ČASTÉ otázky

Ako si vytvoriť bezpečné heslo

Kvalitné heslo je ľahko zapamätateľné pre teba ako majiteľa, ale zároveň dostatočne silné, aby sa nedalo ľahko uhádnuť. Malo by obsahovať malé aj veľké písmená, čísla a prípadne aj iné, špeciálne znaky. Nevytváraj si heslo kratšie ako 7 znakov a pozostávajúce iba z jedného slova.

Malý návod k skutočne dobrému heslu:

  • zvoľ si jednu zapamätateľnú frázu, napr. z obľúbeného filmu. Povedzme, že tvojou frázou bude "pan prstenov"
  • uprav frázu tak, aby obsahovala aspoň jedno číslo, napríklad namiesto písmena 'o' doplň 0 a za 'e' číslo 3, namiesto písmena 'a' číslicu 4 a pod. Po tejto úprave naša fráza vyzerá takto: "p4n prst3n0v"
  • teraz si zvoľ aspoň jedno veľké písmeno, napr. 'N', takže fráza teraz vyzerá takto: "p4n prst3N0v"
  • odstráň nepotrebné medzery: "p4nprst3N0v"
  • môžeš pridať nejaký špeciálny znak, napr. lomítko: "p4/nprst3N0v"
  • hotovo :)

Ako vyzerá zlé heslo:

Napr. meno priateľky, psa, značka auta, názov hudobnej skupiny, rodné priezvisko (u vydatých žien). Nevhodné heslá sú tiež: 000000, 1234567, Milacik, Laska, rôzne nadávky a pod.

Pozor!

V žiadnom prípade svoje heslo nikomu nedávaj - ani v prípade, že sa prehlasuje za administrátora. Azet od teba nikdy nežiada heslo e-mailom, ani telefonicky. Nikdy si svoje heslo nepíš na papier k počítaču alebo nevešaj na nástenku v práci. Odporúčame nepoužívať rovnaké heslo ako na iných službách (môžeš ho mierne pozmeniť, zapamätáš si ho).