Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK

Pokec

Azet

nikolas_b21

  • Muž, Michalovce
  • Na Pokeci 8 rokov
  • Bol tu 24. 9. 2015, 15.00
euro libry dolare pred 4 rokmi a 10 mesiacmi

upraviť


Niečo o mne

napis a uvidis ........... ♥_♥_♥_♥_♥_♥_♥_♥_♥_♥_♥_♥_♥_♥_♥_

Vb.______________________________
____ _______ $b__V$ b._______________________________
____________$$b__V$$b.________ ____ _________________
____________$$b._V$$$$oooooooo._________..____ __ __
_____________$$P*_V$$$$$""**$$$b.____.o$$P________
_________ _ ____"_.oooZ$$$$b..o$$$$$$$$$$$$C_________
______________.$$$$$$$ $$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$b._______
______________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$ $$$_______
________.o$$$o$$$$$$$$P""*$$$$$$$$$P"""*$$$P_______
_______.$$$**$$$$P"q$C____"$$$b________.$$P________
_______$$P__ _ "$$$b__"$_._.$$$$$b.______*"__________
_______$$______$$$._____" * **$$$$$$$b._A.___________
_______V$b___._Z$$b.__._______"*$$$$$b $$: __________
________V$$.__"*$$$b.__b._________"$$$$$___________
___ ______"$$b_____"*$.__*b._________"$$$b__________
___________"$$b ._____"L__"$$o.________"*"_____.ooo..
_____________"*$$o.______ __"*$$o.__________.o$$$$$$$$b.___
_________________"*$$b._______ " $$b._______.$$$$$*"___""*._
____________________"*$$o.______"$$ $o.____$$$$$_________
_______________________"$$o_______"$$$b.__ "$$$$___...oo.._
_________________________"$b.______"$$$$b._"$$$ $$$$P*"""""
________________________._"$$_______"$$$$b__"$$$ $P"______
_________________________L."$.______.$$$$$.__$$$$_____ __ __
__________..______________$$$;______o$$$$$$__$$$$_________
_ _____ _._$.l______________"$$____.$$$$$$$P__$$$P_________
_____.I_.$b_ b _.___________"P___.P*""*$$$$;__$$$_________
___.$P__$$o_"._". __.________"_."______$$$$___$$;_________
__.$$;__$$$._"A_"$._". ______________o$$$P__.$P___________
_.$$$b__$$$$._*$._"$$$$o.___ _ ______.$$$$P___$"___________
.$$$$$__$$$$$._"$$o."**$$$$o.__.o$ $$$P"____P_____________
$$P"$$b_$$$$$$o__"*$$$$boooooc$$$$$$$P"_ __._______________
$$__$$$."$$$"*$$.___"$$$$$$$$$$$$$$$$C__.o"__ _____________
I"__$P"$."$$b._"*$.____"**$$$$$*"*$$$$$$$"_____ __________
___$__"$."$$$.___""______________"*$$*__________ _______
____$.___"."$$$$o________mls____________________________ _
____"I_______"$$$$b._.___________________________________
___ _____ ________"$$$b."$o._______________________________
______________ __ ____"$$o_$$$$b.___________________________
____________________$ $ o$$$$$b._________________________
______________________$$.$$$ **$o_______________________
_______________________$$.$$$._$$___ ____________________
________________________$$;_$$$o._"$.______ ___ ____________
________________________"$:_$$_"*o__"._____________ _ _____
_____________________L___$$_$P____l__.___________________

__ ___________________$._.$$_$;___________________________
________ ____ _________;$.$$P_$_____________________________
_________________ ____ _$$$;:_______________________________
______________________$$P_ ____ ____________________________
_____________________o$P_§§§§§§§§§§§§__________________________________§§§§§§ §§__________
§§§§§§§§§§§§§§§§_________________________§§§§§§§§§§ §§§§§§_______
§§§§______§§§§§§§§______________________§§§§§§§§__ __§§§§§§§§____
§§§§__________§§§§§§__________________§§§§§§_____ _______§§§§§§__
§§§§____________§§§§__________________§§§§______ __________§§§§__
§§§§____________§§§§§§______________§§§§§§_____ _________________
§§§§______________§§§§___§§§§§______§§§§______ ____§§§§§§§§§§§§§§
§§§§______________§§§§__§§§_§§§_____§§§§_____ _____§§§§§§§§§§§§§§
§§§§____________§§§§§§__§§§__§§§____§§§§§§__ ________________§§§§
§§§§____________§§§§_____§§§§§§_______§§§§_ _______________§§§§__
§§§§__________§§§§§§______§§§§___§§___§§§§ §§____________§§§§§§__
§§§§______§§§§§§§§______§§§__§§§§§______§ §§§§§§§____§§§§§§§§____
§§§§§§§§§§§§§§§§_______§§§____§§§§§_____ __§§§§§§§§§§§§§§§§______
§§§§§§§§§§§§____________§§§§§§§§_§§§___ _______§§§§§§§§__________
______________________________________ __________________________

