Na Pokeci sa snažíme, aby si tu pokecali skutoční ľudia. Preto je naším cieľom mať reálne fotky reálnych ľudí.

Takto vyzerá dobrá profilovka

 • Tvár je zreteľne viditeľná (viac ako 50% tváre) a nachádza sa v kruhovom výreze pri nahrávaní fotky
 • Vek na fotke súhlasí s vekom v profile
 • Na fotke si ty ako majiteľ účtu (nesmie byť z cudzieho profilu)
Príklady fotiek, ktoré schvaľujeme

Zlá fotka znižuje tvoje šance na oslovenie

Ak si prišiel na Pokec s účelom zoznámiť sa, dobrá profilová fotka je základ. Nasledujúce tipy ti povedia, čo ľudí určite nezaujme:

 • Nevidno ti dobre tvár
 • Na fotke je viac osôb rovnakého pohlavia
 • Sú použité grafické a iné úpravy, ktoré výrazne zasahujú do tváre (filtre, pomaľovaná tvár, rozmazaná tvár, mozaika)
Ak ti nevidno dobre tvár, si na fotke s kamarátom alebo si použil filter, ktorý zdeformoval tvár - takú fotku ti neschválime.

Na profilovkách nesmú byť

 • Symboly, ktoré propagujú utláčanie jednotlivcov alebo skupín, hanobenie rasy, alebo sú inak v rozpore so zákonmi SR
 • URL adresy, telefónne čísla alebo iné osobné údaje
 • Nie sú stiahnuté z internetu (z fotobanky, známe osobnosti)
 • Zbrane akéhokoľvek druhu
 • Cigarety a alkohol, ak máš menej ako 18 rokov
 • Erotické alebo príliš vyzývavé pózy
 • Nevhodný obsah, je vulgárna, obsahuje vulgárne nápisy

Ako sa dozviem, že ste mi fotku schválili?

Či už ti fotku schválime alebo nie, dostaneš RP správu od nás - používateľa s nickom Pokec. Fotky schvaľujeme najneskôr do 24 hodín, ale väčšinou ju máš schválenú do pár minút.

V prípade, že ti fotku neschválime, dôkladne si prečítaj tieto odporúčania a pravidlá.