Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK

Pokec

Azet

Avatar - muž
 

horoveoko

Muž / Bratislavský kraj
0

vyplnený profil

0

odpovedá na RP

Nesebecká­ láska je najvyššie­ bytie človeka na tejto nadhernej­ planéte,­ všetko ostatné sa časom premení v prach...

Niečo o mne

Lincoln řekl: "Moc peněz se v době míru přiživuje na národu a v dobách protivenství proti
němu strojí spiknutí. Je despotičtější než monarchie, nestoudnější než samovláda, sobečtější
než byrokracie. V blízké budoucnosti vidím příchod krize, která mě znervózňuje a vyvolává u
mě obavy o bezpečnost mé vlasti. Na trůn byly posazeny korporace, bude následovat éra
korupce na vysokých místech a moc peněz v zemi se bude snažit prodloužit svoji vládu tím,
že bude pracovat na předsudcích lidu, dokud bohatství země nebude soustředěno v rukou
několika lidí a Republika bude zničena... V této chvíli se bojím o osud své vlasti víc než
kdykoli předtím, dokonce v dobách války."
George McC.
Reynolds, prezident chicagské Continental Bank vypovídal: "Peněžní moc nyní spočívá v
rukou tuctu mužů..." Hrozba ze strany tohoto mocného soukromého bankovního systému
měla být završena zřízením centrální banky.
Republikán Glass později napsal: "Nikdy jsem si
nemyslel, že systém federálních bank takovým způsobem selže. Země je ve stavu
nenapravitelného bankrotu."
Eustace Mullins ve své knize The Federal Reserve Conspiracy napsal: "Peníze a kreditní
zdroje Spojených států byly nyní pod úplnou kontrolou aliance mezi First National Bank J. P.
Morgana a Kuhn & Loeb's National City Bank, které by z principu oddány zájmům
mezinárodních bankéřů, jejichž ústředí bylo tehdy v Londýně a které se během První světové
války přesunulo do New Yorku."
Lenin
prohlásil, že nejlepší způsob, jak zničit kapitalistický systém, je zničit měnu... Pokračováním
procesu inflace mohou vlády tajně a nepozorovaně konfiskovat významnou část bohatství
svých občanů... Jak inflace postupuje a reálná hodnota měny z měsíce na měsíc prudce kolísá,
všechny trvalé vztahy mezi dlužníky a věřiteli, které tvoří základ kapitalismu, se stávají tak
naprosto rozrušenými že téměř ztrácí význam..." Kongresman Charles August Lindbergh, Sr.,
otec historického aviatika, řekl na půdě Kongresu: "Tento zákon zakládá nejgigantičtější trust
na Zemi... Když prezident tento zákon podepíše, neviditelná vláda moci peněz, jejíž existence
byla prokázána vyšetřováním 'peněžního trustu', bude legalizována... Je to Aldrichův návrh
zákona v přestrojení... Tento nový zákon vytvoří inflaci, kdykoli si to trust bude přát... Od této
doby budou krize vytvářeny s vědeckou přesností...