___________________________________ _________________________________ ___
______________________§_§§__________________________________ ______§ §___
______________________§§§§§§§______________________________ ______§§ §§§§
____________________§§§§§§§§§§§____________________________ ____§§§§ §§§§
___________________§§§§§§§§§§§§§§§§________________________ ____§§§§ §§__
___________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§____________________ ____§§§§ ____
______________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§__________________ ____§§__ ____
__________________________§§§§§§§§§§§§§§§§§________________ __§§§§__ ____
________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§______________ __§§§§__ ____
______________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§____________ __§§____ ____
______________§§________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§________ §§§§____ ____
__________________________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§______ §§§§____ ____
____________________________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§______ ____
________________________________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§______ ____
__________________________________________§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§______ ____
______________________________________________§§§§§§§§§§§§§ §§§§____ ____
_____________________________________________________§§§§§§ §§§§____ ____
_____________________________________________________§§§§§§ §§§§____ ____
§§§§§§§§§___§§§____§§§___§§§§§§§§§§§§§_____§§§§§§______§§§§ §§§§____ ____
§§§§§§§§§§§_§§§____§§§_§§§§§§§§§§§§§§§§§_§§§§§§§§§§____§§§§ §§______ ____
§§§_____§§§_§§§____§§§_§§§§§§§§§§§§§§§§§_§§§____§§§______§§ §§______ ____
§§§_____§§§_§§§____§§§_§§§____§§§____§§§_§§§____§§§________ §§§§____ ____
§§§_____§§§_§§§____§§§_§§§____§§§____§§§_§§§____§§§________ __§§____ ____
§§§§§§§§§§§_§§§____§§§_§§§____§§§____§§§_§§§____§§§________ __§§____ ____
§§§§§§§§§___§§§____§§§_§§§____§§§____§§§_§§§§§§§§§§________ __§§____ ____
§§§_________§§§§§§§§§§_§§§____§§§____§§§_§§§§§§§§§§________ §§§§____ ____
§§§_________§§§§§§§§§§_§§§____§§§____§§§_§§§____§§§________ ________ ____
§§§___________§§§§§§___§§§____§§§____§§§_§§§____§§§________ ________ ____
___________________________________________________________ ________ ____

_____________________________________________________
__ ____________________________________________________
___________ ___________________________________________
____________________ __________________________________
_____________________________ _________________________
______________________________________ ________________
_______________________________________________ _______
______________________________________________________
_____ _________________________________________________
_________ _______________________________________§§§§§§
__________________ ________________________§§§§§§§§§§__
______§§§§§________________ _________§§§§§§§§§§§§______
____§§§§§§____________________§§§§§§ §§§§§§____________
__§§§§§§________________§§§§§§§§§§§§§§_______ _________
_§§§§§§§§___________§§§§§§§§§§§§§§____________________
§§§§§§§§§§§_____§§§§§§§§§§§§§§________________________
§§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§§§§§§____________________________
_§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§________________________________
___§§§§§§§§§§§§§§§_______ _____________________________
______§§§§§§§§____________________ ____________________
___________________________________________ ___________
§§§§________§§§§__§§§§__§§§§______§§§§__§§§§§§§§§§§§ §§
§§§§________§§§§__§§§§__§§§§____§§§§____§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§ §______§§§§__§§§§__§§§§__§§§§______§§§§__________
§§§§§§§§____§§ §§__§§§§__§§§§§§§§________§§§§__________
§§§§__§§§§__§§§§__§§§§_ _§§§§§§__________§§§§§§§§______
§§§§____§§§§§§§§__§§§§__§§§§§§§§ ________§§§§__________
§§§§______§§§§§§__§§§§__§§§§__§§§§______§ §§§__________
§§§§________§§§§__§§§§__§§§§____§§§§____§§§§§§§§§§ §§§§
§§§§________§§§§__§§§§__§§§§______§§§§__§§§§§§§§§§§§§§
___ ___________________________________________________
____________ __________________________________________
_____________________ _________________________________
______________________________ ________________________

