ČASTÉ otázky

Rozdiel medzi miestnosťou a sklom

Miestnosť na Pokeci je virtuálne miesto určené pre komunikáciu s viacerými ľuďmi. Správu môžeš adresovať všetkým ľuďom v miestnosti alebo konkrétnemu človeku, ale zobrazí sa na ploche pre všetkých. Môžeš byť naraz aj vo viacerých miestnostiach.

Miestnosť sa skladá z dvoch častí:

  • sklo
  • bočný stĺpec (vpravo)

Sklo je hlavná časť miestnosti, kde sa zobrazujú príspevky. Prispievať a čítať príspevky môžeš iba priamo v miestnosti. Pri každom príspevku sa zobrazuje, kto ho napísal a komu je adresovaný. Príspevok môžeš adresovať konkrétnemu človeku alebo všetkým v miestnosti.

Pokec Miestnosť

Ovládanie a filtre

Pokec Miestnosť - ovládanie

Ovládacie prvky sa nachádzajú v lište nad samotnou plochou skla:

  • filter
  • archív
  • nastavenia skla

Pokec Miestnosť - filtre

Pomocou filtračných prvkov si môžeš sklo viac sprehľadniť:

  • všetko – zobrazia sa všetky správy, ktoré sklo obsahuje
  • filter správ – filter podľa vlastného nastavenia
  • moje správy – správy adresované tebe

Tlačidlo Obnoviť (refresh) má funkciu aktualizácie (obnovenia) stránky. V Archíve miestnosti sa nachádza zoznam (história) správ tejto miestnosti (archív je prístupný len pre používateľov, ktorí majú aktivovanú službu PLUS).