Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK

Pokec

Azet

nikolas_b21
1/11
 

nikolas_b21

Muž / Košický kraj
0

vyplnený profil

0

odpovedá na RP

euro libry dolare

Niečo o mne

napis a uvidis ........... ♥_♥_♥_♥_♥_♥_♥_♥_♥_♥_♥_♥_♥_♥_♥_

Vb.______________________________
____ _______ $b__V$ b._______________________________
____________$$b__V$$b.________ ____ _________________
____________$$b._V$$$$oooooooo._________..____ __ __
_____________$$P*_V$$$$$""**$$$b.____.o$$P________
_________ _ ____"_.oooZ$$$$b..o$$$$$$$$$$$$C_________
______________.$$$$$$$ $$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$b._______
______________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$ $$$_______
________.o$$$o$$$$$$$$P""*$$$$$$$$$P"""*$$$P_______
_______.$$$**$$$$P"q$C____"$$$b________.$$P________
_______$$P__ _ "$$$b__"$_._.$$$$$b.______*"__________
_______$$______$$$._____" * **$$$$$$$b._A.___________
_______V$b___._Z$$b.__._______"*$$$$$b $$: __________
________V$$.__"*$$$b.__b._________"$$$$$___________
___ ______"$$b_____"*$.__*b._________"$$$b__________
___________"$$b ._____"L__"$$o.________"*"_____.ooo..
_____________"*$$o.______ __"*$$o.__________.o$$$$$$$$b.___
_________________"*$$b._______ " $$b._______.$$$$$*"___""*._
____________________"*$$o.______"$$ $o.____$$$$$_________
_______________________"$$o_______"$$$b.__ "$$$$___...oo.._
_________________________"$b.______"$$$$b._"$$$ $$$$P*"""""
________________________._"$$_______"$$$$b__"$$$ $P"______
_________________________L."$.______.$$$$$.__$$$$_____ __ __
__________..______________$$$;______o$$$$$$__$$$$_________
_ _____ _._$.l______________"$$____.$$$$$$$P__$$$P_________
_____.I_.$b_ b _.___________"P___.P*""*$$$$;__$$$_________
___.$P__$$o_"._". __.________"_."______$$$$___$$;_________
__.$$;__$$$._"A_"$._". ______________o$$$P__.$P___________
_.$$$b__$$$$._*$._"$$$$o.___ _ ______.$$$$P___$"___________
.$$$$$__$$$$$._"$$o."**$$$$o.__.o$ $$$P"____P_____________
$$P"$$b_$$$$$$o__"*$$$$boooooc$$$$$$$P"_ __._______________
$$__$$$."$$$"*$$.___"$$$$$$$$$$$$$$$$C__.o"__ _____________
I"__$P"$."$$b._"*$.____"**$$$$$*"*$$$$$$$"_____ __________
___$__"$."$$$.___""______________"*$$*__________ _______
____$.___"."$$$$o________mls____________________________ _
____"I_______"$$$$b._.___________________________________
___ _____ ________"$$$b."$o._______________________________
______________ __ ____"$$o_$$$$b.___________________________
____________________$ $ o$$$$$b._________________________
______________________$$.$$$ **$o_______________________
_______________________$$.$$$._$$___ ____________________
________________________$$;_$$$o._"$.______ ___ ____________
________________________"$:_$$_"*o__"._____________ _ _____
_____________________L___$$_$P____l__.___________________

__ ___________________$._.$$_$;___________________________
________ ____ _________;$.$$P_$_____________________________
_________________ ____ _$$$;:_______________________________
______________________$$P_ ____ ____________________________
_____________________o$P_§§§§§§§§§§§§__________________________________§§§§§§ §§__________
§§§§§§§§§§§§§§§§_________________________§§§§§§§§§§ §§§§§§_______
§§§§______§§§§§§§§______________________§§§§§§§§__ __§§§§§§§§____
§§§§__________§§§§§§__________________§§§§§§_____ _______§§§§§§__
§§§§____________§§§§__________________§§§§______ __________§§§§__
§§§§____________§§§§§§______________§§§§§§_____ _________________
§§§§______________§§§§___§§§§§______§§§§______ ____§§§§§§§§§§§§§§
§§§§______________§§§§__§§§_§§§_____§§§§_____ _____§§§§§§§§§§§§§§
§§§§____________§§§§§§__§§§__§§§____§§§§§§__ ________________§§§§
§§§§____________§§§§_____§§§§§§_______§§§§_ _______________§§§§__
§§§§__________§§§§§§______§§§§___§§___§§§§ §§____________§§§§§§__
§§§§______§§§§§§§§______§§§__§§§§§______§ §§§§§§§____§§§§§§§§____
§§§§§§§§§§§§§§§§_______§§§____§§§§§_____ __§§§§§§§§§§§§§§§§______
§§§§§§§§§§§§____________§§§§§§§§_§§§___ _______§§§§§§§§__________
______________________________________ __________________________

