Pokec je platforma, ktorá poskytuje priestor na zoznamovanie sa a diskusiu s rôznymi ľuďmi. Dlhodobým cieľom je pomôcť ti nájsť ďalších ľudí s podobnými záujmami, životnú lásku alebo aj informácie z tvojho okolia.

Chceme, aby tu bol Pokec pre všetkých a aby sa tu všetci cítili bezpečne a mohli zdieľať svoje názory, zážitky a zoznamovali sa. Na to je však potrebné dodržiavať určité pravidlá, ktoré jasne hovoria, čo nie je tolerované na Pokeci. Nedodržiavanie týchto pravidiel môže vyústiť do zablokovania tvojho účtu bez predchádzajúceho varovania!

Krátka verzia

Pokec je miestom, kde sa musíš v prvom rade cítiť bezpečne. Preto je zakázané akokoľvek diskriminovať, urážať, spamovať a nabádať na nezákonné a nebezpečné aktivity. Rešpektuj ostatných a pomôž nám odhaľovať nevhodné správanie nahlasovaním takéhoto obsahu.

Dlhá verzia

Obťažovanie

Občasný negatívny komentár, nadávka alebo reakcia je tolerovaná, rovnako ako v bežnom živote. Ak však niekto pravidelne obťažuje nadávkami, správami mimo tému, spamuje, prípadne rozposiela RP správy typu "Ahoj" veľkému množstvu ľudí bez rozmyslenia, je to považované za obťažovanie. Výsledkom môže byť dočasný zákaz používania konkrétnej časti alebo aj celého Pokecu.

Sexuálne obťažovanie

Akékoľvek sexuálne obťažovanie netolerujeme a môže veľmi rýchlo vyústiť k zablokovaniu účtu. Sexuálne obťažovanie v online priestore môže mať veľa podôb, tu sú niektoré z nich:

 • Rozposielanie správ typu "Si krásna, vybozkával by som ťa", "Chcem byť tvoj otrok" alebo "Máš krásne prsia"
 • Verejné narážky so sexuálnym podtónom ako napríklad "Krásavica, máš pekný zadok"
 • Nevyžiadané návrhy na sex alebo akúkoľvek sexuálnu aktivitu
 • Nevyžiadané posielanie fotiek so sexuálnym obsahom

Sexuálny obsah

Zdieľanie odkazov na stránky so sexuálnym a pornografickým materiálom sú zakázané. Rovnako aj zverejňovanie takýchto fotiek. Tolerujeme maximálne fotografie v spodnej bielizni, ktoré nie sú vyzývavé, alebo nemajú sexuálny podtón. Zakázané sú aj fotografie a videá úplne nahého tela, erotických pomôcok, detailné zábery na oblečenie, cez ktoré presvitajú genitálie. Tiež písanie si (vrátane používania emoji) o sexuálnych praktikách vo verejných miestnostiach, ale aj bez súhlasu v súkromných miestnostiach alebo v RP.

Nenávistné prejavy / Diskriminácia

Urážanie, zastrašovanie a vyhrážanie sa iným ľuďom na základe:

 • pohlavia alebo rodu
 • rasy
 • náboženského alebo politického presvedčenia
 • sexuálnej orientácie
 • farby pleti

znamená okamžité blokovanie účtu. Netolerujeme akékoľvek promovanie názorov, symbolov a zoskupení, ktoré vedú k potláčaniu základných práv. Ak spozoruješ takéto správanie, prosíme ťa, okamžite to nahlás cez patričné nástroje na našu technickú podporu.

Týranie a šikana

Podobne ako nenávistné prejavy, aj verbálne týranie a šikana sú veľmi nebezpečné a nemajú miesto v online službe, kde sa majú ľudia cítiť bezpečne. Ak takéto správanie na Pokeci spozoruješ, alebo si sám týraný alebo šikanovaný, neboj sa to nahlásiť. Netolerujeme profily, správy a fotky, ktoré dehonestujú niekoho iného. Či už je to na základe pohlavia, rasy, farby pleti, veku, váhy, sexuálnej orientácie a ďalších dôvodov. Rovnako je zakázané zverejňovať osobné údaje niekoho iného, než seba samého. To znamená, že nezverejňuj mená, tel. čísla, adresy, fotky a akékoľvek iné kombinácie údajov, na základe ktorých je možné jednoznačne identifikovať konkrétnu osobu.

