ČASTÉ otázky

Správy

Zvýraznené správy

Správa na skle môže byť zvýraznená z dvoch dôvodov:

  1. správa je pre teba
  2. správa patrí používateľovi, na ktorého si klikol

Tvoje správy

Patria sem všetky správy, ktoré si odoslal alebo ktoré sú adresované tebe.

Správy, ktoré si odoslal:

  • verejná správa pre iného používateľa (prípadne pre nikoho)
  • správa pre všetkých

Správy, ktoré sú pre teba:

  • verejná správa pre teba od iného používateľa
  • správa pre všetkých od iného používateľa

Správy vybraného používateľa

  • patria sem všetky správy, ktoré napísal daný používateľ
  • zvýraznia sa po kliku na nick používateľa
  • zrušiť zvýraznenie môžeš jednoducho opätovným kliknutím na nick tohto používateľa
  • zároveň sa po kliku na nick používateľa vyplní/zmaže tento nick v textovom poli pre nick adresáta novej správy

Správy