_____________________________________ _______________________________ __
______________________________________§§_____________________ ______ ___
____________________________________§§§§§§__________________ _______ ___
________________________________§§§§§§§§§§__________________ _______ ___
______________________________§§§§§§§§§§§§§§________________ _______ ___
____________________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§______________ _______ ___
____________________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§____________ _______ ___
_____________________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§___________ _______ ___
________________________§§_____§§§§§§§§§§§§§§§§§§___________ _______ ___
______________________§§§§§§_____§§§§§§§§§§§§§§§§§§_________ _______ ___
__________________§§§§§§§§§§§§_____§§§§§§§§§§§§§§§§§§_______ _______ ___
________________§§§§§§§§§§§§§§§§_____§§§§§§§§§§§§§§§§§§_____ _______ ___
______________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§___§§§§§§§§§§§§§§§§§§_____ _______ ___
________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§_____§§§§§§§§§§§§§§§§§§___ _______ ___
_________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§_____§§§§§§§§§§§§§§§§§§__ _______ ___
__________§§_____§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§___§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ _______ ___
________§§§§§§_____§§§§§§§§§§§§§§§§§§_____§§§§§§§§§§§§§§§§§§ _______ ___
____§§§§§§§§§§§§_____§§§§§§§§§§§§§§§§§§_____§§§§§§§§§§§§§§§§ §§_____ ___
__§§§§§§§§§§§§§§§§_____§§§§§§§§§§§§§§§§§§_____§§§§§§§§§§§§§§ §§§§___ ___
§§§§§§§§§§§§§§§§§§_______§§§§§§§§§§§§§§§§§§_____§§§§§§§§§§§§ §§§§§§_ ___
__§§§§§§§§§§§§§§§§§§_______§§§§§§§§§§§§§§§§_______§§§§§§§§§§ §§§§§§_ ___
____§§§§§§§§§§§§§§§§§§_____§§§§§§§§§§§§§§§§§§_____§§§§§§§§§§ §§§§§§§ §__
______§§§§§§§§§§§§§§§§§§_____§§§§§§§§§§§§§§§§§§_____§§§§§§§§ §§§§§§§ §§§
____________________________________________________________ _______ ___

__________________________________________________________ __
____________________________________________________________

§§§ §§§§§§§§§§§§§§§§§____________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§ §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§____§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§__ __________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§____________§§§§§§
§§§§§§_____ _____________§§§§§§§§§§§§__________________§§§§§§
§§§§§§________ ____________§§§§§§§§____________________§§§§§§
§§§§§§___________ _______§§§§§§§§§§§§________________________
§§§§§§______________ __§§§§§§§§§§§§§§§§__________________§§__
§§§§§§________________§ §§§§§____§§§§§§________________§§§§§§
§§§§§§________________§§§§ §§____§§§§§§__________§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§________________§ §§§§§____§§§§§§____________§§§§§§§§§§§§§§
______________________ §§§§§§____§§§§§§______________§§§§§§§§§§
______________________§ §§§§§§§§§§§§§§§____________§§§§§§__§§§§§§
______________________ __§§§§§§§§§§§§____________§§§§§§______§§§§§§
§§§§§§_____________ _______§§§§§§§§__________________________
§§§§§§________________ __§§§§§§§§§§§§__________________§§§§§§
§§§§§§____________§§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§§§§____________§§§§§§
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ ____§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§_____ ___§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§______________ ______§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
_____________________________________ _______________________
________________________________________ ____________________

_________________________________________ _____________________
__________________________________________ ____________________
___________________________________________ ___________________
________________§§§§§§§§§§§§§§______________ __________________
______________§§§§§§§§§§§§§§§§§§_____________ _________________
____________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§____________ ________________
__________§§§§____§§§§§§§§§§§§§§§§§§___________ _______________
__________§§__________§§§§§§§§§§§§§§§§__________ ______§§______
________§§______________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§_____ ___§§§§______
________§§________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§______
______§§______________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§________
______§§________________§§______§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ __________
______§§§§____________§§__________§§§§§§§§§§§§§§§§___ _________
________§§§§______§§§§______________§§§§§§§§§§§§______ ________
__________§§§§§§§§______________________§§§§§§_________ _______
________________________________________________________ ______
__________§§§§______§§§§§§§§§§§§§§____§§§§___§§§§§§§§§§§§ §____
________§§§§§§§§____§§§§§§§§§§§§§§§§__§§§§__§§§§§§§§§§§§§§ §§__
_______§§§§__§§§§___§§§§_______§§§§§__§§§§__§§§§§______§§§§ §__
______§§§§____§§§§__§§§§________§§§§__§§§§__§§§§________§§§§ __
_____§§§§______§§§§____________§§§§§__§§§§__§§§§§______§§§§§_ _
___§§§§§§§§§___§§§§§§§§§§§§§§§§§§§____§§§§__§§§§§§§§§§§§§§§§__
__§§§§§§§§§§§___§§§§§§§§§§§§§§§§______§§§§___§§§§§§§§§§§§§____