___________________________________ _________________________________ ___
______________________§_§§__________________________________ ______§ §___
______________________§§§§§§§______________________________ ______§§ §§§§
____________________§§§§§§§§§§§____________________________ ____§§§§ §§§§
___________________§§§§§§§§§§§§§§§§________________________ ____§§§§ §§__
___________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§____________________ ____§§§§ ____
______________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§__________________ ____§§__ ____
__________________________§§§§§§§§§§§§§§§§§________________ __§§§§__ ____
________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§______________ __§§§§__ ____
______________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§____________ __§§____ ____
______________§§________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§________ §§§§____ ____
__________________________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§______ §§§§____ ____
____________________________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§______ ____
________________________________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§______ ____
__________________________________________§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§______ ____
______________________________________________§§§§§§§§§§§§§ §§§§____ ____
_____________________________________________________§§§§§§ §§§§____ ____
_____________________________________________________§§§§§§ §§§§____ ____
§§§§§§§§§___§§§____§§§___§§§§§§§§§§§§§_____§§§§§§______§§§§ §§§§____ ____
§§§§§§§§§§§_§§§____§§§_§§§§§§§§§§§§§§§§§_§§§§§§§§§§____§§§§ §§______ ____
§§§_____§§§_§§§____§§§_§§§§§§§§§§§§§§§§§_§§§____§§§______§§ §§______ ____
§§§_____§§§_§§§____§§§_§§§____§§§____§§§_§§§____§§§________ §§§§____ ____
§§§_____§§§_§§§____§§§_§§§____§§§____§§§_§§§____§§§________ __§§____ ____
§§§§§§§§§§§_§§§____§§§_§§§____§§§____§§§_§§§____§§§________ __§§____ ____
§§§§§§§§§___§§§____§§§_§§§____§§§____§§§_§§§§§§§§§§________ __§§____ ____
§§§_________§§§§§§§§§§_§§§____§§§____§§§_§§§§§§§§§§________ §§§§____ ____
§§§_________§§§§§§§§§§_§§§____§§§____§§§_§§§____§§§________ ________ ____
§§§___________§§§§§§___§§§____§§§____§§§_§§§____§§§________ ________ ____
___________________________________________________________ ________ ____

_____________________________________________________
__ ____________________________________________________
___________ ___________________________________________
____________________ __________________________________
_____________________________ _________________________
______________________________________ ________________
_______________________________________________ _______
______________________________________________________
_____ _________________________________________________
_________ _______________________________________§§§§§§
__________________ ________________________§§§§§§§§§§__
______§§§§§________________ _________§§§§§§§§§§§§______
____§§§§§§____________________§§§§§§ §§§§§§____________
__§§§§§§________________§§§§§§§§§§§§§§_______ _________
_§§§§§§§§___________§§§§§§§§§§§§§§____________________
§§§§§§§§§§§_____§§§§§§§§§§§§§§________________________
§§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§§§§§§____________________________
_§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§________________________________
___§§§§§§§§§§§§§§§_______ _____________________________
______§§§§§§§§____________________ ____________________
___________________________________________ ___________
§§§§________§§§§__§§§§__§§§§______§§§§__§§§§§§§§§§§§ §§
§§§§________§§§§__§§§§__§§§§____§§§§____§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§ §______§§§§__§§§§__§§§§__§§§§______§§§§__________
§§§§§§§§____§§ §§__§§§§__§§§§§§§§________§§§§__________
§§§§__§§§§__§§§§__§§§§_ _§§§§§§__________§§§§§§§§______
§§§§____§§§§§§§§__§§§§__§§§§§§§§ ________§§§§__________
§§§§______§§§§§§__§§§§__§§§§__§§§§______§ §§§__________
§§§§________§§§§__§§§§__§§§§____§§§§____§§§§§§§§§§ §§§§
§§§§________§§§§__§§§§__§§§§______§§§§__§§§§§§§§§§§§§§
___ ___________________________________________________
____________ __________________________________________
_____________________ _________________________________
______________________________ ________________________

