__§§____________§§________§§__§§____§§______
§ §__§§ __§§__§§§§§§________§§________§§__§§§§__§§______
§§______§§__§§_ ____ _______§§______§§§§§§§§§§__§§______
§§______§§__§§§§§§§§______§§ ____ __§§______§§__§§§§§§§§
´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´¶¶´´´¶¶¶´´´´´¶¶¶´´´¶¶´ ´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶´´´¶¶¶´´´´´¶¶¶´´´¶¶´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶´´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´´´¶¶´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´ ´´´´´´´¶´´¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´¶´´´´´´´ ´´´´´´´¶¶´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´¶¶´´´´´´´ ´´´´´´´¶¶´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´¶´´´´´´´´ ´´´´´´´¶¶´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´¶¶´´´´´´´ ´´´´´´¶¶¶´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´¶¶¶´´´´´´ ´´´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´´´´ ´´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´´´ ´´´¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´´´ ´´´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´´´ ´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´ ´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´ ´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´ ´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´ ´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´ ´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´ ´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´ ´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´ ´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´ ´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¨
¤ 8;„¸¨°º¤ø„¸¸„ø¤º°¨¸„ø¤º°¨
¨°º¤ ø„¸ NIGHTWISH ¸„ø¤º°¨
¸„ø¤º°¨METALLICA``°º¤ø


Mnoo tak čo mám napísať som fajn chaalan, ktorý pokecá.....s kazdou babou....mnoo tak hlavne normalnou aaa.....peknou...ako som ja???

Charakteristika

Postava
180 cm, 66 kg
Typ postavy
vyšportovaná, krasna no proste ja som original!!!
Môj zrak
výborný, ...hm....tak ked to chcete vediet!!!
Farba očí
hnedé
Farba vlasov
hnedé
Typ vlasov
na ježka
Ukončené vzdelanie
vysokoškolské
Pracujem v oblasti
práva a legislatívy, hm......tak mam vysku a co????
Ovládam jazyk
anglický, nemecký, mnoo ale tak na poly viem aj ten nas ale nie.....robim si srandu....
Obľúbená farba
červená, čierna, modrá, hm...ale ntak najradsej nosim.....rifle a tričko...ale tak praca....vyzaduje,,,,oblek mno...
Vzťah k fajčeniu
nefajčím, mnoo sak...co....skodi to k zdraviu
Vzťah k alkoholu
pijem príležitostne, hm...tak praci ked niekto osôavuje tak si dam pohar vina
Znamenie vo zverokruhu
býk, hm...ale neni som tvrdohlavy!!!

Láska, sex a rodina

Rodinný stav
slobodný, hm....stale sa opakujem al etak nooo
Vzťah k deťom
šte neviem
Na pokeci hľadám
niekoho na chatovanie, hm....ssom sam....tak aspon mozem pokecat.....
Láska pre mňa znamená
v láske som sa sklamal(a), preto som veľmi opatrný(á), ...
Príležitostný sex
sex môžem mať iba s niekým, koho dobre poznám, ???
Môj partner by mal byť
láskou môjho života, hahaha

Kultúra

Mám rád filmy
akčné, drámy, horory, komédie, vojnové, hm...som taky vojak....
Rád si pozriem dobrý film
doma z gauča, hm.....
Mám rád knihy
nečítam knihy, hm...nebavi ma to
Mám rád hudbu
pocuvam Nightwisch,Stratovarius,Killswi tch,Iron Maiden,Dimmu Borgir,Metallica
Najradšej hudbu počúvam
na posteli, pri chôdzi, kedykoľvek a kdekoľvek, 11111
Pohodový večer
pozerať dobrý film v TV, hgm,,.,,,,,laskane alska....

životný štýl

Moje záľuby
športovanie, práca s PC, PC hry, spanie
Športy, ktorým sa venujem
bojové športy, futbal, hokej
Športy, ktoré sledujem
aerobik, auto-moto športy, baseball, basketbal, bedminton, behanie, bežkovanie, bojové športy, člnkovanie, veslovanie, futbal, golf, hádzaná, hokej, horolezectvo, kolieskové korčule, korčuľovanie, lyžovanie, paragliding, pingpong, plávanie, posilňovanie, rafting, skateboarding, snowboarding, squash, surfing, tenis, windsurfing, všetky ma bavia....
Špeciality kuchýň
slovenskej, francúzskej, talianskej, mexickej, ale naj...je s tej maminej....
Dobré jedlo si vychutnám
v dobrej reštaurácii
Domáce zvieratá
mačka