___ ___________________________________________________________

_______ ________________________________________________________ _____
__________________________________________________________ _________ _
_________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§__§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§___ _____ _
_______§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§__§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§_ _____ _
_____§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§__§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §____ _
____§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§__§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§___ _
___§§§§§§§§§§§________________________________________§§§§§§§§ §§§__ _
_§§§§§§§§§§§______________§§§§§§§§______________________§§§§§§ §§§§§ _
§§§§§§§§§§______________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§_______§§§§ §§§§§ §
§§§§§§§§§________§§§__§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§______§§§ §§§§§ §
§§§§§§§§________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§_____§§ §§§§§ §
§§§§§§§§_______§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§___§§ §§§§§ §
§§§§§§§§__§§__§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§__§§__§§ §§§§§ §
__________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§__§§§_____ _____ _
§§§§§§§§__§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§________§§ §§§§§ §
§§§§§§§§__§§§§§§§§§§§§§___§§§_§§§§§§_______§§§§§§§§§________§§ §§§§§ §
§§§§§§§§___§§§§§§§§_______§§§_§§§§§______§§§§§§_§§§§§_______§§ §§§§§ §
§§§§§§§§§________________§§§_§§§§§§_____§§§§§§_§§§§§§______§§§ §§§§§ §
§§§§§§§§§§______________§§_§§§§§§§_____§§§§§__§§§§§§§_____§§§§ §§§§§ §
_§§§§§§§§§§§___________§§_§§§§§§_______§§§§§_§§§§§§_____§§§§§§ §§§§§ _
___§§§§§§§§§§§________________________________________§§§§§§§§ §§§__ _
____§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§__§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§___ _
_____§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§__§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §____ _
_______§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§__§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§_ _____ _
_________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§__§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§___ _____ _
______________________________________________________________ _____ _
______________________________________________________________ _____ _

____________________________________________________________ _
_____________________________________________________________

___ __________________§§______________________________________
_ ________________§§§§§§______________________________________
___ __________§§§§§§§§§§§§__________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§
_____ ____§§§§§§§§§§§§§§§§§§__________§§§§§§§§§§§§§§§§________
_______ ____§§§§§§§§§§§§§§§§§§__§§§§§§§§§§§§§§§§§§____________
_________ ______§§§§§§§§§§§§§§§§_§§§§§§§§§§§§§§§______________
___________ __________§§§§§§§§§§§§_§§§§§§§§§__________________
_____________ ____§§§§§___§§§§§§§§§§_§§§§§____________________
_____________§§ §§§§§§§§§§____§§§§§§§§_§§_____________________
___________§§§§§§ §§§§§§____§§___§§§§§§§______________________
_________§§§§§§§§§§ §§____§§§§§§§__§§§§§§§____________________
_______§§§§§§§§§§§§__ __§§§§§§§§§§_____§§§§§__________________
_____§§§§§§§§§§______§§ §§§§§§§§__________§§§§________________
___§§§§§§§§§§______§§§§§§ §§§§________________§§______________
__§§§§§§§§§______§§§§§§§§§§ __________________________________
§§§§§§§§§_____§§§§§§§§§§§____ ________________________________
_____________§§§§§§§§§§________ ______________________________
_________________________________ ____________________________
________________________________§§_ _________________§§_______
__§§§§§§________________________§§___ _______________§§_______
__§§____§§___§§§§§§§___§§§§§§§__§§_§§§§ ____§§§§§§___§§___§§__
__§§____§§__§§§___§§__§§§___§§__§§___§§§_ _§§____§§__§§§§§§___
__§§__§§____§§§_______§§§_______§§___§§§__§ §____§§__§§___§§__
__§§____§§___§§§§§§§___§§§§§§§__§§§§§§§____§§ §§§§___§§___§§__
__§§____§§_____________________________________ ______________
__§§_____________________________________________ ____________
___________________________________________________ __________