_____________________________________ _______________________________ __
______________________________________§§_____________________ ______ ___
____________________________________§§§§§§__________________ _______ ___
________________________________§§§§§§§§§§__________________ _______ ___
______________________________§§§§§§§§§§§§§§________________ _______ ___
____________________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§______________ _______ ___
____________________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§____________ _______ ___
_____________________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§___________ _______ ___
________________________§§_____§§§§§§§§§§§§§§§§§§___________ _______ ___
______________________§§§§§§_____§§§§§§§§§§§§§§§§§§_________ _______ ___
__________________§§§§§§§§§§§§_____§§§§§§§§§§§§§§§§§§_______ _______ ___
________________§§§§§§§§§§§§§§§§_____§§§§§§§§§§§§§§§§§§_____ _______ ___
______________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§___§§§§§§§§§§§§§§§§§§_____ _______ ___
________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§_____§§§§§§§§§§§§§§§§§§___ _______ ___
_________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§_____§§§§§§§§§§§§§§§§§§__ _______ ___
__________§§_____§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§___§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ _______ ___
________§§§§§§_____§§§§§§§§§§§§§§§§§§_____§§§§§§§§§§§§§§§§§§ _______ ___
____§§§§§§§§§§§§_____§§§§§§§§§§§§§§§§§§_____§§§§§§§§§§§§§§§§ §§_____ ___
__§§§§§§§§§§§§§§§§_____§§§§§§§§§§§§§§§§§§_____§§§§§§§§§§§§§§ §§§§___ ___
§§§§§§§§§§§§§§§§§§_______§§§§§§§§§§§§§§§§§§_____§§§§§§§§§§§§ §§§§§§_ ___
__§§§§§§§§§§§§§§§§§§_______§§§§§§§§§§§§§§§§_______§§§§§§§§§§ §§§§§§_ ___
____§§§§§§§§§§§§§§§§§§_____§§§§§§§§§§§§§§§§§§_____§§§§§§§§§§ §§§§§§§ §__
______§§§§§§§§§§§§§§§§§§_____§§§§§§§§§§§§§§§§§§_____§§§§§§§§ §§§§§§§ §§§
____________________________________________________________ _______ ___

__________________________________________________________ __
____________________________________________________________

§§§ §§§§§§§§§§§§§§§§§____________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§ §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§____§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§__ __________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§____________§§§§§§
§§§§§§_____ _____________§§§§§§§§§§§§__________________§§§§§§
§§§§§§________ ____________§§§§§§§§____________________§§§§§§
§§§§§§___________ _______§§§§§§§§§§§§________________________
§§§§§§______________ __§§§§§§§§§§§§§§§§__________________§§__
§§§§§§________________§ §§§§§____§§§§§§________________§§§§§§
§§§§§§________________§§§§ §§____§§§§§§__________§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§________________§ §§§§§____§§§§§§____________§§§§§§§§§§§§§§
______________________ §§§§§§____§§§§§§______________§§§§§§§§§§
______________________§ §§§§§§§§§§§§§§§____________§§§§§§__§§§§§§
______________________ __§§§§§§§§§§§§____________§§§§§§______§§§§§§
§§§§§§_____________ _______§§§§§§§§__________________________
§§§§§§________________ __§§§§§§§§§§§§__________________§§§§§§
§§§§§§____________§§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§§§§____________§§§§§§
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ ____§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§_____ ___§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§______________ ______§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
_____________________________________ _______________________
________________________________________ ____________________