15. prosince 1931 Rep. Louis T. McFadden, který více než deset let sloužil jako předseda
Bankovního a měnového výboru ve Sněmovně Reprezentantů, řekl: "Rada Federální rezervy a
banky jsou řádně jmenovaní agenti zahraničních centrálních bank a více se zajímají o své
zahraniční zákazníky než o lid Spojených států. Jedinou věcí, která je na Radě Federální
rezervy americká, jsou peníze, které používá..." 10. června 1932 McFadden řekl v projevu v
Kongresu: "V této zemi máme jednu z nejprohnilejších institucí, jakou svět kdy poznal. Mám
na mysli Radu Federální rezervy a Banky Federální rezervy... Někteří lidé si myslí, že Banky
Federální rezervy jsou instituce vlády Spojených států. Jsou to soukromé úvěrové monopoly,
které vysávají lid Spojených států ve prospěch svůj a svých zahraničních zákazníků... Banky
Federální rezervy jsou agenti zahraničních centrálních bank... V této sebrance finančních
pirátů jsou těmi, kdo by člověku podřízl hrdlo pro pár dolarů... Rada Federální rezervy
vyvinula obrovské úsilí, aby usurpovala tuto moc, ale pravdou je, že FED (rozuměj Federální
rezerva - pozn. překl.) usurpoval vládu. Kontroluje zde (v Kongresu) všechno a kontroluje
všechny zahraniční vztahy. Tvoří a rozbíjí vlády podle své libovůle... Když byl FED přijat, lid
Spojených států si nevšiml, že zde byl založen světový systém... Superstát kontrolovaný
mezinárodními bankéři a mezinárodními průmyslníky, kteří jednají společně, aby zotročili
svět pro své potěšení!"
23. května 1933 McFadden vznesl obvinění proti členům Federální rezervy:
"Obžalovávám je společně a každého zvlášť, že způsobili odvržení národní měny Spojených
států, aby hodnota zlata řečené měny mohla být dána do soukromých rukou..."
"Obviňuji je, že v roce 1928 svévolně a nezákonně převzali od vlády Spojených států 80
miliard dolarů..."
"Obviňuji je, že svévolně a nezákonně zvyšovali a snižovali hodnotu peněz... zvyšovali a
snižovali množství peněz v oběhu ve prospěch soukromých zájmů...""Obviňuji je, že způsobili pokles cen na newyorské burze..."
"Obviňuji je ze spiknutí za účelem přesunu cizinců a mezinárodních půjčovatelů peněz, aby
mohli kontrolovat finanční zdroje Spojených států..."
"Obviňuji je, že zveřejňovali lživou a zavádějící propagandu s cílem podvést americký lid a
způsobit ztrátu nezávislosti Spojených států..."
"Obviňuji je ze zločinu zrádného spiknutí a jednání proti míru a bezpečnosti Spojených států a
zrádného spiknutí s cílem zničit ústavní vládu Spojených států."Prezident Franklin D. Roosevelt přijal radu anglického vedoucího ekonoma, Johna Maynarda
Keynese (1883-1946), člena Iluminátů, který řekl, že deficit státního rozpočtu je
ekonomickou zbraní. Většina programů New Deal, namířených k potlačení hospodářské krize,
byla založena na Keynesových teoriích o deficitním rozpočtu, a byla financována půjčkami,
splácenými budoucími daněmi. V roce 1910 Lenin řekl: "Nejjistější cestou ke svržení
zavedeného společenského řádu je zničení jeho měny." O devět let později Keynes napsal:
"Lenin měl jistě pravdu, neexistuje žádný spolehlivější, nebo zákeřnější, žádný jistější
prostředek, jak svrhnout existující základy společnosti, než znehodnocení měny... Tento
proces zapojuje všechny skryté síly ekonomického zákona na straně destrukce a činí tak
způsobem, že ani jeden člověk z milionu to není schopen rozpoznat." 5. dubna 1933 vydal
Roosevelt prezidentský výnos, kterým nařizoval, aby všichni lidé vyměnili své zlaté mince,
zlaté cihly a zlatem krytou měnu za peníze, které nebyly směnitelné za drahé kovy. Zákon o
zlaté rezervě z roku 1934, známý Jako Thomasův dodatek, který byl doplňkem zákona z 12.
května 1933, činil nezákonným vlastnit jakékoli zlaté mince (který byl zrušen 31. prosince
1974). Zlaté mince byly staženy z oběhu a uloženy ve formě zlatých cihel. Veřejnost měla
vrátit všechno zlato vládě USA, aby tvořilo Federální rezervu. Avšak, zatímco lidé dostali
20,67 dolarů za unci v papírových penězích vydaných Federální rezervou, Rezerva získala za
papír zlato. Nyní federální rezerva a Ilumináti měli pod kontrolou všechno zlato v zemi.
V roce 1934 se hodnota zlata zvýšila na 35 dolarů za unci, což vládě přineslo zisk 3 miliardy
dolarů. Ale když se zvýší cena zlata, hodnota dolaru klesne. Náš dolar nemá cenu 100 centů
od roku 1933, kdy jsme opustili zlatý standard. V roce 1974 náš dolar měl cenu 221/2 centů, a
v roce 1983 jeho cena byla pouze 38 centů. Od té doby, co množství naší měny přestalo být
omezeno množstvím zlata ve zlatých rezervách, bylo tištěno víc peněz a hodnota dolaru
poklesla.