___________________________________________________ _________________
______________________________________________ _____________________ _
_################____§§§§____§§§§___________________§§§§§§____ _____ _
##################__§§§§§§__§§§§§§________________§§§§§§§§§§__ _____ _
_################___§§§§§§__§§§§§§________________§§§§§§§§§§__ _____ _
____________________§§§§§§__§§§§§§______________§§§§§§§§§§§§§§ _____ _
_§§§§§§§§§§§§§§§§___§§§§§§__§§§§§§______________§§§§§§__§§§§§§ _____ _
§§§§§§§§§§§§§§§§§§__§§§§§§__§§§§§§____________§§§§§§§§__§§§§§§ §§___ _
§§§§§§§§§§§§§§§§§___§§§§§§__§§§§§§____________§§§§§§______§§§§ §§___ _
§§§§§§______________§§§§§§__§§§§§§__________§§§§§§§§______§§§§ §§§§_ _
§§§§§§______________§§§§§§__§§§§§§__________§§§§§§__________§§ §§§§_ _
§§§§§§______________§§§§§§__§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§___§§§§§§§§§ §§§§§ _
§§§§§§______________§§§§§§__§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§__§§§§§§§§§§ §§§§§ §
_§§§§________________§§§§____§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§____§§§§§§§§§ §§§§§ _
______________________________________________________________ _____ _

____________________________________________________________ ____
______________________________§§§§_________________________ _____
____________________________§§§§§§§§______________________ ______
________________________§§§§§§____§§§§§§_________________ _______
____________________§§§§§§____________§§§§§§____________ ________
________________§§§§§§______§§§§§§§§______§§§§§§_______ _________
____________§§§§§§______§§§§§§____§§§§§§______§§§§§§__ __________
________§§§§§§______§§§§§§____________§§§§§§______§§§ §§§________
____§§§§§§______§§§§§§____________________§§§§§§____ __§§§§§§____
§§§§§§______§§§§§§____________________________§§§§§ §______§§§§§§
____§§§§§§______§§§§§§____________________§§§§§§__ ____§§§§§§____
________§§§§§§______§§§§§§____________§§§§§§_____ _§§§§§§________
____________§§§§§§______§§§§§§____§§§§§§______§§ §§§§____________
________________§§§§§§______§§§§§§§§______§§§§§ §________________
____________________§§§§§§____________§§§§§§__ __________________
________________________§§§§§§____§§§§§§_____ ___________________
____________________________§§§§§§§§________ ____________________
______________________________§§§§_________ _____________________
__________________________________________ ______________________
_____§§§___§§§__§§§______§§§__§§§§§§§___§ §§§§§§____§§§§§§§______
_____§§§___§§§__§§§§§__§§§§§__§§§__§§§__ §§§__§§§__§§§§§§§§§_____
_____§§§___§§§__§§§_§§§§_§§§__§§§§§§§__ _§§§§§§§___§§§___§§§_____
_____§§§___§§§__§§§__§§__§§§__§§§__§§§ __§§§§§§____§§§§§§§§§_____
______§§§§§§§___§§§______§§§__§§§§§§§ ___§§§__§§§___§§§§§§§______
____________________________________

Charakteristika

Postava
185 cm, 80 kg, visportovana
Typ postavy
priemerná
Môj zrak
výborný
Farba očí
hnedé
Farba vlasov
čierne
Typ vlasov
kučeravé
Ukončené vzdelanie
stredoškolské
Pracujem v oblasti
študujem
Profesia
lekár
Ovládam jazyk
anglický, ruský, nemecký. latinsky
Obľúbená farba
biela, čierna, hnedá, modrá, zelená
Vzťah k fajčeniu
nefajčím
Vzťah k alkoholu
pijem príležitostne
Znamenie vo zverokruhu
ryby

Láska, sex a rodina

Rodinný stav
slobodný
Deti
nemám
Na pokeci hľadám
niekoho na chatovanie
Príležitostný sex
dokážem mať sex s kýmkoľvek, kto dobre vyzerá
Môj partner by mal byť
láskou môjho života

Kultúra

Mám rád filmy
akčné, horory, komédie, vojnové, erotické
Rád si pozriem dobrý film
doma z gauča, u priateľa, priateľky
Mám rád knihy
nečítam knihy
Mám rád hudbu
disko, rock, house, techno, pop, rap
Chodím na koncerty
ja na koncerty nechodím
Najradšej hudbu počúvam
s partnerom, na diskotéke, pri chôdzi
Pohodový večer
ísť do posilňovne, s kamarátmi do baru, pozerať dobrý film v TV

životný štýl

Moje záľuby
práca s PC, diskotéky, party, priatelia
Športy, ktorým sa venujem
basketbal, futbal
Športy, ktoré sledujem
futbal, hokej
Špeciality kuchýň
slovenskej, vegetariánskej
Dobré jedlo si vychutnám
pri sviečkach s partnerom, v dobrej reštaurácii
Domáce zvieratá
pes