_________________________________________ _____________________
__________________________________________ ____________________
___________________________________________ ___________________
________________§§§§§§§§§§§§§§______________ __________________
______________§§§§§§§§§§§§§§§§§§_____________ _________________
____________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§____________ ________________
__________§§§§____§§§§§§§§§§§§§§§§§§___________ _______________
__________§§__________§§§§§§§§§§§§§§§§__________ ______§§______
________§§______________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§_____ ___§§§§______
________§§________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§______
______§§______________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§________
______§§________________§§______§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ __________
______§§§§____________§§__________§§§§§§§§§§§§§§§§___ _________
________§§§§______§§§§______________§§§§§§§§§§§§______ ________
__________§§§§§§§§______________________§§§§§§_________ _______
________________________________________________________ ______
__________§§§§______§§§§§§§§§§§§§§____§§§§___§§§§§§§§§§§§ §____
________§§§§§§§§____§§§§§§§§§§§§§§§§__§§§§__§§§§§§§§§§§§§§ §§__
_______§§§§__§§§§___§§§§_______§§§§§__§§§§__§§§§§______§§§§ §__
______§§§§____§§§§__§§§§________§§§§__§§§§__§§§§________§§§§ __
_____§§§§______§§§§____________§§§§§__§§§§__§§§§§______§§§§§_ _
___§§§§§§§§§___§§§§§§§§§§§§§§§§§§§____§§§§__§§§§§§§§§§§§§§§§__
__§§§§§§§§§§§___§§§§§§§§§§§§§§§§______§§§§___§§§§§§§§§§§§§____

___ ___________________________________________________________

_______ ________________________________________________________ _____
__________________________________________________________ _________ _
_________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§__§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§___ _____ _
_______§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§__§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§_ _____ _
_____§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§__§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §____ _
____§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§__§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§___ _
___§§§§§§§§§§§________________________________________§§§§§§§§ §§§__ _
_§§§§§§§§§§§______________§§§§§§§§______________________§§§§§§ §§§§§ _
§§§§§§§§§§______________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§_______§§§§ §§§§§ §
§§§§§§§§§________§§§__§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§______§§§ §§§§§ §
§§§§§§§§________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§_____§§ §§§§§ §
§§§§§§§§_______§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§___§§ §§§§§ §
§§§§§§§§__§§__§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§__§§__§§ §§§§§ §
__________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§__§§§_____ _____ _
§§§§§§§§__§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§________§§ §§§§§ §
§§§§§§§§__§§§§§§§§§§§§§___§§§_§§§§§§_______§§§§§§§§§________§§ §§§§§ §
§§§§§§§§___§§§§§§§§_______§§§_§§§§§______§§§§§§_§§§§§_______§§ §§§§§ §
§§§§§§§§§________________§§§_§§§§§§_____§§§§§§_§§§§§§______§§§ §§§§§ §
§§§§§§§§§§______________§§_§§§§§§§_____§§§§§__§§§§§§§_____§§§§ §§§§§ §
_§§§§§§§§§§§___________§§_§§§§§§_______§§§§§_§§§§§§_____§§§§§§ §§§§§ _
___§§§§§§§§§§§________________________________________§§§§§§§§ §§§__ _
____§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§__§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§___ _
_____§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§__§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §____ _
_______§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§__§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§_ _____ _
_________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§__§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§___ _____ _
______________________________________________________________ _____ _
______________________________________________________________ _____ _

____________________________________________________________ _
_____________________________________________________________

___ __________________§§______________________________________
_ ________________§§§§§§______________________________________
___ __________§§§§§§§§§§§§__________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§
_____ ____§§§§§§§§§§§§§§§§§§__________§§§§§§§§§§§§§§§§________
_______ ____§§§§§§§§§§§§§§§§§§__§§§§§§§§§§§§§§§§§§____________
_________ ______§§§§§§§§§§§§§§§§_§§§§§§§§§§§§§§§______________
___________ __________§§§§§§§§§§§§_§§§§§§§§§__________________
_____________ ____§§§§§___§§§§§§§§§§_§§§§§____________________
_____________§§ §§§§§§§§§§____§§§§§§§§_§§_____________________
___________§§§§§§ §§§§§§____§§___§§§§§§§______________________
_________§§§§§§§§§§ §§____§§§§§§§__§§§§§§§____________________
_______§§§§§§§§§§§§__ __§§§§§§§§§§_____§§§§§__________________
_____§§§§§§§§§§______§§ §§§§§§§§__________§§§§________________
___§§§§§§§§§§______§§§§§§ §§§§________________§§______________
__§§§§§§§§§______§§§§§§§§§§ __________________________________
§§§§§§§§§_____§§§§§§§§§§§____ ________________________________
_____________§§§§§§§§§§________ ______________________________
_________________________________ ____________________________
________________________________§§_ _________________§§_______
__§§§§§§________________________§§___ _______________§§_______
__§§____§§___§§§§§§§___§§§§§§§__§§_§§§§ ____§§§§§§___§§___§§__
__§§____§§__§§§___§§__§§§___§§__§§___§§§_ _§§____§§__§§§§§§___
__§§__§§____§§§_______§§§_______§§___§§§__§ §____§§__§§___§§__
__§§____§§___§§§§§§§___§§§§§§§__§§§§§§§____§§ §§§§___§§___§§__
__§§____§§_____________________________________ ______________
__§§_____________________________________________ ____________
___________________________________________________ __________