Detská pornografia

Akékoľvek zdieľanie audiovizuálnych materiálov s detskou pornografiou, nabádanie na zdieľanie alebo schvaľovanie zneužívania maloletých je neprípustné. Takéto správanie znamená okamžité zablokovanie účtu a poskytnutie potrebných údajov Polícii SR.

Násilie, extrémizmus a terorizmus

Schvaľovanie, podpora a šírenie násilia voči ľuďom aj zvieratám a extrémizmu v akejkoľvek (textovej aj audiovizuálnej) forme je zakázané. Promovanie a podnecovanie k činom, ktoré by mali za následok fyzickú, psychickú alebo materiálnu ujmu je zakázané. Takéto správanie okrem zablokovania účtu riešime aj s Políciou SR.

Protizákonné správanie

Nepredávaj, ale ani sa nepýtaj na predaj zbraní, drog a iných zakázaných tovarov aj služieb. To platí aj pre zmieňovanie sa o drogách alebo zbraniach nepriamo alebo pomocou emoji. Vieme, čo znamená "niekto biele?" a zakročíme voči tomu.

Podvody

Nevydávaj sa za niekoho iného. Či už je to niekto z tvojho okolia alebo aj nejaká celebrita. To platí o profile a jeho obsahu a aj o zdieľaní fotografií, ak na ich šírenie nemáš súhlas.

Nesnaž sa tzv. sociálnym inžinieringom alebo emocionálnym nátlakom (žobranie, prosenie o pomoc) získať od ľudí osobné údaje, peniaze alebo ich vydierať. Špeciálne vydieranie v akejkoľvek podobe má za následok okamžité blokovanie účtu.

Falošné správy

Šírenie akýchkoľvek falošných správ a hoaxov verejne v miestnostiach alebo aj v RP. Skôr než zdieľaš nejaký odkaz, alebo budeš niečo tvrdiť, over si zdroj a hlavne pravdivosť zdroja.

Inzercia

Bežnú občiansku inzerciu v Miestnostiach tolerujeme. Tým myslíme inzerciu, keď sa potrebuješ občas niečoho zbaviť.

V žiadnom prípade však netolerujeme opakovanú inzerciu a firemnú inzerciu. Na tieto účely ti odporúčame použiť inzertné portály.

Zneužívanie služby

Nezneužívaj Pokec a jeho servery na akékoľvek účely, napr:

 • Vytváranie viacerých účtov - tolerujeme najviac 3 účty na jednu osobu.
 • Spamovanie cez RP alebo Azet e-mail - rozposielanie rovnakých správ väčšiemu počtu používateľov. Napríklad "Ahoj" všetkým ženám z okolia
 • Spamovanie v Miestnostiach - písanie tej istej správy do všetkých miestností. Správy ako "Kto popíše", "Pozrite si môj instagram" a podobne
 • Spamovanie v Stretku - pozitívne hlasovanie za všetkých používateľov v krátkom čase
 • Vo všeobecnosti hromadné rozposielanie súkromných alebo verejných správ, ktoré vyzývajú k navštíveniu iných stránok (pornografické a sexuálne stránky, stránky s komerčným charakterom, profily na iných sociálnych sieťach)

Limity Pokecu pre účty neverifikované telefónnym číslom

 • Môžeš poslať maximálne 100 správ denne na Sklo (jedná sa o súčet všetkých tvojich vo všetkých verejných miestnostiach)
 • Môžeš poslať maximálne 10 inicializačných RP denne
 • Nemôžeš posielať e-mailové správy cez Azet e-mail