Službu PLUS je možné aktivovať prostredníctvom aktivačnej SMS správy (SR) alebo predplatením platobnou kartou. Pre aktivovanie služby PLUS zo zahraničia je k dispozícii iba možnosť predplatenia platobnou kartou.

Podmienky poskytovania služby PLUS: https://pokec.azet.sk/sluzby/plus/

1. Aktivácia služby PLUS

 a) prostredníctvom SMS správy, zaslaním aktivačnej SMS v tvare:

PLUS VášNick
(na číslo 7799, ak ste si vybrali službu Plus na 13 dní),

alebo

PLUS30 VášNick
(na číslo 7788, ak ste sa rozhodli pre službu Plus na 30 dní).

Zaslaním aktivačnej SMS správy vyjadrujete súhlas s podmienkami poskytovania služby PLUS.

 b) prostredníctvom platobnej karty

v sekcii "PLUS" vo Vašom účte si zvolíte obdobie, na ktoré si želáte službu aktivovať a následne postupujete podľa informácii uvedených na stránke.

Viac informácii o platbe nájdete na stránke banky 👉  "Ako nakupovať cez CardPay"

Služba Plus uhradená prostredníctvom platobnej karty, je služba poskytovaná používateľovi na dobu neurčitú v zmysle platných obchodných podmienok.

Používateľ je oprávnený kedykoľvek používanie služby Plus aktivovanej prostredníctvom CardPay vypovedať (deaktivovať) a to kliknutím (odsúhlasením) na odkaz Deaktivácia služby Plus, ktorý sa zobrazuje priamo v Podmienkach aktivácie služby Plus - https://pokec.azet.sk/sluzby/plus/

V prípade akýchkoľvek problémov s aktiváciou služby PLUS nás kontaktujte na adrese kontakt@azet.sk

2. Deaktivácia predplatenia služby PLUS

Služba Plus je služba poskytovaná používateľovi na dobu neurčitú v zmysle platných obchodných podmienok. Používateľ je oprávnený kedykoľvek predplatenie služby Plus vypovedať (deaktivovať).

 a) deaktivácia predplatenia služby SMS správou

zaslaním deaktivačnej SMS správy v tvare:
PLUS STOP VášNick
(sms zašlite na číslo 7799, bez ďalších interpunkčných znamienok, medzier a iné)

Pozor, je nutné zaslať deaktivačnú SMS v správnom a bezchybnom tvare. Deaktivačnú SMS je možné zaslať len z telefónneho čísla, z ktorého bola uskutočnená aktivácia služby.

 b) deaktivácia predplatenia služby platobnou kartou

Používateľ je oprávnený kedykoľvek používanie služby Plus aktivovanej prostredníctvom CardPay vypovedať (deaktivovať) a to kliknutím (odsúhlasením) na odkaz Deaktivácia služby Plus, ktorý sa zobrazuje priamo v Podmienkach aktivácie služby Plus - https://pokec.azet.sk/sluzby/plus/

V prípade akýchkoľvek problémov s deaktiváciou služby PLUS nás kontaktujte na adrese kontakt@azet.sk

3. Darované a Narodeninové predplatné pre službu PLUS

 a) Darovanie služby PLUS - službu Plus môžete darovať zaslaním aktivačnej SMS :

  • ako neznámy darca

PLUSDAR JehoNick (na číslo 7799)

  • ako známy darca

PLUSDAR JehoNick VášNick (na číslo 7799)

Darovaná služba PLUS je predplatená na dobu určitú a preto nie je potrebné jej zrušenie.

Viac informácií nájdete po prihlásení v sekcii PLUS, karta Daruj plus+.

 b) Narodeninové predplatné služby PLUS môžete aktivovať zaslaním SMS na číslo 7799 v tvare:

PLUSNAR VášNick (na číslo 7799)

Aktivácia narodeninového predplatného je realizovaná na dobu neurčitú, v prípade záujmu o zrušenie predplatného postupujte v zmysle bodu 2.a)

4. FREE TRIAL PLUS

Používateľ získa možnosť bezplatnej aktivácie služby PLUS na 7 dní v prípade ak:

  • úspešne dokončí registráciu
  • overí svoj účet telefónnym číslom
  • nahrá profilovú fotografiu na svoj účet
  • vyplní informácie vo svojom profile aspoň nad 50%

Po skončení 7 dňového obdobia sa nebude služba PLUS automaticky predlžovať.