___________________________________________________ _________________
______________________________________________ _____________________ _
_################____§§§§____§§§§___________________§§§§§§____ _____ _
##################__§§§§§§__§§§§§§________________§§§§§§§§§§__ _____ _
_################___§§§§§§__§§§§§§________________§§§§§§§§§§__ _____ _
____________________§§§§§§__§§§§§§______________§§§§§§§§§§§§§§ _____ _
_§§§§§§§§§§§§§§§§___§§§§§§__§§§§§§______________§§§§§§__§§§§§§ _____ _
§§§§§§§§§§§§§§§§§§__§§§§§§__§§§§§§____________§§§§§§§§__§§§§§§ §§___ _
§§§§§§§§§§§§§§§§§___§§§§§§__§§§§§§____________§§§§§§______§§§§ §§___ _
§§§§§§______________§§§§§§__§§§§§§__________§§§§§§§§______§§§§ §§§§_ _
§§§§§§______________§§§§§§__§§§§§§__________§§§§§§__________§§ §§§§_ _
§§§§§§______________§§§§§§__§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§___§§§§§§§§§ §§§§§ _
§§§§§§______________§§§§§§__§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§__§§§§§§§§§§ §§§§§ §
_§§§§________________§§§§____§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§____§§§§§§§§§ §§§§§ _
______________________________________________________________ _____ _

____________________________________________________________ ____
______________________________§§§§_________________________ _____
____________________________§§§§§§§§______________________ ______
________________________§§§§§§____§§§§§§_________________ _______
____________________§§§§§§____________§§§§§§____________ ________
________________§§§§§§______§§§§§§§§______§§§§§§_______ _________
____________§§§§§§______§§§§§§____§§§§§§______§§§§§§__ __________
________§§§§§§______§§§§§§____________§§§§§§______§§§ §§§________
____§§§§§§______§§§§§§____________________§§§§§§____ __§§§§§§____
§§§§§§______§§§§§§____________________________§§§§§ §______§§§§§§
____§§§§§§______§§§§§§____________________§§§§§§__ ____§§§§§§____
________§§§§§§______§§§§§§____________§§§§§§_____ _§§§§§§________
____________§§§§§§______§§§§§§____§§§§§§______§§ §§§§____________
________________§§§§§§______§§§§§§§§______§§§§§ §________________
____________________§§§§§§____________§§§§§§__ __________________
________________________§§§§§§____§§§§§§_____ ___________________
____________________________§§§§§§§§________ ____________________
______________________________§§§§_________ _____________________
__________________________________________ ______________________
_____§§§___§§§__§§§______§§§__§§§§§§§___§ §§§§§§____§§§§§§§______
_____§§§___§§§__§§§§§__§§§§§__§§§__§§§__ §§§__§§§__§§§§§§§§§_____
_____§§§___§§§__§§§_§§§§_§§§__§§§§§§§__ _§§§§§§§___§§§___§§§_____
_____§§§___§§§__§§§__§§__§§§__§§§__§§§ __§§§§§§____§§§§§§§§§_____
______§§§§§§§___§§§______§§§__§§§§§§§ ___§§§__§§§___§§§§§§§______
____________________________________
Výška
185 cm
Váha
80 kg
Typ postavy
priemerná
Farba očí
hnedé
Farba vlasov
čierne
Ukončené vzdelanie
stredoškolské
Zverokruh
ryby

Vzťahy

Rodinný stav
slobodný
Deti
nemám
Na Pokeci hľadám
niekoho na písanie

Kultúra

Rád si pozriem filmy
akčné, horory, komédie, vojnové, iné, erotické
Rád počúvam hudbu
disko, rock, elektro, pop, rap, hip-hop

Životný štýl

Moje záľuby
iné, práca s PC, diskotéky, party, priatelia
Športy, ktorým sa venujem
basketbal, futbal
Mám rád zvieratá
pes