Pre nové heslo je nutné vyplniť formulár pre obnovu hesla. Je potrebné zadať prihlasovacie meno (Azet ID) a potvrdiť tlačidlom Požiadať o nové heslo.

Obnova hesla funguje prostredníctvom:

  • alternatívneho e-mailu
  • mobilného telefónneho čísla
  • kontrolných otázok (ak boli v minulosti zadané)

Ak ste vo svojom účte mali vyplnený aspoň jeden z týchto údajov, heslo pôjde obnoviť.